Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Barddoniaeth.

News
Cite
Share

Barddoniaeth. .Qf :'r beirdd a'r llenorion gyfeirio ev ty tyr 1 hyn:- DARONWY ISAAC, freorky. Y FANTOL. "Myfyrdod uwch betid fy mam. "Llinellau Jlawa o deirniaJ mabol. "Gol^fa uv.c'iiben Cwm y Rhondda."—Lied faleclaidd o ran arddull ydyw y penillion hyn, end fyhoeddir liwynt ei calonogi yr awdwr i ymostyn at berffeithrwydd. "Cymdeitihas Ymdrcoh Cristionogol y Bobl Ieuan"—Cymeradwy. "Diclch am Galenic;.Da iawn. Diolch am dribanau hefyd, "Orphan Bodringallt."—Nis gellir dywedyd fod OPol) ercryd fel pib organ" yn y toddaid hwn. Mae v gynghancdd pi ei rhaib arferol yn defn- yddio wormed o ansawdd eiriau annarluniadol pc anarferedig. "Chwareuon yr Oes. "-Gogangerdd lied ddon- iol ar y cyfan, ond paham na osodasai yr awdwr ei enw adnabyddus wrthi? Os oedd arno ofn dialedd y peldroedwyr dylasai ei ymddiried yn gyfrmachol. Dymuna ysgrifenydd Eisteddfod Bodringallt iysbysu "Cystadleuydd Gonest" y ca bob eglur- bkd ar y cyfansoddiadau "wobrwyedig ond iddo fsgrifenu o clan ei enw priodol. Caiff y nodvll hwn o eiddo y Gwyn fod v gair felaf ar leoliaetih cyfansoddiad yr "Wb-wb." Ond gobeithiwn na fydd y gair olaf oddiwrth y ddau Otebvdd doniol ar faterion dyddorol ereill. Beth pe caem oddiwrth Nathan ychydig lithiau o'i adgofion am f-cirdd diweddaraeh, yn nghydag Itighreiii..aii o'u gweithiau, moirys Ifor "Cwm- gwys," "Meudlwy Glan Elai," Mabonwyson, Ghunffrwd, ac ereill o feirdd ymadawedig y tBhondda a'r cymydogaetbau. GOLGFA UWCH BEN CWM KHvNDDA. O! enfawr odidog olvgfa A welir ar waelod y Cwm, iSstrydoedd rai canocdd, a thyrfa 0 bobl gyfoethog a 11 wm; A'r Rhondda'n ymdroellu drwy'r canol, A'i lliw sydd mor ddtied a'r fran, Yn datgan ei bod hïn fefidianol Ar drysor sy'n werthfawr a'r tan. Nid yw yr arwyneb mor brydferth A'i gwelir yn ambell i fan. Ond bryniau gorgreiog ac anferth, Bob oolior sy'n codi i'r lan; Fel gwylwyr yn gwylio Cwm Bliondda, Knap iddo unamser gael cam, Gan herio'r ystormydd a'u hyfdra I wneyd iddo law-cr o nam. Ond obry yn no-hudd mae'th brydfentliwch, 0 berlau rhagoraf ein gwlad, Yn gorwedd yn haenau mewn t'wyllwch, A ro'w'd gan y Crowr -> rhad. Yn foreu ceir gweled y "weithwyr Fel rheng-oedd i'r frwydr yn myn'd, A dvma wir ddewrion wladgarwyr Sy'n ymladd bob un dros ei ffrynd. A j*welir yr agerbeirianau Yn gwan iheibio'u gilydd drwy'r dydd, A rhestri'n carlamu a'u bolau 0 lwytliog wageni a fydd; Cbwyrnella olwynion y lofa, Wrth godi'r glo ager i'r laA. 