Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

- Barddoniaeth. -—o——

News
Cite
Share

Barddoniaeth. -—o—— Byddad i'r Beirdd a'r LIenonon cyfeirio ea IJarrehion fel hvn: — T. DARONWY ISAAC, Treorky. Y FANTOL. "Emynaa Hoff ei Fam."—PeniMion taraw- kdot ia.wn. "CanMdau."—Ymddengys fod gan awdwr y NiaeHau hyn md yn unig lygad i weted anian, <"d hefyd glust i glywed aniaji. Da iawn. "Y Goleudy," "y Cyfaill Cywir," a'r "Beddar- pajf," yn gymerudw-v fel arfer. "Ceinwe)n.—Cyfres o'r dymuruadau puraf Vedi eu gwisgo mewn iaith goeth ac arddull !<M'ddono!. "Ochena.id uweh bedd y diweddar Thomas Gee.Cyhoeddir y gerdd hon nid yn gymaint Ü gyfrif ei th<;Uyngdod IIenyddol, eithr fel dad- <*0iad o deimlad y werin boM. I CEINWEN, *<ercb fechan Mr a Mrs P. Bees (Garnfryn), Tyiorstown. Ceinwen. mcgys rhosyn Wyt yn ngardd y byd, Pera.roglau'r gwanwyn Chwery gylch dy gryd. Rhyw ieuangrwydd dwyfol Sy'n hafeiddio'th wedd; Ai ongyles grwydrot Wvt o wlad yr hecld? Gwe! dy riaint olion Eden ar dy rudd; Oant drwy y cysgodion Drem o'i dedwydd ddydd. Ccinwen, lioed dy yrfa. Pel dy forau clir Efylcha'r eira Gwyna.'r ania! dir. Sym!og. CANIADAU. Mae can gaj) yr awe! Ar oriel y Uwyn; Mae'r blodau mor dawel Yn canu eu swyn; Telori'n fyfyrgar Mae'r adar bach lion, Mae mola.wd addolgar Yn chwyddo pob bron. Mae can gan y mynydd Pan enir y wawr; A chana'r afonydd Wrth dreiglo i lawr; Mae can gan bob comant, A'utonaumorwyn, Mae can o ogoniant Argopapobbryn. Ma< can gan y dolydd A'u blodau i gyd, Mae'r dyffryn o'r newydd Yn canu ei fyd; Cerddorion y goedwig A gajiant i Dduw, A nodau eu miwsig Mor &wyno!—mor fyw. Mae can gan bob seren, Mor fwyn; O! mor ber, Oes canu mwy tiawen Na salmau y ser? ttae miwsig yn l!oni Pob seren fach, dlos- Mac'r enaid yn hoSi Cerddor]!aetbynos. Mao can gan y weilgi- Mae can gan bob ton, A ddaw i hwylysu Y gan sy'n fy mroTi; Rhyw ganu diddiwedd Y w murmur y mor- n canu cynghanedd Wrth reol ein Hior. Mae can gan fy Bhelyn— Can urddas a bri, Mae net yn mhob nodyn Per-swynol i mi; Caniadau di-oad Y delyn fach hon, Al! ymlid pob adfyd Oddyfnderfymron. JCon, Pentro. Ceneoh. FFYRDD Y WLAD. Rhyydhad o gaethder masnach, PeILbad o drwst y byd A chrwydro bro unigedd Syn wiedd i fardetol fryd; Amrywiot olud tlysm FanteHa'r meusydd mad, T!ysineb yw fy hoSder,— Tawelg&in ffyrdd y wlad. Per tanerch Ile'r ajiedda. Y robm goch a'r dryw, A'u hodlau hwyr a borau Sinola'r fynwes friw; Y gloyn byw ymfeddwa. Gan sawr y blodau teg, A sua-'r gwenyn ganiad Wrth sugno'u bronau chweg. Pleserfan i awenu, Dan wenau rhos y gwyrch; Er oeisio llwdfu toesion Ei ddraen a'i ddagrau wlych; Cwpanau HawYi cyifyriau Yw'r dail a blodau'r ha', GwahOOdant bawb i'w cwmni I yfed iechyd da. Cu rodfa tymhor caru Dihima sWYllion serch, A ctynal boff gyfeillacb Yn ymyt mynwes OMrch; Cydgasglu a chydMethu Y Modau'n gwlwm tyn, A oh&nu am obeithioa, Oysuron bywyd gwyn. O! ddengar tfrydd, eu ceinder Sy'D ddrych o Eden ardd; Caf adrodd cyfrin gwynion Siraethus gaion bardd; I mi Mae ynddynt swynion Ygauaffelyrhaf, Ymwssgaf i'w mynwesau Yn mhob rnyw gyfle gaf. SPentre, Rhond3a. Gwernogydd. YFODRWY. Y fodrwy gron; A cheidw hon Addewid gysegredig; Arwyddnod yw O'r dull o fyw Am M yn gysylltiedig. Cylcb euraidd hardd, Un bychan, tardd 0 ho! wae neu wynfyd; Dweyd wna bob dydd Am ganad sydd O'i fewn i lenwi bywyd. Br Ueied yw, Mae'n cynwys Duw, A drefnodd y briodas; Cyscgru wTTactb ? Y ddefod, daeth 0 honi fywyd addas. MoriejtBfoa. Y MYNYDD. 