Hide Articles List

5 articles on this Page

Barddoniaeth.

TESTYNAU LLENYDDOL YN EISTEDD.…

Mr. Evan Cule a'i "Iwb-wb!"

News
Cite
Share

Mr. Evan Cule a'i "Iwb-wb!" At Olygydd "Gwasg Rydd Morganwc." Syr,-Caniatewch i ni ychyàig fodfeddi o'ch go fod unwaith eto, am y tro diweddaf ni a obeithiwn, ar y mater hwn; obleg^'d ymddeng- ys fod Mr Cule yn taflu yr ysbwng i fyny. Prin y eredwn y buasai unrhyw ddynyn meddu ar y graald lleiaf o synwyr a bonedaigeiddrwydd, yn ymyryd a materion mor anmherthynasol iddo. Pethau na wyddai ddim yn y byd am danynt, dim mwy nag a wyddai "twreh daear" am ddeddfau yr haul! Ac yn sicr ni fuasai yi un boneddwr o safle yn curo mor ddibardwn ac yn ymosod yn angerdd ei lidiawgrwydd, ar ddyn na wnaetk gymaint ag ysigo bfewj-n o walit. ci ben erioed! Dj-n nad ysgrifenodd, ac nad ynganodd ei enw cyn gweled ei ymosodiad an- nisgwyliadwy a di-alw-am-dano yn y "Wasf Rydd, Gan mai efe ddechreuodd, ni fycÍI ond teg i ninau gael dibenu, Dywed yn ei lith ddivveddaf, a'r rhyfeddaf o'r oil: "Elm Leiiyf i mi roddi benthyg fy llygaid. Nis gallwn lai na chj-dviiwleimlo ag ef, oblegvd nid ymdden—s ei fod yn srwelcd yn mhell, yn eglur, a hollol ddigamsyniol, oyn rhoi benthvg ei 'spectol chwaethaob ei lygaid! Na, na, nis gall ef druan fforddio rhoddi benthyg ei lygaid na rhoddi "bwbach" arnynt ychwaith heb waeddi "Wb-wb!" gan nad beth am murder! Tybiwn ei fod wedi troi a throsi gryn lawer ar ddail y geiriadur am ansoddeiriau bryntion erbi-n ei lifli diweddaf. Wele rai o r goiriau dewisol y daeth o hyd iddynt, er pardduo cymeriad dyn na fu yn siarad gair erioed arr ef: "LlythjT isel- wael," "tmanlwin," "anfoneddlgaidd," "difri- aeth wallgof," "yn ynfvd.' ei ynfydrwydd,' iaith Billingsgate", "arfericn ymbaffwvr "di- lln. Prize Ring," &c., kc. Do. fe wthiodd y inai hyn oil, a mwy lawer iawn. i bwt o lythyr r,ym,the 1,;neI\. Boneddi'-aidd, onide? id oeddem erioed wedi breuddwvdio ei fod y<ld Bi'lin £ rv«cat3; gwvddem fod ,i I un Vn myn'd yno i brynu oysters, mae- y i ^Prats; ond gwvddoch chwi beth, chwi ra mwln Y- Tf Wf,i Pi!T° y iaiih i fyny! Ac Y ei./]! nvddio mor bylaw! Gwvddem ?> JT'h ei lithiau, ei fod yn dra i' ..am Die Aberdaron: mae'n am PII' K^ ,0leithoedd na wyddai Die ddim Jr-i i !^VT1 ° ys^olhm'n'. cofiwoh chwi. « pawb syn n^dni v^rifenu Cvmrae- a Saesnaeg a'r Bilimgateaeg!! Mae mor gartrefol drachefn yn rshlith bech- gyn y "noble art; y mae rhai i'w cael fel hyny. maent yn adnabod pawb tufewn a thu- allan i'r ring; a phawb yn eu adnabod liw-thau (?). Sylwer am fynyd at- gyteiriadau Mr Cule yn ei lythyr byr ato ei hun: "Darllenais ei lyth- yr iselwael," etc., Y fath hunanymlwadiad, onide- "Gorcihfygais ef ar dir rheswm a hanes- iaeth." Nothing like self-praise. "Blin i mi roddi benthyg1 fy llygaid i wneyd hyny." Hy- derwn fod y benthyciwr wedi dychwe'lyd y par llygaid erbyn hyn. "Nid yw yn ceisio ateb fv ngwrthddadleuon." Gwrthddadleuon yn wir. Beth, ai mewn breuddwyd y bodolent? "Mae genyf ormo<l o barch i mi fy hun." O'r anwyl, oes, mwy nag i neb arall yn ddiau; parch iddo ef ei hun, oes oes; ni ddaliwn ni fod! "Nid oes un dyn sydd yn fy adnabod a ddysgwylia i mi wneyd sylw pellach o hono." Nid yw yn nocfi rhifedi v rhai sydd yn ei adnabod; o ran dim a wyddom ni gallant fwd n ddau can' miliwn! neu lawer ychwaneg. Gan natl beth yw maint- ioli a nifer eylch ei adnabyddiaeth. a ddysgwylia iddo wneyd sylw pellach o'r fath wrthwynebydd peryglus. Ac ar yr amod hono, yr ydym ninau yn addaw peidio cwneyd un sylw peHach o hono yntau.—Yr eiddoch yn gywir a di-droi-yn-ol, NATHAN WYN.

LLAflTRISANT SCHOOL BOARD.

Advertising