Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Barddoniaet.

[No title]

News
Cite
Share

-+- Gair yn vchwanegol C-LO am Fucheeldau 3 seintiau Cymreig. Yr Of odd amryw Fueheddau wedl cu cyfansoddi i'r awrywiol seintia.u, Dewi. Dyfng, Padaru, Illtyd, Beuno, ,u ereill. y rbai a darllcnid ar wahanol wyliau y emtiau. Wele enghraiif o ddiwedd Buchedd Dewi Sant:—"O Wnw, yr hwn trwy dy angel a rag fyr.egaist enedigaeth dy gyffeswr berdigedig Sant Dewi, ddeng mlynedd a'r hugain cyn iddo gael ei enz, eaniata i ni, ni a aitolygwn arnat, wrth glodfori ei goffadwr- iaeth, gap! trwy ei eirlo'ar.thf ef gyrhacddyd llawcnvdd tragwyddol. Con na, wnai y tro i <Jdyn mor enwog a Dewi ddj-fod i'r byd fel nwrwolion pyffwdiri. gofa-hvyd am anion angel ragfynegi ei cnedigaeth ef iw dad, \a Sant Patrick, ddeng mlynedd ar hugain cyn iddo ytnddangos. Hefyd pur^i 'diedd ddyfroo ld gwemvynig Cacrbaddon ne« bydd yn dwyni bvd ddydd brawd. Av y ffordd i ScBcdd lrcfi, neu I^an-ddewi brefi, etc a gyfododd ddyn ieuanc o'r enw Magnus o feirw, ar Ian afon Tcifi, ac acth gydag ei i'r gjinanfa. Wedi myned yiio, gwrthododd esgyn i ben y erugyn dillad ag ceddynt wedi eu eodi yno fel nreith- j fa, ond efc a orcbymynodd i'r dyn ieuanc a godasai o farw daenu napeyn ar y ddaear, mewn pant-le, ac j'no safodd i areiihio yn erbyn Morganiaeth; a thra yr oedd yn areiih- io, eisteddai colomen wen o'r nefoc-dd ar ei ysgwydd, a chododd y ddaear i fyny o dan e' draed ef, nes oedd yn sefyll ar ben biyn ncbel; an felly, wedi cael uchel-fanau y ma as, ete a Iwyr ildymchweloùd yr lieresi, He a gadarnhaodd y bobl yn y ffvdd. Yr crdd pawb a phobpeth ag oedd mewn rhyw gvs- ylltiad a Dcwi yn medm gwncyc1 eyflawnder o WN-rtlitail. Yr oedd byd yn nod ei geffyl yn medru nofio o Dy Dd?\vi i'r Iwerddon. a Sant Barri nr ei gem. Dengys y chwedlau gwyllt- ion hyn pa. mor llwyr yr cedd Pabyddiaelli wedi meddianu y wlad lion o'r unfed ganrif ar ddcg byd y bymthegfed ganrif; ac amean mawr Pabyddiaeth yn y ryfnod a nodwyd oedd Hwyr ddyrnchwelyd yr ben Eglwys uniawn- gred Fryteinig, fel y nodwyd. Dj-na y eyiL Hun a. gymerasant er ceisio liyd-ddenu. y Cy- mru at y grofydd Babyddol, oedd pentyru yr holl chwcdlau hyn ar benau y seintiau Cy- mreig, oedd mor hoff ac agos at galon y Cy- mru gan osod y bri mwyaf arnynt ag oedd bosibl. Er fod y wlad wedi ei meddianu i raddau helaeth iawn gan Babyddiaeth JÎ1 y cyfnod a nodwyd, er hyny gellir dweyd gyda llawer o siciwydd fod yr Eglwys Fryteinig- wedi ei chadw yn ddilwgr oddiwTth Babydd- iaeth yn ystod chwech canrif cyntaf Cristion- o.-a,eth.-R.G.H.

- - - ---------------' PENILLION

...---_-._---_-.--Effect of…

Advertising

—^ [DAN OLYGIAETH T. D. ISAAc.…

"GENINEN GWYL DEWI."

Advertising

.-r PONTYPIUDD CHAM BE II…