Hide Articles List

7 articles on this Page

.......... Barddoniaeth. r…

Colofn y Cyrqry.

News
Cite
Share

Colofn y Cyrqry. [DAN OLTSIAETH T. D. ISAAC.1 FFRAETHEBION. DIFFODD Y GANWYLL. Dyn dyeithr yn do'd i ben pwll sinko: Shwd i ch'i heddi"? meddai wrth y bancwr. Bancwr: O lied dda. Shwd i ch'i ? Dishgwl aw waith, ia fa. Dyn Dyeithr: Ia siwr. Banewr: Wel, fe weta wrthoch ch'i. Lie budr yw hwn. Mae ma bedwar wedi cal i diwedd yma mwn bothdi dri mis o amser, a ma rhywull just i chal hi yto, wath w i yn gwel'd cenwll gorff o bothdi'r lie ma bob nos yn awr. Dyn Dyeithr: Wel wel, Dear me. Cafodd y dyn dyeithr waith, a boreu tran- oeth wedi disgyn i waelod y pwll ac edrych odd- eutu dipyn, dychrynodd sefyllfa'r lie ef yn fawr, a dywedodd yn sydyn, "Cnoewch i fi gal myn'd lan." Aeth i fyny yn union. Ar y top cyfarch- odd y bancwr ef, ac meddai; "I ch'i wedi de- chm g-Aithio yi-na; fi wela." "Ydw," atebai y dyeithr, "a wedi cwpla hefyd, ac os bydd y lvanwll i mor dwpad a dod VIlla. vto, diffotweh hi, achos cha imo niwedd yma ta' beth.—J.R., Porth. Y DRWS CANFAS. Mr Gol,—Credwyf fod y rhan luosocaf o ddarllenwyr y "Wasg Rydd" yn gwybod yn dda beth sydd i feddwl wrth y "drws canfas." Rhyw bedwar o good ydyw wedi eu gosod wrth eu gilydd yn bedaironglog, ac a elwir yn gyffredin y skeleton, ac a wisgir a chanfas (bradish cloth) er troi vr awyr yn y 10fa. i fyn'd i'r manau neillduol, ag y by- ralw am dano. Un diwnrcd, pan yn gwneyd un o'r cyfryw, ac wedi ei orplien dychymygais ei glywetl yn dweyd, Cyn gallaf wneyd eich pwrpas, Rhaid im' gael ffedog ganfas, Er gyru'r gwynt a phob peth cas I fyn'd o'r ffas i'r ffwrnes. Yr hyn a olygir wrth ffas a ffwrnas ydyw y face a'r fltie.-P.P., Portli. SON AM Y RHONDDA YN Y B1BL. At Portlicawl.-Bacliicii o'r Rhondda Ni wyddwn o'r blaen, nes clywed pregethwr yn pregethu, fod son am Gwm Rhondda yn y Bibl: "Yna dygant hwy at henuriaid y ddinas i'r porth." Dyna'r Ddinas a'r Porth, a'r henuriad—Dr H. N. Davies 'stim dowt. Ceir yr adnod yn Deut. xxii 15. BEIRDD NATUR. Mae cryn lawer o debygrwydd rhwng beirdd yn mhob gwlad. Cynyrch natur anniwylhedig yw y bardd, a pho fwyaf a addysgir arno lleiai barddol yr a. Gellir adnabod bardd hollol natur- iol wrth ei gyffelybiadau naturiol de".odeta barddol yr a.,Gellir adnabod bardd hollol natur- iol wrth ei gyffe-lybiaethau tarawiadol. Gwel debygrwydd yn fynych rhwnar pethau hollol an- nhebyg. Ca.wn fod llawer o felrdd y Cymry y euog o gyffelybu pethau yn lied aimaturiol, weithiau; a chyfarfyddir a phethau o'r fath yn ami yn ngweithiau beirdd uwchraddol fel Dyfed Hwfa Mon, &c. Y rheswm am hyny yw, fod eu canfyddiad awenyddol yn niwliog ac anmher- ffaith. Gofyna gryn lawer o ysbryd gwvddonol i ganfod gwir bertbynas pethau. Gellid tynu allan o'n prif feirdd lawer o gyffelybiaethau sydd yn hollol ansjhytuno a gwirioneddolrwydd natur, ond, er hyny, ymddangosant i'r awdwyr eu hun- ain, ac i'r cyfryw sydd yn eu hedmygu, yn ddes- grifiadau /'awenawl" anghyffredin. Meddyl- ddrych bendigedi"' i'r cyfryw yn ami yw rhyw gamolygiad neu ddesgrifiad nenwan o weledig- aeth naturiol neu brofiad teimlad. Po hacraf y byddo yn fynych, mwyaf barddonol yr ystyrir ef. Un o'r hanfodion eyntaf mewn bardd yw llygad i weled anian, a'i gweled yn iawn, nid megys mewn hunllef breuddwyd. Mae y gwir fardd yn canfod gwir berthynas pethau a'u gil- ydd.

Conjmoq Diseases.

-----_-_._-MOUflTAIfl ASH…

I Can Do As I Like."

Advertising

Advertising