Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Barddoniaet.

News
Cite
Share

Barddoniaet. Bydded i'r Beirdd a'r Llenorion gyfcirio eu synyrehion fel hyn: T. BAKONWY ISAAC, Treorkj. Y FANTOL. C'!of (!"CL a- -i' cyfan, end dyiasai bardd o saton yr awdwr fod yn i'wy ivlt'ydd yn ei ocllau. Mao "lion" a "broil" ganddo duwy vraitb yn yr un i-'cnill, yn nghyda 'blin" yn odli a "glyn." "Y Gweneiihiwr."—Darlun da, ond fd y crybwyllwyd, dichon y condenniia y liiamvl y linell olaf. "Iforiacth.Da, iawn eto. "Fy "-Dic ii oil fod cyclinljaiiaotlj.'a y grrld lion braidd yn oithafol, end dyna rbaid caniatau praddau o ryddid i tWbl vn cinvcdig pan y bydd dan lvfetiie-inau scrJb DILYX MODDIox GRAS. D, ilw vr rH^r i -ri rp KicLorl Efocnescr. J-yiorstown, Gwen^r n i vjw^nei y Grog nth nesat. Os vyt. am gad Wrth deithio trwy y byd, llhaid bod yn foneddigaidd, A pharciiu pawb o hyd; Nid gwawdio yr ben bobl, A galw enwau cas; Gwna t>urych i'r dyfolol, A dos i foddion gras. Mae chwareu ar y Sabbath, A gwneuthur llwon mawr, Yn ddigon i'r G wared wr Dy daro di i lawr; cofia am y cvnghor Tra fyddo yn c: i! C2i gyfooth mawr a ilirysor Trwy ddilyn moddion gra". Yr Ysgo] rad Sabbathor Sydd loddion I ti fyw; Fe'th wna yn ddyn ystyiio] Trwy gyfrol santaidd l)u\v; Yr athraw y'n arweinydù. Mac beunydd yn 11a wn bias; Paid chwareu ar heolydd Yn amscr moddion gras. Fy anwyl gyfaill, cofia, Tra byddot ti mewn bod, Fod raid i mi u. thithau Gyfcirio at ryw nod; Bydd nddfwyn ac yn Paid byth a. bod yn ga.; Daw eyi'oeth o'r uchelder Wrib tidilyn moddion ¡;1i1 Tylorstown. Ap PROFIAD CRISTION MEWX PROFE DIG AETH. ^iilcllau a gyfansoddwyd ar gais Mr Daniel Evans, 25. Dyffryn street, Feintiele. O! 'rwy'n unig iawn fy bunau. Heb un ffrynd i wrando'm cwyn, Wedi colli'm priod ddiddan, Hon ocdd be mydd lawn o swyn; O! mor hapus y bu'm ganwaith Heb un gofid dan fy mron; Mae fy anwyl ben gydymaith, Wedi croesi dros y don. Er fod plant i mi'n roesawus, Gallwn fod fel brenin bach, ) Ond nis gnllaf fod yn hapus, Rhwng rnynyddau RJiondda Facli, Ar y ffordd ac yn y golcu Rwyf o foreu hyd yr hwyr. A phe meddwn holl dalacthau Hiraeth wnlt fy'm llethu'n llwyr, Dyma polled, colli rartref, Wedi gadac1 tri'gain oed, Yr wyf beunydd yn y peniref, Meddwl clywed SWll ei throed; Yr wyf weithiau fel yn alltud, Gwir gynorthwy mwy nis caf, Mae fy mhriod 'nawr mewn gwynfvd Megys haul-weu cor-ol baf. Nid wyf e to 'n hollol unig, Gwn am Gyfaill ddeil fy mhen, Nt'u ato'n oslyngedig-, Gofyn rban o'r Wynfa Wen, Yno mae fy mhriod hawddgar, DYD.r fan yr wyf am fod, Nid oes yno boen na galai1, ftwb sy'n canu iddo'r clod. 1 Aptryfan. FY MAGGIE. Hardd