Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

--_0_----Barddoniaeth. ('..--

A --leek for Ladies. -

[DAN uLiei/>KXH T. D. ISAAC.…

- -■ IAITH A GWAITH.

News
Cite
Share

IAITH A GWAITH. Mewn sylwadau yn ddiweddar ar siarad ac I areithio yn gyhoeddus, datganai y "Sun" o Nlew York mai ychydig o tddylanwad sydd ganddynt y dyddiau hyn ar wahan i waith ymarfeml. Bu amser pan oedd siarad ac ymhyawdlu yn cario dylanwad mawr ar y gwr- andawyr, ond gyda chynydd gwybodaeth a'r arfer o ddarllen, ymddengys fod rheitheg yn colli tir yn gyflym. Ymddengys, hefyd, fod llafurio a llefaru yn ddau waith tra gwahanol;. ac o osodiad natur" hefyd, y rhaid iddi fod y nail! beth neu y llall. Fel rheol gyfiredin, y tawelog yw y gweithiwr, a cheir y siaradus neu y llefarus yn fynych yn gadael gweithio yn gyfangwbl er mwyn ymroi yn hollol i dori geiriau. Tawelog, fel rheol, hefyd, yw y mfeddylwyr yaf; a sylwodd Shakespeare fod "Natur yn gwneyd gwr dysg yn dawgar." "Doeth pob tawgar" hefyd, ebe yr hen ddi- areb Gymreig. Camgymeriad yw goeod cymaint bri ar ddawn siarad yn unig, gan nad yw yn gysyllt- ifdif, o angenrheidrwydd" a galluoedd ymar- ferol; eto, yn rhy fynych, dewisir y llefarwr hwylus droa ben dwsin o ddynion galluocach a sylweddolach. Disodlir y gweinidog da gan T siaradwr rhugl, ac mor fynych yr aberthir yshrydolrwydd a moesoldeb ar allor hyawdl- edd! Nid oes eisieu coffau fod dawn siarad yn rhy ami yn hollol amddifad o ras; a dylij fel rheol, ei drwgdyhio yn hytrach Wi derbvu fel rhodd oddi uchod. Yr ydym ni, y Cymry, yn rhy chwanog i redeg ar ol "torwr geiriau," gan dybio y rhaid ei fod yn anfonedig oddiwrth Dduw; a chryn syndod yw fod yr Ysgrythyr a Dadguddiad yn cyfrif cyn lleied o lafur y tafod! Yr oedd Aron yn llawer gwell siaradwr na'i frawd Mosesi, eto i Moses y rhoddwyd y flaenoriaeth. Yr oedd Apollos, hefyd, yn llawer rhuglach geiriwr na Paxil. "Aelod bychan yw y tafod," ebe lago, "as yn ffrostio pethau mawrion;" a ffrostio y mae, heblaw fod cryn waith yn dylyn y llefaro. Beth yw hyawdledd yn ami oddigerth "ffrostiaeth" ddisylwedd P Podd bynag am hyny, dylai dawn siarad, bob amser, is-wasanaethu rhinwedd a moes. oblegyd yn- ddc, ei him ac wrtho ei hun nid yw llafur y tafod ond gwagedd.

PONTYPRIDD CRICKET I CLUB.

Advertising

--Llwyfan Llafur

Grand Performances at Peatre.

Advertising