Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Barddoniaeth.1

FFRAETHEBION.

News
Cite
Share

[DAN OLTOIAETH T. D. ISAAC.1 FFRAETHEBION. Tilioddir y wobr yr wytlmos hon iMcJoim Rees, 18, Primrose Terrace, LIwyncelyn Porth. am "Clai i Ni i Gyd." "CLAI I NI GYD." Hen lowr yn y Rhondda wrth yr haiier: B'le ma.' nram i, bachanp" Haiier: :Does dim tram i ch'i y tro hyn. Hen Lowr: B'le ma dram y crotyn? Haiier: Os crotyn geni' ch'i tap. Hen Lowr: Oes, oes. Haiier: 0, all right. Miwn a'r ddram ta. 'Nawr b'le ma'r crotyn? Hen Lowr: Dyna fe ar y b. Halier: Wel, y ch'i yw'r hen scemar mwya' welais i 'rioel. Clai yw hwn, dyn. Hen Lowr: Am wel, ie, ie, ond taw clai i ni gyd, bachan. DARLUN 0 FFYDD. Yn Ngogledd Cymru yr oedd athraw mewn Ysgol Sabbothol yn myned a'i ddosbarth i Ian y mor am ddiwrnod o fw-nhad. A phan ar y traeth, gofynodd yr athraw iddynt, "A welwch chwi y bad acw?" "Gwelwn," meddai y plant. Y mae dyn a mwnci ganddo yn y bad. Ond dyma'r creadur anesmwytb yn ymguddio o'u golwg. Gofynodd yr )a.thr^w iddynt drachefn, "A welwch hw1 ef n awr? "Na wehvn," oedd yr atebiach "Wel, a ydych chwi yn credu ei tod yn y bad?' "Ydym," meddant fell. "Dyna i chwi ddarlun o ffydd, y mlant i.— credu am beth nad ydych chwi ddim yn ei weled." Mewn ychydig ar gofynodd yr athraw eto: "Beth yw ffydd yn awr, fy mlant i?" Eu hatebiad oedd, "Mwnci mewn bad."—T.T., Ynyshir. PRIS YR IAR. Yr oedd hen wraig, yr hon ni allai siarad llawer o Saesneg, un diwnrnod yn myned i farchnad Pontypridd i werthu cwpl o ieir. Ar y ffordd cyfarfu a hi foneddiges, yr hon ni allai siarad air o Gymraeg. Gan gyfeirio at un o'r ieir, gofynodd y foneddiges, "What is the price of that hen?" "Hen wirp" meddai yr hen wraig. "Iar fach ieuanc fagais i eleni yw hi." "What?" ebe y foneddiges. "O!" meddai yr hen wraig, "wliatia di lawer o honi hi, f3 ddaw Shoni 'ngwr i, fe whatith e' di.' —J.G., Forth. TWM O'R NANT A'R PERSON. Un diwrnod, pan oedd Thomas Edwards( Twm o'r Nant) yn dyfod adref oddiwrih ei waith o dori ar geryg beddau o'r E 'wys Wen, ger Din- byeh, daeth y Person i'w gyfarfod ar y ffordd, a gofynodd iddo, "Thomas, a wnewch chwi ddweyd eich barn am y g^vahanol enwadau yma sydd yn codi yn awr? j j j w-vn "0es"el)ai y Pawn, "nid yw fe] chwi ddim heb eick barn." "Wel," ebai Thomas, "mae y Wesleyaid yna yn eu hel hwy i gydI ar garlam, a'r Bedyddwyr yn eu golchi, ar Calfimaid yn ethol y rhai gcreu, a chwithio yn cneifio y cwbl."—T.T., Tre- harriS. DYSGU SILLEBU. Un tro yr oedd mam yn dysgu ei merch i sill- ebu ac wedi bod dros amryw eiriau, daethant i'r "•air shawl." Gofynodd yfam beth oedd S 11 a w 1, ac yn methu cael atebiad, gofynodd eilwaith Methu wwl'yn. A dywedodd y tryd- vdd waith, "Ferch, beth oedd am eich gwar yn yn dod gartref o'r gyngberdd neithiwr ? "O! braich Shorn bach y got. —D.E., Fern- daId. A OES GWRAIG GAN YDIAFOL? Yn Sir Gaerfyrddin dechreu y ganrif bmsenol y oedd vsgol enwog F—1 yn atdynfa 1 fechgyn In parotofar gvfer y weinidoga^th; ac ar bryd- nawn neillduol o bob wythnos c^Tf athraw ei hun atynt, i eghn'o rbyw by ciau tywyll iddynt. Un prydnawn Person T Diafol °edd dan sylw, ac er mwyn cael ychydig ddi- grifwch gofvnodd vr athraw os oedd gwraig D y diafol. Aeth pob un o honynt yn fud. Yn mhen ychrdig dywcdcdd un o honynt nad cedd gauddo un. "Profwch hvnv meddai r athraw. "Am ei fod yn cad ei alw vn faehgcn, I nieddai'r efrvdwr.' "Hen fachgen" \,([\,w'r term gan y werin bobl am fab gweddw yn yr ardal bono.—T.J., I cny- graig. Y GWEINIDOG YN CHWERTHIN. Y mae gweinidogion yn ami mewn amgylch- iada.u cyfyng. Y mdrech galed yw iddynt i beidio chwerthin ar bethau digrifol mewn sere- moniau difrifol. Cafwyd enghraifft o'r uchod mewn eglwys Ymneillduol yn nghanol y Rhondda yn ddiweddar. Yr oedd gwr a dynes ieuanc yn ymuno mewn glan briodas. Ar ddechreu y seremoni torodd y briodasferch allan i chwerth- in, a chwerthin a fynai hyd nes i'r gweinidog gyda sarugrwydd ymddangosiadol ei cheryddu. Awd yn mlaen a'r gwajth, ond ar brydiau torai v briodasferch allan i chwerthin ac wylo bob yn ail Pan gwblhawyd y gwaith yr oedd y wraig newydd uniidig mewn ystad ddyryslyd dros ben. Aeth y gweinidog (yr hwn, gyda llaw, sydd yn briod, ac yn dad i nifed o blant) ati, gan ei llongyfarch gyda'r geiriau, "Priodas dda i chwi, 'ngeneth i." Safodd y wraig yn syn am eiliad heb wybod beth i'w ddweyd, ond cofiodd beth a arferai ateb wrth y rhai a ddymunai "Nadolig Iawen" iddi, a meddyliodd y byddai yr un ateb- iad yn gymhwys i'r amgylchiad hwn eto. Gan hyny, atebodd gyda gradd o serchawgrwydd, "Run peth i chithe, syr," Nid ydyw cloch chwerthiniad iachus y gwein- idog wedi dystewi eto.-A.B.B., Tonypandy. --0- "NIDA MIWN." Yr oedd y diweddar Shon Waun Adda yn hen gymeriad doniol iawn. Pan yr oedd Shon yn cario'r post rhwng y Ddinas a Phontypridd, gofynodd rhyw goegyn balch iddo, "Beth 'ych dii'n neud, Shon, casglu rags and bones?" "Ia. ia, nida miwn," oedd yr atebiad ffraeth- lym.—M.J., Penygraig. +

ARHOLIAD GORSEDD Y BEIRDD,…

Jubilee Banquet at Tylorstowl1

Advertising