Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Barddoniaetti.

News
Cite
Share

Barddoniaetti. \<1e. ;'r beirdd a'r Ilenorioii gyfairic ON OP Qr, hyn: DABONWY ISAAC, frforky. Y FANTOL. CYMRU A QHYMRY. Fe ddalia Cymm's Gymru, Tra dalio can yn -I,n Fa ddalia Cymru'n Gymru Tra'i meib a'i merched glan; MAe'n hysbryd yn y delYB, ){ae'n dewrder yn y gwynt; Bin dewrder sydd yn tanio Wrth foli Cymru gynt. Bi rhinwedd, mows, a chrefydd Sy'n jjwneuthur "Cymru Sydd," Hya-wdledd gysegredig Sy'n cadw Cymru'n rhydd; Mae'n hysbryd yn y delyn, Mae' n dewrder yn y don, Gwladgarwch sydd yn tanio Dros Gymru'r fynyd hoa. Mae llu o addewidion Blaid llwyddiant "Cymru Fydd," Mae dysg a deWT ymdrechion A bendith Duw bob dydd; Mae'n hvsbryd ym y delyn, )(ae'JI, dewrder yn y gwynt; Mae calon Cymm's tanio Wrth foli Cymru. svnk. Dyffryno». PARCHA HEN A INT. Tydi. las-leneym ienanc, Sy'n cychwyn rhedfa oes, Naa gwelaiat eto ronyn 0 wyntoedd bywyd croes. Cydgan.—O cofia barchu enainfe Y pcnllwyd, grychlyd en; Mae a dec, 09 cei fywyd, Y byddi dithau'n hen. A thithau'r llanc prydweddol, Ffroennchel. ar dy hynt, Fe 'hcd dy amser hoibio, Fel yniau, mecvs gwynt. Am liynv, parcha henaint, etc. A thi sydd wedi eyrhaedu I adeg c'tnol ood, Cyn cyrha-edd oed yr hen wr Cei lawer siom -th droed. Am hyny, par-chm henaint, etc. Pan fyddi'n hebrwng hen wr rr gladdfa 'mhen ei daith, Myfyria faint a welodd Cyn myn'd i'w wely Haith. Am hyny, parcha henaint, Yr hen wr, grychlyd en, Mae a,(I(,T, os oei fywyd, Y bvddi dithau'n hen. Alltud Eifioa. EMYN CENADOL. Dyma fel y canodd Dyfed pan ar faes cenadol Affrica yn ddiwedJar. Tyred, Y.sbryd graa a bywyd, I fywhau'r gwywedig dir; Ar or or an ducn an^au Cyfod. Haul Cyfiawilder clir; Llawn tywyllwch yw'r ariialwoh, A marwolaeth wrtho'n nglvn; Marw'n ngwyneb tragwyddoideli Heb adnabod Ceidwad dYJt. Y mac camwedd ae anwiredd Wedi troi eneidiau'n wyw; Ar allorau'r eilun dduwiau Y mac barn yn llospri'n fyw; Pa hy(1. Arglvrydd, oaiff euognryd. Greu allorau mor ddilun? Disgyn, disgrn, a marworm 0 dy ddwyfol dan dy HUB. Agor lycraid y pa^aniaid Ar dueddau Lybia bell. Brysia atynt, dyro iddynt Wvhod am aborthau ?weH— Bbyrth meliant- am faddeuamfc i dvlwy'hau'r anial eras; Gad i anwar gyrau'r ddaear Glywed swn efengyI gras. DYDD GWYL DEWI. Llawer sydd yn anrhydeddu Coffadwriaeth Sant v Cymry, Drwy barablu amhon frawddeg Garpiog yn yr hen Frythoneg, Am ryw unwaith yn y flwyùdyn- ITU-it,h gyda, ofn a dychryn; elly maent yn anrhvdeddu yn dathln Dydd Gwyl Dewi. EmilI sydd yn anrhydeddu Coffadwriaeth Sa.nt y Cymry, Drwy lefaru iaith. T Saeson A datganu eu canenon; Siarad Saesneg keb ei dysgu, A dibrisio eerddi Cymru; Felly maent yn anrhydedda Ao yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Gwelir ambell nn yn gwisgo Y Geninen werdd heb wrido; A thrwy gymorth y Geninen Cymro diwrnod wneir o'r bach-en; A'r Geninen sieryd drosto Yn GjTnraeg tra deil i'w gwisgo; Felly maent yn anrhydeddu Ac yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Ond os mynweh anrhydeddu Coffadwriaeth Sanfc y Cymry, Ag anrhydedd gwirioneddol Byddwch Gymry yn wastadol; Ac os ewch tuhwnt i'r terfvn Ewch a'ch gwlad a'ch iaith'i'ch canlyn Dyna'r ffordd i anrhydeddu ) Ac i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Prynwch a darllenwah iiyfrati Hoff awduron gwlad eich tadau; Dysgwclx barddoniaeih orau A datsjenweh í chaniadau; Byddweh iddi byth vn fendith, A meithrinweh ei hathrylith- Dyna'r ffordd i anrhydedd* Ac i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Gorau ffordd i anrhydeddu Coffadwriaeth Sant y Cymry, Ydyw dvsru ac amddiffyn Hawiian gwlad ar hyd y flwyddyn; Dwyn ein tir o afael lladron, Enill wlad n ol i'r