Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

--_0_----Barddoniaeth. ('..--

News
Cite
Share

_0_ Barddoniaeth. (' Hydded i'r Beirdd a'r Llenorion gyfeirio eu • ynyrchion fel hy. T. DAliON WY ISAAC, Treorky. Y FANTOL. "Odlau Hiraeth"-Penillion Uawn o deim- la,1 tyner. "Englyn i'r Bibl.Nid oes ond un linell gvwir yn yr "Englyn" h-, ac mae hono wedi ei benthycu sef, "Llyfr Duw yn llafar Jvn." "Yr t iHih fwh."—symylrwydd ydyw prif nodwedd v llinellau hyn. Rhaid i'r awdwr iud yn fwy gofalus gyda lleoliad yr "h." Nid i.iiodol dywedyd "Un rbyfedd rhyfedd yw," am y rhyw fenywaidd. Ni fuasech yn meddwl am ddweyd "Un llawen llawen yw" am ferch. Mac rheol yr I a r 11 yn gyfaddas- edig i'r rh fynychaf. "CariaJ Cywir."—Da iawn. CARIAD CYWIR. Cerais di yn ieuanc, Gwen, Cjn i th wanwyn fyned heibio; Pan oedd perlau gylch dy ben— Cyn i'th hafddydd tyner lithro; Pan yn hel y blodau gwyn Gwetais dy wynebpryd dlyraf- Cefais rywbeth mwy na hyn, Pan ges i dy gusan cyntaf. Cerais di yn dyner, Gwen, Wedi'r blodau hyny farw; Gwyddem beth oedd pryder, Gwen, Wedi swyn y cyfnod hwnw; Gwelais ddeigryn ar dy rudd- Wylo wnaeth fy nghalon inaa; Cerais di Bo'r cariad sydd Fyth yn dyner, pan mewn dagrau. Cerais di yn foddlon, Gwen, Pan oleuwyd nosau'n hadfyd; Gwella wnaeth dy galon, Gwen, Pan y cefkist ran o'r gwynfyd: Doed a ddelb, eneth hardd, Ni chs. gofid cudd dy frifo; Caiu'n gywir wna dy fardd, Cnraf di'. anwylach eto. Ton, Ventre. CENBCH. YR ENETH FACH. Ni wn am eneth fechan dies, Un rhyfedd, rhyfedd Y1f, Mae'n earn myn'd yw chwrdd y Sul; Mae'n adwaen enw Duw. Hoff ganddi ei gweinidog cu, Adnebydd swn ei lais; A mawr fwynhad ei hen aid bach Yw ceisio gwneyd ei gais. Ni oes na gwynt, na gwlaw, na gwres A'i rhwystr&'i fyn'd i'r cwrdd; Adroddai adnod fach bob gair, Gan sefyll wrth y bwrdd. Mae'n earn clywed son am Grist Yn faban bach fel hi; Ond teimlai'n ddwys wrth glywed am Y Groes a Chalfan. Ei nefoedd hi yw Iesu cu, A'i wilith yn caru plant; A'i holl ddymuniad yw cael bod Yn un o'i berffaith Saint. Llwynypia. RICHARD PRICE. BNGLYN. (A ebychwydd wrth weled merch hyllig o dew, y tewaf welodd y bardd erioed). Onid yw hon yn dew hynod-meinwen Mal mynydd mae'n dyfod; "Does dwmpath o'i bath yn bod, Bwndel o anibendod. MURMURYDD. Y CRWYDRYN DIOG. Un hollol frwnt annillyn—andwyol Nid diwyd yw'r crwydryn; A rhydd agwedd gwir ddisgyn Eiddil dwt ar ddelw dyn. HURMURYDD.1 ODLAU HIRAETH. Am fy nai bychán-Hopkin David Rowlands, mab Henry a Mary Rowlands, Tonyrefail, yr hwn a gymerwyd ymaith yn sydyn, Bhagfyr 30fed, 1898, pan yu saith-mlwydd oed. Blodenyn tyner oeddet Flagtxrodd yn fy ymyl i. Dan gysgod mam a thad; Ti wenet arnom oil yn llo*, 1 Ond! sngnaist wenwyn i dy from, Ac beiaist ffwrdd on gwlad. Hoffaswn i dy gwmni'n favrr, Sirioli m henaid a wnai gwawr Dy bur, ddiniwed wedd; I Tra'r oeddwn i a'm serch fel hyn, Am danat yn ymglymu 'n dyn, Ti syrtbiaist! do i'r bedd. Difyraist & ar flawer pryd A'th gan, ei swyn sy n para o hyd, Mae heddyw yn fy nghlyw; Br im dy golli'r och'r hon, Mae'r gan yn chwyddo dan dy froa, Yn "Ninas wen fy Nuw." Dy einau pert, a'th droion man, j Fu,ln cyneu yn fy mynwes dan, A gofir amser maith; 'Does dim ddilea'r adgof hytI, Mae fel y ffrwd ar lawr y glyu, Yn ixfnfiau ar hyd 'i thaith. Rhyw dybio 'rwyf mai "Angel glan" Tra'n gwylio yr eginau man,, Dosturiodd wrth dy wedd; Ac iddo th roi mewn hinsawdd gwell, Ár lewyrcla pur y Wynfa bell LIe 'chwery mwy, mewn hedd. Ar Seioii Fryn" o gyrhaedd poe», Yn nghwmni pur yr "Addfwyn Oen," Pereiddiach yw dy Ief. 'Rh.yf illgu yn gobeithio dod, I uno pjda thi mewn clod, A mawl, i "Frenin Nef." Tenyrefai1. TEGFRYN.

A --leek for Ladies. -

[DAN uLiei/>KXH T. D. ISAAC.…

- -■ IAITH A GWAITH.

PONTYPRIDD CRICKET I CLUB.

Advertising

--Llwyfan Llafur

Grand Performances at Peatre.

Advertising