Hide Articles List

17 articles on this Page

".-.n..........,.........…

SCHOOL BOARD ELECTION. !

ETHOLIAD Y BWRDD YSGOL.

News
Cite
Share

ETHOLIAD Y BWRDD YSGOL. AT ETHOLWYR RHANBARTH BWRDD YSGOL YSTRADYPODWG. FONEDDIGESAU A BO N ED DIG ION, — Wrth apeiio atoeh am eich cymhorth i'm dyohwelyd eto am gyfnod pellach fel aelod o'oh Bwrdd Ysgol, yr wyf yn seilio fy byder yn galonog am eiob pleidlais a'oh dykmwad, ar y ffadt-h hon, yn mysg eredll, sef fy mod wedi cyflawnu yn llwyr yr holl a-ddewidion wnaethum yti yr Etholiad diweddiaf. Yr wyf wedi mynychu ryfarfodydd y Bwrdd jti gyflawn a ehyson, hob gooni yr un o honynt yn ystod y tair blvnedd. Mewn eysylltiivl a phob a-ps-yntiad o eiddo y Bwrdd. yr wyf, gyda chysondeb dyladwv, wedi eefnogi gwir deilyngdod ar wahan i sect neu fam wleidyddol. neu nnrhyw ystyriaeth arall. 0 fewn cylch fy nebymydosaeth fy htm, yr nt, wyf wedi llafurio, a ohy-da pradd o hvyddknt, i wella ac hela-ethu yr ysgoldai. i gychwyn o1 i'r dosbarth ieuengaf yn M'aenselsig. i sefydhi ysgol ganolog ar gyfer safonau uchaf, ac i agar gweithdy i gyfi-anu addysg Haw- gelfyddydoJ. Gyda crolwor ar fater j-rwvsip yr athrawesau priod, e.r i fwvafrif y Bwrdd bleidlei&io yn erbyn fy nghynyg, credaf. er hyny, y dylad athrawesau ym-ddiswyddo pan yn priodi, ar ol rbybudd rbesymol, pa. beth bynag fyddo eu hoed ran, ac nid ar ol pum' miynedd o rybudd, neu. ar 01 cyrisoedd y tl"iU¡š,infed flwyddyn, fel y pasiwvd gan y Bwrdd. Yr wyf wedi oexnogi y cvnvcr i ddarpar adeilad newydd ar gyfer ysgol uw-cltrwldol a gwvddonol yr Ystrad, fel y zitll pla.nt rob dosbarth dder- hyn nddys^ drylwyr, eany, a ehyflawn, yn y motid rlmtaf. Er mwyn arbed traul i'r "ti-ethda'wyr. yr wyf wedi ymdrechu osgoi etholiad. ac wedi eynyg tynu yn ol er mwyn cyrhaedd vr amcan h\vnw. Ac wrth arvelio eto am eioh eefno!raeth, addawuf y oaiff pob apwyntiad a rwydd-ddyrch- tfiad, yn ocystal a phofc btrldiant 0 eiddo t plentvn a'r trethdalwr fy ystyi-iaeth a'm oefn- ogaeth hoflol ddiduedd. Gyda thaer ddyimmo eich cefnoijaetl-L gnredic, Yr wyf yn meddit yr anrhydetld o fod, Eich ufydd vac, DAVID wrLi.iAMS. Ill, sh-ffefc, Treherbert. Hydref 9fetl, 1899.

SCHOOL BOARD ELECTION, 1899.

Advertising

[•( j,\tV PtdUD G A il DIANS.1

Police Court News.I

Advertising

PONTYPRIDD DISTRICT COUNCIL.

----------------COMMENCING…

-------DEATH OF AN OLD BAPTIST…

IABER NOTES.

Advertising

Pontypridd's New Institute.

Advertising

--.--------------A NEW BOOK…

Advertising