Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

---Barddoniaeth.

News
Cite
Share

Barddoniaeth. "Bydded i'r beirdd ar llenorion gyfeirio eti c'1' emkion fel hyn: T. DABONWY ISAAC, Treorky. Y FANTOL. "Dinas y Blodau."—Y mae y llinellau, fel y X>eii,yn nevydd a barddonol. Diolch i'r awdwr Parpfcedig. "William Jones, Ysw., A.S."—Englynion cryf- ion, fel arwr y testyn. "Awn i Ben y Mynydd."—Ymtklengys fod yr awdwr wedi esgyn yn bur uchel ar y mynvdd pan gyfansoddodd y penillion swvnol livn Nid oedd rhaid wrth yr }^KklHicuria/l\>arth'yr "Ym- fudwr, mae yddau gylcb yn liollol wahanredol. "Pontygwait.h.Cerdd duchan fwriadwyd i Seol aTOr!w\ derby™ed yr awdurdodau g } <. an gwawdlym yr awdwr galluog. DIN AS Y BLOBAU. r^vw11 ,falP°&' heulog fryn "Pol -ii yn mewn unigedd, *el villa fad ar fin y mor Mewn goror anghyfanedd. Man hwn ar dwmpath gwvd ei ben P" gysgod preii gauadfrig, e,eir chwech neu saith o flodau man Fel pentref glan, mynyddig. 31ali draw yn nghanol dyffryn gwyrdd Ceir mil a myrdd o honynt, Yn edrych fel rhvw ddinas hardd Nes dotio'r bardd cydrhyngddvnt. Mae'r villa'n bert, ond pert-ach yw Y pentref syw, bob amser; Ond am y ddinas, wel, mae hi Yn fwy ei bri o la\s er. 0 nad allaswn droi y rhos, Y lili dlos a'r tansi, Yn eiriau a brawddegau mad I harddu'n cariad iddi. N a holl ddinasoedd daear gron Mae hon yn fwyn rhagorol, Fel Seion adeiladwyd hi I gyd o feini bywiol. Ni welir argraff bysedd dyn Ar ei diderfyn swynion, 0 Dduw y mae—i Dduw y bydd Ei mawl bob dydd yn gyson. Er iddo fod dros amser maitli Yn nglyn a'r cwaith o'i chod, Ni chlywyd gainc na morthwyl chwaith Yn tincian unwait-h ynddi. Fel tensel harddwych Selyf Ddoeth Ar gopa noeth Mo ha Mewn dwfn ddystawrwydd y daeth hi Yn ail mewn bri i Wynfa. Y fath amrywiaeth' dibendraw Sydd ar bob llaw i'n lloni, Yn maint, a ffurf, a threfn ddigoll, Y ddinas oil, eleni. HeoJydd amryw ynt yn gwau Rhwng ei haneddau graslawn; Rhai'n wlyb, rhai'n sych, jliai'n fyr, rham Rhai'n gam yn wir, rhai'n uniawn. (hir, Man ffrydiau o eisialddwr sydd Yn rhedeg beunydd drwyddi Acynynosyserfelcynt. Ant iddi i ymdiochf. Mae seindorf fyw f) adar man Yn eilio can felusber Ar bob hoffeiddlwys gangen bron Er budd i gkifion lawer. Gallesid roeddwl ambell dro Wrth wrando eu hacenion Eu bod yn rhoi i'r ddaear werdd Ryw gainc o gerdd nefolion. Hawddgaraf dref! Man hwn yscwar Yn ddiymhongar, safa, Man acw rhes fel Ilinell hir Dros filldir yniestyna. Nid yw y tai yn meddu to Na drws dan glo, nac arall, Agoroo yw ei mewnol fri I'n "llygaid ni yn ddiball. Nid rhaid i un o'r rhai'n yn sicr Wrth ffenestr o wydr iesin, I dderbyn mewn oleuni glan A chadw allan ddrychin. Cydweithia'r gwynt, a'r gwlaw a'r tes 11 alo Yn eres er daioni, I'r oil o honynt tra bo'r haf I'r dyffryn brat yn gweini. Mewn ambell i balasdy gwych Ceir anangylch ugeiniau Ond nid yw'm clust yn ddigon main I glywed sain eu hodlau. 