Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

9' Barddoniaeth.

News
Cite
Share

9' Barddoniaeth. Bydded i'r beirdd a'r llenorion gyfeirio eu cy Byrehion fel hyn: — T DARONWY ISAAC, nCiiirky, Y FANTOL. "Glaaiad y Ffrancod."—Amserol a phriodol iawn. "Ymwelydd fel Pysgodyn.'—Mae yr addys yn briodol. Newidnvyd un gair, a chredwn v gwel yr awdwr fod y cvt'newidiad yn fwy cvd. -weddol a r lledneisrwydd gofvnedig mewn barddoniaeth. ° "Tafoliad Teifionydd.-O'r braidd y tybiwn yr haedda y bardd o lan Teifi fflangell mor drom h n lpJn ? gdhvcirdod ylyw, boed rhwng bexrdd Pendyrus a'u gilydd. j„i?en^on Galarnadol.'—Da iawn, A gaiff ^ydd" eu breintio a rhagoi CANMLWYDDIANT GLANTAD Y FFRANC- OD YN ABERGWAUN. Mae hanes gwrhvdri fy liliadau a mamau Yn aros fel darlun yn awr o fy mla-en, Ac nis gall anghofrwydd vsbrydion blynyddau Ei syflyd o lanau hen dref Abergwaun; Pan diriodd gelynion fcl csthern ddinystriol I dori ar heddwch feudwyol ein gwlad; Pob rhyw a phob ocdran yn fyddin herfeiddiol 0 Godasant yn wir "Wirfoddolwyr" i'r gad. Cynhyrfwyd eu hysbryd gan wladgar ysgogiad Pan glywsant fod Ffrancod yn dod at eu tir, A fflamiodd eu serch at eu gwlad ar amrantiad, A gwelwyd y fflam gan y gelyn cyn hir; Fflam oleu, fflam wresog, o genedlgarwch, A yrai fwv byddin na hono'n ei hot, A fflam sydd hyd heddyw yn gwirio gwladgar wch, Er cynbeu o honi gan' mlynedd yn ol. Yn awr, dyma ninau yn mhen y can' mlynedd Ao nid am un can' mlwydd. nac am lawyer cant Yn ngholeu y fflam yn hyF ddathlu fel bu Wrth gofio yr antur nyni mewn gorfeledd Sy'n chwifio cocli faner ein hen "Gymru Fu;' Ein mamau gwrolfryd mewn cochion fantellu Ymruthrent yn eon i'r gad o un fryd, Gan ddweyd yn eu hagwedd, "Ein gwlad ni cha'i oholli, Er gwaethaf y Ffraneocl-er gwaethaf y byd. Hen Ddyfed ogonawl, mae'th dir cysegredig Yn anwyl i Brydain yn herv-ydd dy blant, A'th enw o hyd sydd fyth ddyrohafedig, Na feinted un gelyn roi troed ar dy dir, Boed hanes dy f:dewrion yn nawdd i'th ororau, Mewn dewrder, mewn pobpeth ddyrchafcr dy riniau, A boed dy ogoniant dros ocean yn glir. N. Neander Richards. Abercwmboy, Aberdar. cCYMWEL YDD FEL PYSGODYN SATO'A TRYDYDD DYDD." (Diarheb). Mi gefais daer wahoddiad Ryw dro gan gyfaill clau, I'm "ddyfod ar vmweliad Ag ef am fis neu ddau; Cychwynais fel misolyn. L Heb goelio'r geiriau trydd— "Ymwelydd fel pysgodyn Sawyra'r trydydd dydd." Eis at y drws mewn mawrfri, A chenyf faich yn iawn, Fel pe bawn i auafu Drwy'r tymhor yno'n llawn; Tra serchog ce's fy nerbyn, Heb arwydd ar ei rudd, "I mi fod fel pysgodyn I sawr'ir trydydd dydd." Efe oedd yn wreeawug, Mewn gwedd gariadlawn iawn, I'm toddio oedd awyddug, A phob danteithion gawn; 0 ymddangosiad hylyn, Ac i mi'n gyfaill bIydd, A mi nid fel pysgodyn, "Yn sawri'r trydydd dydd" Ond cyn pen tridiau'n addig, Y trodd, gwnewch wrar.do'm cri, Pel mochyn gwaharddedig Gan Iuddew ooddvn i- Fy nghyfaill drodd yn elyn; Ar gof yn hir a fydd— "Ymwelydd fel pysgodyn Sawyra'r trydydd dydd." Gwnaed