Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

---Barddoniaeth.

Colofn y Cymrys

Advertising

Purified Petroleum for Stomach…

INTERESTING GATHERING AT FERpALE.

News
Cite
Share

INTERESTING GATHERING AT FERpALE. Presentation to Mr Tinlot4y Davies. PENUEL RECOGNISES FAITHFUL SERVICES. An interesting presentation meeting was held at the Penuel Chapel, Farndale, on Monday evening, the occasion being to acknowledge the valuable services rendered by Mr Timothy Da- vies, Duffryn street, Ferndale, to the cause at that place during the last twenty years. The presentation took the form of an artistically designed address, with the photos of Mr and Mrs Davies on each side, and also a pair of gold trimmed spectacles. Mr E. Rees, cashier, occupied tha chair, and in the course of his opening remarks touched upon the sterling qualities of Mr Davies as a deacon, friend, and Christian. He had always found him to be a thoroughly honest and con- scientious worker, striving always to do that which made for the elevation of his fellow-bre- thren and the progress of the kingdom of heaven. The following programme was then proceeded with: Overture, Miss Francis; song, Mr Jonah Howells; recitation, Miss M. J. Benjamin; song Mr William Lewis; duet, Messrs G. J. Parry, and J. J. Jenkins; pianoforte duet, Messrs Dan Frederick Davies and W. J. Davies, L.C.M. At this juncture of the proceedings the Rev B. Watkins (pastor) presented the address, which read as follows: "Anerchiad cyflwynedig i Mr Timothy Davies, gan eglwys a chynulleidfa Penuel, Ferndale. "Anwyl Frawd,—Yr ydym ni, y rhai sydd a'n henwau isod, wedi ein hawdurdodi ar ran Eglwys a Chynulleidfa Penuel i gyflwyno i chwi yr anerchiad hwn fel arwydd o'n parch a'n gwerthfawrogiad o honoch ar gyfrif eich llafur a'ch ffyddlondeb o gychwyniad yr achos Metho- distaidd Calfinaidd yn y lie uchod hyd yn bre- senol. Ystyriwn chwi yn un a fu a'r llaV flaenaf yn sefydliad yr eglwys hon, ac hefyd yn ei dyg- iad yn mlaen hyd y dydd hwn. Fel Blaenor ynddi, ni chafodd swyddog mwy ymroddgar a chydwybodol. Cymerasoch ofal a gwaith am- rywiol a phwysig y swyddogaeth yn ewyllysgar a llawen. Yr ydych wedi gwasanaethu yr eglwys yn mhob rhyw fodd yn ddiwyd a chyflawn, mewn amser ac allan o amser, gyda'r amcan clodfawr o helaethu ei therfynau, ei phurdeb, a'i dylanwad moesol ac ysbrydol. Hefyd fel Christion a chymdeithaswr yr ydym yn eich mawr edmygu. Darparasoch bethau onest yn ngolwg pob dyn, fel nas gellir beio ar eich ymarweddiad da yn Nghrist. Cawsom chwi bob amser yn mysg 3 rhai sydd yn dymuno heddwch Seion, a hyny heb aberthu ei defnyddioldeb a'i hurddae. Rhoddas- och, yn ol y gras a roddwyd i chwi, eich goreu i bob achos da, a buoch yn wrol a didderbynwyneb. o blaid yr hyn a ystyriech oedd wir onest, cyf- iawn, pur, hawddgar, a chanmoladwy. Ein hyder a'n gweddi ydyw ar i'r Amddiffyniad Dwy- fol barhau drosocü chwi a'ch teulu parchus, ac estyn eto flynyddoedd lawer i chwi i wasanaethu eich Duw a'ch hoes, a phan ddel awr eich ym- ddatodiad, y byddwch yn dangnefeddus a chy- meradwy gyda Duw a dynion, canys fellyn yn helaeth y trefnir i chwi fyned i mewn i dra- gywyddol deynas ein Harglwydd a'n lachawdwr lesu Grist. ',Ydym, anwyl Frawd, yn rhwymau yr Efengyl ar ran y frawdoliaeth uchod, Parch B. Watkins, gweini dog; William Ed- wards, Evan Rees, Owen Jenkins, Joseph Da- vies, John