Brvihon; Dvna'r ffordd i enrhydeddn Ac i ddathls Dydd Gwyl Dewi. Manoeinioa. R. J. Derfel. CLWCH, GYMRY, CLYWCH. Clywch, Gymry, clywohl Mae sibrwd i'w glywed yn swn y gwynt, Fel murmur hen bererin ar ei hynt Yn chwilio am gymrawd i roddi clust 0 wrandawiad i'w eiriau; baldorddwyr, ust! Dyneswch i gyd, dustfeiniweh, gwrandewch! Mae'r sibrvvd fel pe baa yn ceisio d'weyd, Mewn gf.irian sydd heb eu cwbl wneyd: — "Ail-drefnwch gymdeitJias ar gynllun gwell, Alltudiwch dylodi a a-wae yn bell; Gwnewch un gymdeithas o bobloedd y bvd, Cymdeit-has o pariad ac uncieb i gyd," Clyweh, Gymry, clywch. Cl-wch, Gymry, clywch, Mae Ilais yn hwleg ar edyn y gwynt, Liais o belkleroedd yr hen amser gynt, Ac ynddo mae profiad yr oesoedd fu Yn ehwyddo mewn teimlad a digter lu; Ac wrth y presenol dros for a tr J>lae lla:s y gorphenol yn dwe^ yn glir— 1 af°nydd a mor o waed Ysbeilwvr"1 fathrwyd dan draed, A Pwaerllyd treisw5T 7 tlawd, 4 C rvK,fiinvyr lnewT1 dyuoI gnawd; Arweiniodd udd, f^l^l^'eh y ffyrdd Gwnewch bobl Vw? 1 ?raeau fyrd<l; A phob un i bawh 711 'rawdoliaetli gytun Cly1vch, GZyPXkbob"n'" Clywch, Gymry, iyw, O'r dyfnder i lawr ac o> uwchde f Mae lleisiau yn dod vn glirle ™ A llais o bob pwynt sydd vn Nes vdwit, 3*n un llais mawr'i dd^f1- Gwefu?au bam a <loethineb y bvd A rho. lleferydd i sariad oedd fud" A dvma mao'r llcisiau unedig -Itweyd- "Bobloerld, ymgodwch, ymunwch i wneyd Cymdeithas o gariad ac undeb i gyd, Brawdoliaeth sylweadol dros wyneb y byd., Mae genych y galln a'r modd wrth law I yru pob yn i ffordd mewn braw; Rhowch yspwydd wrih ys^wv<ld, Haw mewn llaw A buddua;oliaf-th "n fuan a ddaw; Gwnewch nef bresenol o r duaear J ddyn A'i golud dihysbydd yn rhan i bob un, Clywch, vmr Y. clywch. Clywch, Gymry, clywch. Mae llais o'r dyfodol a llais o'r -"nheool Yn uno a Ilais y prosenol i ddweyd- Fod eigieu cyfodi y bobl o'u caledi A bod eu cyfodi vn bosibl i'w wneyd; Mae'n chwyddo fel taran uwch ben y byd cvfan, Can godi. ei gywair yn uwch ao yn uwch; A'i let nj ddistcwir nea ymaith y ohwythir Gormeswyr gaii wyntoodd dicrofaint fel lluwch: A dal i lefaru,. ernhyrfu, a dysgu Wna lleisiau unedig bodolaeth. i gyd, Nes Gwelir cyfiawnder, dedwyddweh, a llawnder Yn rhan i bob un o drigolion v byd Fel hn1 map v IJe-o.au yn t^aetliM mewn Pjriau Genedloedd y ddaear, deffrowch eyda hrv" Mae llwyr iachawdwriaeth rhag tlodi ac aiaeth 0 flaea eich gwynebau, yn ymyl eich bys; Mae genvch v gallu i gyflawn orchfygu Pob gelyn heb ollwn dyferyn o waed; Cyfodwch yn unfryd, meddianwch y golud, A safweh -1 dynion i gyd ar eich traed," Clywch, Gymry, clywch. R. J. Derfel. Y BEDDFAEN. Hwn o fewn y gladdfa wyw-yn addurn Roddodd serch diledryw; Gwas Cof ar dir anghof yw, A nodydd beddfan ydyw. Gwilym Oadte. YR BILTAWR. Hoff wr a dau offeryn—yw eilliwr, Ei wellaif a'i ellyn; Un Iledgraff, a llaw di gryn, Heblaw t dori blewyn. Dafydd o'r Llwya. YR ARADR. Un pur hynod on peirianau—o'i ddal Yn ddilya a'n breichiau; Hyfryd geeyd y gwysau Daw vr oil yn dir fw ban. Un durol mynod arydd-a hen dir Lona'n deg ac ysblenydd; Ac o'i ol hyd y dolydd Gwenith yn fendith a fydd. T. C. Daviee. DEIGRYN. Arwvddair ar oer bruddhad-yw deieryn Dy,- hiraeth a phrofiad: Teml y galon mewn teimlad Arllwysa hwn er lleshad, O'r llygad mad øynmda-y dwr hallt Daw yr oil yn foddfa; Ar welw radd mor wael yr a— YB dyner iawn ymdona. Yr Hen Lane. Y DDOE. Aeth teibio'r ydd! mae'th obaith?--yn gadarn Ddoe geidw dy fuchdraeth, Yn gofrestry 'nol y fvfraith; Bysedd Duw bwysodd dy waith. IEUAN DDU.

Colofn y Cyrriry.

Nathan Wyn a'i Wb-wb.

[No title]

LUJtTRISANT SCHOOL BOARD.

------__-.-------COUNTY COUNCIL…

----__----------Pearl Life…

♦ SERIOUS ALLEGATION AGAINST…

Advertising