pawb gryf benderfyniad, Drwy'r hen ddiareb wir, Wrth fyned ar vmweliad, Na toon arosfa liir; Diareb wna'n liamddiffyn, Can's enwog hon a fydd— "Ymwelydd fel pysgodyn Sawyra'r trydydd dydd." Gelli. Murmurydd. PENILLION Ar ol y cyfaill Mr William Lewis, Bridgend Hotel, Pontygwaith. Am William Lewis fwyn Mai byvv adgofion Yn aros eto'n swyn I'w hen gyfeillion; Er iddo roddi cam, A hwnw'n marwol lam, Trwy ganol calon mam I blith y meirwon. Pa le mae'r oyfaill cu,— Fab cydymdeimlad, A'r hoff gymydog fu Yn fawr ei gariad? Pa le mac'I' esmwyth wedd Fu gynt i'w fam yn hedd, Blin iawn yw troi i'r bedd Am wir afcebiad. Gwag iawn yw'r ty i gyd Yn nghanol llawnder, Mae'r gadair wag o hyl Dan len o bnidd-dpr; Swn traed galarwyr fydd Yn d'od hyd nos a dydd, Ond William nawyl sydd Tu draw i amser. Ei absenoldeb cf Sy'n tori'r galon, A boddi'r fynwes gref Ma wn dyfroedd dyfnion; Yr unig fab dinam, Fel priod oedd i'w fam O'i gwvdd ni chilia g^m, Ond safai'n ffyddlon. Un cedd efo o ddau Yn nghanol ffrvndiau, Tra'r Hall mewn pabell frau, Dan faich o ddyddiau, Pwy ond profiadol fron Fel eiddo'r weddw hon All ddweyd holl bwvs y Jon Sy'n tori'n ddagra'u? O! wraig y trallod mawr A'r siomedigaeth, Na wvlwch byth ar lawr Y brofedigaeth; Ewyllys Duw yw'r llyn Agorodd .borth y glj-n, Daw eto gwmwl p-wvn U weh bro marwolacth. Ynyshir. Dewi Heulwen. TAFOLI "Y CEWRI BARDDONOL." Ai nid lol tafol y Tcifi—liagrwoh Haerllugrwydd y Cardi; gvvawd ar frawd o fri n rhoi asyn i'w resi .J fe1 'taw<'dgaTol gewri—odid A mS/^wch am Jacki? •RS !?;hw,ch am ddwli Wele'r h 1 Cllawn^ ^rni1 chw^. eidd^r%lil. ydd —a gura A pherSon a'i Prydydd; I radd ein corach sy.di~tle^ycach Dyma'i waedd r' r haedda'n cerydd. At orchest bei^T11^!01—arc31 weieth, Yn oi fryd > A rwbbish diarhebol. Dy anglod 'rwyf yn j Am becliod rhaad cosni^ ycJlwaitl1 Mewn digter alltudier <JJ' le, at yr hewcyn, sy' draw yn T^ddyn' Am dv check, a amod, Jolut-ni 'Rwan deg jjrcu cwynion;; u A dug eilwaitli dy galon I lyn uwch, er glanhau hon, Wedi alaeib, cei dawelwch—cei fenditb- Cyfiawnder a thegweh' 4 'Nol'th dynu rhaid drwy'r llaid a'r Uwoo. Oh! was. addaw "A oes heddweh?" Tylorstown. Peirianydd, MOODY A SANKEY. Ser welwn i'n sirioli-yw Moody A'i gymydog Sanki; Ac anwyl weis yn gweini Golud nsf hyd ein gwlad ni. Dau genad a digonedd—o ddoniaij Dyd da nol trugaredd; A dvnion liael'n dwyn inf Iiedd — Ar sail ein JJior a'i sylwedd. ^Dntypriddj p, Morgaflj Y MOTOR CAR. Da gerbyd i'r byd darbodol-yw hwn, Mae'n hunan symudol; Gyda rhwygg gedy ar ol Y blin yrwr blaenorol. O'r Gladdfa. Carwr Cynon. CWM YR ABER. Ar wib nvy Gwm yr Aber-yr aethym, Mae yr ethol gednder, Yno'n byw—swyn anian ber Yw ei lend id a'i londer. Carwr Cynon. CASTELL CAERPHLLY. Ar hoff olwg. Caerphilly—y rhifir Canrifoedd, mae wedi Adrodd am hyf wrhydri Fu'n gwylied nwyf ein gwlad ro. Carwr Cynon. + —

Colofn y Cyrriry.

♦ SEREN GOMER.

UNIVERSITY COLLEGE OF WALES.

----__------GRAND CONCERT…

Purified Petroleum for Delicate,…

Advertising