Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

p•:—■ Barddoniaeth.

News
Cite
Share

p • :—■ Barddoniaeth. Bydded i'r fieirdd a'r Llenorion gyfeirio eu ayayrchion fel hyn: T. DARONWY ISAAC, Treorky. Y FANTOL. YN BELL Y BO. Mi wtlais berson terfysg Mewn cadach gwyn a gwenwisg Yn trainwy hyd y fro; I ddwyn oddiar y weddw Ei thipyn bach o elw, I ga-fhv parchus lo; Ac wrth ei wel'd mor greulon Mi ddywedais yn fy nghalon- Yn bell y bo. Yn mhcn ychydig wed'yn Fe ddaeth. yn arrJwg elyn, A gweruirwr gyda fo; I werthu eiddo dynion Wrthodent gadw person Na fynent yn y fro; Ac wrth ei wel'd mor farus Mi ddywedais gyda. 'ngvefus, Yn bell y bo. Ond nid oedd hyny'n ddigon I lanw rhaid y person Oedd wedi myn'd o'i go'; Daetb gweis y gwisgoedd gleision A gwyr y dillad cochion, Drwv gyda fo; Ac wrtli ei wel'd mor lawdrwm, Mi dyngnis gyda LIangwm- Yn bell y boo Edyrehais ar yr Eglwys A phlas y person cyfrwys, Yr harddaf yn y fto; Ac ar y bwthyn bvchan, Mor dlawd tu mewn ac allan, Heb ddim ond gwellt yn do; Ac wrth yr olwg wyrdmws 1fi flccdcliais g-yda'r lIuaws- Yn bell y bo. Gydwladwyr, onid ydyw Yn amser addfed hoddyw I yru'r cnaf o'r fro; Yr ellyll anrlfcgarog A'i boil lofruddion cyflog., I Abred gyda fo; Bydd raid i'r cnaf fyn'd allan, ran floeddia cenedl gylan— Yn bell, bell y bo. R. J. DerfeL MAE TIFYN BACH 0 LWYDDIANT. izoedd Dafydd yn 11a furwr Pan oedd yn ugain oed, Ac ni fu dyn lawddgarach Nac ydoedd ef cnoeu; 'Doedd neb yn rhy ddisylw, Na neb yn rby ddinod, I Dafydd y Ilafurwr, Ac uchcl oedd ei glod. Aeth llawer bliwyddyn heibio, A gweiwyd Dafydd Pugh, Mewn lnasnacii fawr yn llwyddo, Ac mewn palasdy'n byw; 'Roedd pobpeth wedi newicT, A Dafydd gyda hwy- Nid oedd yn awr yn 'nabod Ond 'chydig yn y plwy'. Pan gwyrddai hen gyfoedion Nid oedd yn 'nab:xl un; Ac yn ei berthynasau Ni welai ddim o'i lun; Yr oedd yn ddigon amhvg I lygaid pawh. yn awr, Fod tipyn bach o lwyddiant, Yn gwneyd gwahaniaeth mawr. 'Roedd Morgan y masnachwr, Yn drwm a thrws ei wedd; JSdrychai mor ddigalon Ag un ar Ian ei fedd; 'Roedd coelwyr eisiau arian- Rhaid oedd eu cael yn chwim; Ac yntau'n methu gwerthu I enill nemor ddim. Yn mhen ychydig amser 'Roedd masnach yn bywhau, Y prisiau wedi codi A'r prynwyr yn amlhau; A gweiwyd Morgan Morgan Brachefn a'i wedd yn lion, Heb" gwmwl ar ei wyneb Na phigyn dan ei fron. Am lwyddiant Morgan Morgan Bu llawer iawn o son, 'Boedd newid yn ei ohvg, A newid yn ei don; v Yr oedd yn ddigon amlwg I lygaid pawb yn awr, Fod tiypn bach o lwyddiant Yn gwneyd gwahaniaeth mawr. Yn mhob selyllfa. daynoi Ar hyd a lied y byd, Maen' amlwg i bob llygad Fod llwydd yn lloni'r pryd; Mae dyn yn hawdd i'w godi, A hawdd i'w gael i lawr— Mae tipyn bach o lwyddiant Yn gwneyd gwahaniaeth mawr. R. J. Derfel. NOSWYL. Noswyl yw clci gorchwylion-a mwynhau Am enyd gysuron; A chefnu tynu tros don- At fyddar etifeddion. Clegir.

The Danger after Influenza.…

I UNDEB CLOWYR DEHEUDIR CYMRU.…

Coiof n y Cyrnry. ---------------

Ynysybwl.

Advertising

i Pontypridd Chainmakers Meeting.

Advertising