'Tra obry mewn oaled ymdrechfa Mae gweithiwr yn gwneuthur ei ran. Ond ha! .1:n yr hwvrddydd mi welaf Y llydain heolydd yn ddu, Dowr fyddin o dan y Goruchaf Sydd 'weled ar faner y llu; Mae'r enfawr olygfa yn datgan Fod yma oludoedd yn stor, Gyduno i dd'wedyd mae'r cyfan Am gariad diderfyn yr lor. Ferndale. David Evans (Glan Clefewr). PYMDEITHAS YMDRECH CRISTIONOGOL Y BOBL IEUANC. 0! gymdeiiihas fendigedig, Milwvr ieuane Brenin nef. Mewn cydymdrech gysegredig, Yn ei wasanaethu Ef. Blodau bvwyd yn gwasgaru, Peraroglau rhin a moes, Dilyn siampl berffaitb Iesu, Gwneyd daioni drwy eu hoes. Pobl ieuanc Cristionogol Yn ymuno'n fyddin eref, I weddio Duw'n wa ;ta:Tol. Am i'r byd fod fel y nef; ChwiKo'n ddvddiol yn Ei eiriau Am y cynliun goueu'i fyw, ■kes cj-nyddu_ .yn golofnau 0 dan Arch Cvfamod Duw. 41iydacb Vale. J. W. Thomas. IDIOLCH AM GALENIG I MR A MRS T. WATKINS, HIGH STREET, CYMMER. Er imi oedi tipyn Cyn canu pill neu englyn, I ddiolch am galenig ge's 0 faelfa Meistres Watcyn. Derbvniwch trwy dribanau Ycibydig ddiolelbiadau, Yr hyn a fyn yr awen fad Drwy gariad ydyw'r gorau. Fe redodd serch frwdfrydig, Haelionus i'r calenig, Ac toff o hyd yw er coffhau Da wyliau y Nadolig. Mae Ionawr wedi myned, Y gwanwyn sydd yn cerdded, A phan ddaw Ebrill Iton v'miaen, A golwg gain i'n gweled. Er ymson, djTia'r amser Y camaf tua'r Cymmer, I wel'd y teulu yno 'nchyd, Mewn llondid, mwyn, a llawnder. Gwyleiddiais pan yn gwledda Wrth weFd y "Ilestri China," *n ralw'i arno'i dalu'r pwyth, Tra'n ^-fed ffrwyth dail India. Wel, dyna'r hwvl a dania'r wledd, A diolch ar y diwedd. Ax frys. Carw Gynon. MYFYRDOD UWCH BEDD FY M-AM. tHMi-mam mewn bedd, 0! chwerw droll A roddodd rwyg i'm calon, do! Gwen haf a al'fh yn auaf du, W dydd a drodd yn nos i mi— Fan gladdwvd mam, mae hiraeth bron A'm llwyr orchfvgu'r fynud hon. IVrth gofio'r un fu'n siglo'm cryd Pan oeddwn rrynt ar draethell byd, N'n oes cyn rhoddi cam, fy nghynes nef oedd mynwes mam; horon hon a'i haddvsg dda 3Tnt "ddiltiw hedd" mewn byd o bla, Os deuai loes rhywbrvd i'm cwrdd Vasa-nan mam a'i dygai ffwrdd, Arnddifad mwy yw'r rheswm pa'm JKai'r gan mor lleddf uwch bedd fy warn, A dag-ran hiraeth dardd i'r lan 0 galon friw i wlychu'r fan. Ond ofer wyle uwch ei bedd, Tra hithau'n iach yn ngwlad yr hedd, (Nid yw'r betid end ystafcll gu. I gadw wi[f ei henaid hi; iJi henaid ddaw rhyw foreu gwyn, i wissro eto'r dillad RYll, NLr foreu "trvdvdd dydd v bvd," Fe wisea'r Iesu'r Seintiau gyd, jAnfarwol lu! uwch bedd na cham, )Ac yn eu plith mi welaf mam. Cloth Hall, Tvlorstowii.. Garnfryn. CHWAREUON YR OES. 6^nJp~t,ren j'r (^°otbion Chwareuon yr Oes O' i 0r leufer arweiniol at foes (?). 