Thomas, Benjamin Evans, Thomas Lewis, David Walters, blaenoriaid ac aelodau. Mr Watkins said it gave him the greatest pleasure to present him with the address on be- half of the church and several of his other friends. He wished them to understand that the address did not convey in detail all that Mr Davies had done, but only a fair synopsis of it. It, however, conveyed to them that they appre- ciated Mr Davies's services, and wished him and hh family to accept it as but a small token of the high esteem and regard in which they were all held. Mr Owen Jenkins next presented the pair of geld rimmed spectacles, and very feelingly wished Mr Davies and his family many long years of active service again. Mr Davies, an responding was very well received, and stated that his feelings could not allow him to express properly his thanks for their kindness. What- ever he had done in the past had been through the support and encouragement he had received from all the fraternity. He briefly reviewed the history of the church from its commencement, and thought he had been well repaid in being allowed to see the progress they had made up to the present time. Mr Thomas Evans, Ystrad, said he always held a high opinion of Penuel people, and not the least among them was Mr Davies. He thanked him for the excellent advice he had received from him from time to time, which he had always valued, and would continued to do. The programme was again proceeded with: Recitation, Mr John Lodwick Evans; selections on the pianoforte, Miss Ada Evans; violin duet, Messrs D. J. Evans and J. J. Jenkins; song, Mr David Thomas; pianoforte duet, Miss R. A. Francis and sister; duet, Messrs David Thomas and William Lewis; glee, Penuel Music Lovers, conducted by Mr David Lewis. Mr Thomas George gave a poetical address, and concluded by wishing "I'r ddauddyn gael hir ddyddiau-o fwyniant Heb fynyd o groesau; Yn oer ing hen awr angau, Gwen eu Tad ga'i ganiatau." Mr John LI. Evans read the following poetical effusion: Mae'n hawdd telynu beno Ar danau telyn clod, I Davies ffyddlon, selog, Yn eglwys Dduw is rod. Da gwnaeth ei garedigion Gyflwyno i'r gwron rodd, 'Ranerchiad hardd a'r spectol, Mae'n hollol wrth ein bodd. Efe oedd un offeryn Trwy ffydd fu yma'n cychwyD, Yr achos da. yn Peniel hyn, Efe oedd eu harweinydd, Yn ffyddlawn bu fel trefnydd 0 hyny hyd yn awr, Yn fanwl iawn a diwyd, Am ugain mlynedd Hawn. Mae'n flaenor cymhwys, cyson, Mewn barn a synwyr cryf, A'r oil mewn cydymdeimlad A'i galon gynhes glyd. Efe fu'n arolygu Ein Peniel newydd clyd, Gwthododd gael ei (talu Am weithio drosom ni. A'i galon oedd llawn cariad Dros deynas Brenin nef, Am hyny y gwvthodoild Gael tal 'nol ffasiwn tfef. Mae'n filwr dewr, teyrngarol Ynmyddin dirwest fad, Yn erbyn rhengau meddwdod Sy'n Iladd ein hieuenctyd glan. Ma.e'n cydymdeimlo'n gvnhes A'r claf, trallodus ddyn, Daw yno ar ei union Yn llawn cysuron fil. Cynghorwr parod ydyw I'r anghvfarwydd mi, Mewn amgylchiadau bywyd Mae profiad genyf fi. Dymunaf i Davies A Mrs Davies hael. Ar oil o'r teulu dedwydd Pob llwydd ar hyd eu taith. Digonedd caent o gysur, Bendithion gras yn faeth, Yw dwyn o'r byd at lesn Cael coron am en gwaith. A vote of thanks accorded t oMr J. R. Lewis Miaw Rhondda) accompanist, the chairman, and others for taking part, brought a very ploosant evening to a close.

Advertising

PONTYPRIDD LIBERAL CLUB.