0 gylch rhai tai ceir rhediad cain 0 ddrain yn amdcllffynydd, Fel pe bai Duw am gadw draw Ormesol iawr dinystrydd. Tueefn iddynt, yehydig ia-w-n 0 dylsni gawn, un wythnos Ond o'u tu blaen maent fel y dref Ddaeth lawr o'r nef i Patmos. Er mor lluosog ynt drwy'r haf, Ty gwag ni chaf yn unman, E' geidw Duw y palas gwyn A'r bwthyn iddi'i hunan. Ond os daw angel ar ei dro Caiff ganddo letty noswaith Mewn Summer Villa, wedi hyn Rhaid i'r Un gwyn fyn'd ymaith. Mor lanwedd yw y tai i gyd Yn mhob ystryd drwy'r ddinas Twlc afiaoh ni cheir yn eu phth Er bendith i gymdeithas. Ni chyfyd mw", o ffumer un Ar edyn cun yr awel, Ond mwg yr arogldarth mwyaf per A ddaeth o thuaer angel. 0 mor ddymunol ydyw taith Rhwng chwech a saith borau Drwy ganol awyr iachus nen Dysywen dref y blodau. Myntumia rhai o dro i dro Ar ol ymdeathio drwyddi, Pod Duw yn agos er eu braint Ei flychau ennadnt ynddi. Mor aml-liwiog ydyw gwedd Trigfanau hedd y dj-ffryn, Ceir yma thraw ar ochrau'r ffyrdd Dy coch, dy gwyrdd, dy melyn. Yn rhai o lestri'r ddinas Ion Ceir digon yn ddiamau 0 liwiau heirdd o dro i dro I baentio'r mil blynyddau. Ni rhoddwyd rhifnod ar un ty, Fel 1, 2, 3, neu bedwar, Ond enwyd pob ty, lan a lawr, Drwy'r ddinas fawr, ddigymar. .Rhai elwir Delia, Goldwyr, Rhos, Gvlfiniog dlos, a ganri; Esgidiau'r Gog, Briallu Hon, Mill, Meillion, Grug, a Lili. Ac ereill elwir Llygaid Dydd, Godowydd, Cloch y Baban, Dail Bysedd Cwn, Mwyn Diwlip Haf, A Melyn Gauaf, druan. 0 ddinas Duw, fy nghalon wan Lesmeiria gan lawenydd, Wrth wel'd ei rhagoroldeb mawr o awr i awr ar gynydd. ?Iardd yw bob dydd o'r wythnos waith Nes delo lurfaith auaf; Ond ar y Sul mae'n fwvaf hardd lygad bardd, dybygaf. ddigon yn y dyffryn gwyrdd W myr4d i greau, Yr, j ogoniant nefoedd fawr -y °d drwy'r llawr i fyny. ^i^ebvH ^an fore«ol SWJT> Wrth a dybia Nad yAv'n dwyfol ddawn Pe » Na pbjgog^j1'|wybrau cain Am ar0S j-nddi Heb geisio nefop^ 1 Ymae^rhaid?^1- Yn cynwys mor o lor Drigolion byd, O' + ysru! Y delra fawr i'w fii.eh lawr Mor ra-sol yw, ni haeddais i Ond drain, mieri, ysgall Afonydd o ddwfr brwnt i A dwys afiechyd diball. y Ond cefais ganddo fil a mwy O roddion drwy'r blynyddau- nid y lleiaf o'r rhai hvn dillyn Dref y Bkuku. h-arddaca yw y nef na hon 1 faar™ cal°n glwvf anaele, Os n/11? daw fy "h'O na chaf nerth o rywle. >*11(1 A-n Ei ?ofu-,ng1' y niae awr J^n'Ga*TVr> V (1->fod' °'n goW ^.ro1ia cl°ddir hi Nid dywod- O « bwthp chwaitb v yn gyfran; -1 PabeJl fL sy,'tll,a'r ddau O! D(]n fra« o sidan. O?^1 & £ dnvy ras ■S?rhy\v n rrall tvwydd Tk I1 svflvrl 1 >'n V bv<l ^erbert;d yn dragywyt]< S- Harris (Afanv.-y).

Colofn y Cymrys

Advertising

Purified Petroleum for Stomach…

INTERESTING GATHERING AT FERpALE.

Advertising

PONTYPRIDD LIBERAL CLUB.