Y" y Eer ar fynwes y nos. Yn gwylio prydferthvvcix y llcuad dlos; Hardd yw yr haul yn y dwyrain draw, Yn arilwys ei ddilnw o wawl a v hobllav. Harddacb yw llygaid fy Maggie l'wyn, Sy'n p'-frj'n barbclus ddwyfolach swyn. Vrydferth yw rhosyn gwanw^iol ddydd, A bywyd yn trwsio ei wridgoeh rudd; Prydferth yw'r lili sa.nctaidd wtn, A f'horon symud-liw y wawr ar ei phen Prydfertbaeh, piydferihach Jw gmddiau'r ferch, iJaniodd fy niynws a bywiol scrch. Teraidd yw nodau yr eos fwyn Foliana i Chrewr yn nbeml y llwyn; Peraidd yw seiniau y loew want, Cbwery yn ddi&daw ar dannau y pant; Pereiddiaoh. pereiddiach i fy ngbalon yw, Llai enaid-dreiddiol fy Maggie syw. ^yfryd yw c-R'rdd a. brodyr yn ngbyd, irlref ap uy -uras n ''illyd; yd yw cwmni )in gyfa.ill mad, Draw mewn „ „ „ „ Pel.'nig. estronol wlad; Hyfrydach c ^wmni fy Maggie dlos Ar ban Iwybrau F.jcivr, ,i ..t:J.\ n yn ugwyll y nos. Carrdyd 1. <> J. D. Evans. ER COF AXWYL iLn GwHiys Jererciah, xaerch anwyl Mr a Joseph Jcrr-iiU" b, Station Terrace JIacrdy. Rh\i.~ di-,il,ol beunydd sy'n y byd, Tr-A-y glotyd Win neu glwy'; ^"yHtuddiau ityrr.ion sydd o lIyd., i hi,¡.J¡ 'V/y ni mwy: Urn sragau. Jyti dynoiryw S; 'n dwyj y byw ;'r bedd, bridd eu gwodd. Yr "PetI1 J, ()(:,1gynt Y11 ¡¡on Trvvy'r Al:n-dy txwer dydd, vn ci bi-on Am blydd-. Icl biin iin i; h Yn .1.;u', ar if, at ib "1"'Y¡:y.r 61: v -IN -1 Tan d.iynii.• rin braw. A i 'vv 111 v.-•. rl ;yi; v \'11 ri gwedd A --hodi id n r-i Uaw; Er i ob^h.him j byd hwn F''oi vn^itb, da'.ia'i ffvdd, Y oni ollyr^dod yn y man Gan raviT tragwyddol ddydd. dagrau ei pherih nasau maa Yn arwydd trishveli prudd, Tra car a chyfaill yn pellhau, Nr Eau) yn hwyr y dydd; Ei diwedd ddaeth, fed liii hardd, A'r ffarwel air a rocs, Tm'n canu'n rhydiau'r afon gref I't- Gwr rodd iddo'i hoes. Bert.li'nasau mad., na wylwch mwy, Mae gobaith uwch ci plien Yn sisial eto y eewdi gwrdd Mewn gwlad tu draw i'r lien; Lie na ddaw gelyn byth i fewn rwi,go'i- ttiilii i,a,], Fydd a'u telynau euraidd oil Yn canu am Ei wad. Cefndcr Iddi. Y GWENIEITHIWR. I A gwen deg hona y ciyn,—i m 11 Kar Mown geiriau,—trwy i blisgjni Daw golau, mai dig eryn Ydyw'r gwT—duwr y gwyn. Trcorci. T" D- Gaerwen. IFORIAETH. Iforydd wyf er yn foflu-eirian Iforiaeth y tadau; Arwyddair hon yw rhyddhau— Wiw Ganaan i ugciniau. T. D. Gaerwern. Y PECHADUR. Daw y gwael lidiog elyn—ac halog Eiliw'r duaf loyn, 0 fewn Ei waed Ef yn v.yn, Gan gwynaeh1 nag cen gwanwyn. Ceulunydd.—

[No title]

- - - ---------------' PENILLION

...---_-._---_-.--Effect of…

Advertising

—^ [DAN OLYGIAETH T. D. ISAAc.…

"GENINEN GWYL DEWI."

Advertising

.-r PONTYPIUDD CHAM BE II…