'Rwy'n caru ejrych arnat, fynydd mawr, Yn dyrchafu'th ben i'r nefoedd megys ca.wr; ( Ni ainwn eisTedd af dy ben trwy'r nos, I weled euraidd wisg y wybren dlos, A rhodio'th lethrau geirwon, serth, bob dydd, I edrych ar y coed <a'r blodau sydd Yn tyfu amat i'th ddwyfoli'n hardd, A't.h wneyd yn nefoedd bach i awea bardd. Pa ryfedd fod y doethion gynt yn cr. Mai ar dy ben yr oedd eu duwiau'n caru; Mai oddiyma. y saethid y taranau I ganu udgyrn fyrdd trwy'r eangderau, Wrth ddringo i ben y mynydd uche! hy' Y byd yn wagedd yn fy ymyl sy'; Fob peth daearol sydd yn troi yn freuddwyd Pan fyddaf, druan bach, yn Hechu dan grong- Iwyd Y faith Surfafen hardd ar ben y mynydd, Mewn myfyr dwfn ar Dduw, ar ddyn, ar gre- fyd?, Sylweddau goreu'r byd yo darth dd?nanant 0 naen fy cnMd w? edrych ar ogoniant Sylweddau mwy ardderchog tragwyddoldeb 0 naen fy enaid wrth edrych ar ogoniant Sylweddau mwy ardderchog tragwyddoldeb Yn ymddysgleirio'n awr o naen fy wyneb. 0 aaen fy Hygaid dau fyd sy'n serenu, Un yn dod i fed a'r Hall yn diflanu- Diffodda amser, end tragwyddoldeb ddaw I'j- golwg yn fwy dysglaer ar bob Haw, Fel daw y net serenog i ddysgleirio 0 naen fy llygaid ar ol i'r haul fachludo. Ap Corner o Fon. .A_- OCHEN.MD UWCH FEDD UN 0 1-LODEU'N GWLAD., Se. y Diweddar Thomas Gee (Gol. "Y Faner"). Beth yw'r adsain glywn yn treiddio ReddyVn,brudd o gwm i gwm? Thomas Gee gyhoeddir ganddo Yn ei fead yn cysgu'n drwm; Dyma un o gewri Cymru A ymla.ddodd drosti'n hir, Am iawndera.u i lywyddu Yn lie gormes-ddeddf ein tir. Perlyn dysglaer fel gwladgarwr, A lleuga.rwr uchel oeda, Gwas i Dduw a hoff Ryddfrydwr, Dyna, 3d'weda,i'r wer!n floedd; Un a. gododd "Wad y bryniau" Rismu'n uwch at "wla.d y nef," Drwy frawdolia.eth wir areithia. Lifai'n ffrwd o'i fynwes ef. Gwisgar bryniau alarwisgoedd A'r mynydda,u'n ddiwaha.n, Fob afonydd perchen dyfroedd Sydd yn canu galar gan; Cwvna'r awel mewn dwys alar Wrth holl ddrysa.u Cymru fad, Oil yn d'wedyd yn wyleiddgar CoHwyd un o flodeun gw)ad. Cymru anwyl-mam yn wylo Wyt ar ol dy faehgen cu; Bachgen fu yn ddiwyd weithio Ar dy ran am nwyddi lu; Er rhoi'r farwol run i orwedd, Saif ei enw mewn coffhad, Hawliau Cymru mewn gorfoledd Floeddiant, "Hwn oedd nod'yn gwlad." Os vw Meni y dyfodot Dan gaddugawl gwmwl prudd, Ar o! Gee'n cadfridog gwrot Try y nos yn wawriad dydd, Duw a ddyry haid o 'ddewrion It!, Gymru, fyn'd i'r gad, LIenwi'r swyddi ga.ria,i'n gwron Oeda yn nod'yn idd' ein gwlad. Gwisgir coron fo'n anfarwol Heddyw'n gtod i Thomas Gee, Am ei lafur drwyr gorphenol 'Godfr tiawd yn fmwd o fri; Bywyd Gee fo'n perarogit Eto'n fyw yrt Nghymnl fad," Tra mae clychau Redd yn ca-nu BIodyn yw mown arall wlad. Ferndale. D. Evans (Glan Gletwr).

"Y GENINEN ' AM HYDREF.I

. ARHOLIADAU GOBSEDD Y BEtRDD.

-._------THE BURGLARIES AT…

---------forth County Court.

------------------------Purif!ed…

-._.---------LIST OF CORPS…

Advertising

FIRE AT LLANWONNO.

Advertising