Hide Articles List

11 articles on this Page

Barddoniaeth. .

Advertising

Colofn y Gyrriry.I

MARWOLAETH MRS HANNAH HUGHES,…

------__---------VESTRI EBENEZER,…

News
Cite
Share

VESTRI EBENEZER, TONYPANDY. Cynaliwyd cyfarfod Cristionogol Undebol gan ddwy Gymdeithas Ymdrechol Gristionogol Pobl Ieuainc Gosen, Blaenclydacli, ac Eben- czer. Tonypandy, pi y lie uchod, nos Fercher, Mawrth 29ain, 1899. Daeth cynulleidfa luos- og o bobl ieuainc yn nghyd. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr D. R. Jones, Ebenezer. Cy- merwyd rhan yn y cyfarfodydd fel y eanlyn C'ai'wyd etnyn gan y gynullciufa; darilenwyd rhar o'r Ysgrythyr gan Mr Richard Morris, GCtcn; canwyd emyn eto gan y gynuileidfa; gweddiwyd gan Mr James Thomas, Gosen; dcuawd gan Misses Amy Evans a Maggie Bur- ton, Ebenezer; adroddiad gan Mr J. J. Da- vies, Gosen; darllen papur gan Mr J. A. Jones, Gosen, ar "Dcliwylliant Crefydclol," Yr oedd y papur yn dangos llafur meddwl, ac yr oedd y. ganmoiadwy. Siaradwyd ar y papur gan M": W. Edwards, James Evans, Ebenczr: Thomas Davies, Evan James, Gosen, a chan y llywydd. Cafwyd anerchiadau da a gwrcsog, a phwrpasol gan y biodyr hyn. Yna canwyd unawd gan Maggie Morris, Gosen, a diwedd- wyd y cyfarfod trwy weddi gan Mrs Hughes, Ebenezer. Cafwyd cyfarfod ardderchog, a gv cnau Duw yn amlwg. Cymhellir yn daer a" i fechgyn a mercheJ ieuainc yr ardal i roddi e i prcsenoldeb yn y cyfarfodydd hyn.

Ferndale Industrial Co-Operative…

Advertising

PROPERTY SALES.

Hearts of Oak Dinner at Abercynon.…

Maypole Dairy Company5 Limited.

Advertising