'A'r bvd le^'yrcb arbenifr i lawr, (S llewvrch dasl,ekrU vy 1 "nwedd bob awr; 'Ar dcl<wthion rhyw aJ. 1 mQr nerthol a chryf ises deiilion a fu'ont a^i T ^raffus a h.vf; rYn ys-wyd a cb oio'n dd?-nSoUtlldrWy'r 'Ac yna daeth syniad aruchei i drooti, yn spifad anfavwo] ymestjn eu hoed' Ffraeth-ddywe uad a glywid tra Na chau-sid asynod ar fpiydd na bro FyW '0' A'u bod hwy yn Ngbolejr Rbydyohain 'yn rfvd fYn ddyfal oerna^n am swyddau 'ffeirikwT„vd Os felly, pa ryfedd fod parch i'r bel droed f £ "n ysgwyd yr Eglwvs fel dail ar y coed. Edznv'f fv mvwyd. mor oleu fy mhen, iWrtb "fyw yryfnod svdd tu hwnt i'r lien; iY lien o dywyllwcb orchuddiau fy ngwiad, Wrth fyw yn orseloc mewn duwiol dristad; Rwyf 'nawr o r eaetliiwed yn cicie'n ddifraw, y bel neu fy nrciyn os cyfle a dd'aw. i Trwv'm traed yr enillaf liafdd enw o nod 'Am ^>en a heddwe-b, caf barck drwyr bel 'Amnheil'.vng obwnrenoH yr oes oleu hon (P) Wvntyliir i f yn ddvddiol or bron, Ond archoflVi;ia<!on o du y bel droed, 'r wasg a'i rjjwifvudiaeth i'w hurddas a road, Gan baentio PI* heiilua a gwrid anfarwoldcb, A sel hunan nlw r'ffroa'u lianwyldeb. Mae'r henwr a'i biiiKl dros dri-ugain oed, •\n selog yn i»l;w:w 'lodforedd pel droed; Ac jm'au v pi M, »n wrth susrno y fron. A'i r—'dd ,1,h r,'1hlf at cicio yn lion; A hittMur Wo man sydd hynod o ddel, Øa iechyd a Loender wrth gicio y bel. Pob rhvw a phob dosbarth dynolryw ddaw'n nghyd, I weled "kick-off" arddercliocaf y byd, A llu dan ddy lanwal excitement a ddaw Gan gicio'n aflonydd y nesaf gerllaw. Uwoh halog- chwareuon mae phiol fy lor, A'i ehynwys aflonydd ddig-ferwa fel mor. Bleddyn. Y CNOWR TYBACO MEWN ADDOLIAD. Cnoi myglys #«g:vr arferiad—yn nhy Ein Hior sydd warth anfad; Ni ddylem mewn addoliad Ufyddhau'r fath hyll foddhad. Deivi Aur. CAPEL NEWYDD NODDFA, SENG- HENYDD. Hardd hael le'r addolydd—yw ein Noddfa Newyddfawr a chelfydd; Dios o blaniad sblenydd, Dan odiaeth saerniaeth sydd. Adeila,daeth ewbl ddi-dlodi—o'r graig Gref Gymreig ei thlysni; Dymunol goed a meini Erys brawf Foes a'i bri. Sengtbenydd. Dewi Aur. CWM GWAUN, SIR BENFRO. Owm braf, a mwyaf yn ngwlad moch—Cwm Un cwm gwell ni throedioch; (Gwaun Cwm iawn i fardd, hardd heb och, Yn mro bechgyn mawr bochgoch. Tylorstown. Garnfryn. HIR A THOJDDAID I ORGAN BOD- RINGALLT. O! mor burlan yw'r organ argvnol, Un cain o bursain hynod berseiniol; Trefnau o ddarnau cywrain, arddunol, Y mawl a esyd mewn modd melusol, Ei lesiant sy'n ddilysol-mor hyfryd Lleda fywyd ton gynullemlaol.. Ystrad Rhondda. David Pugh. ♦

TESTYNAU LLENYDDOL YN EISTEDD.…

Mr. Evan Cule a'i "Iwb-wb!"

LLAflTRISANT SCHOOL BOARD.

Advertising