Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

The War.—Our Interests in…

[No title]

Y Geninen am 1900.

News
Cite
Share

Y Geninen am 1900. A ganlyn fydd rai o'r pynciau yr ymdrinir a hwynt yn y Cylchgrawn yn ystod y flwyddyn, a rhai ohonynt eisioes ar ganol cael eu trafod ynddo: Llenyddiaeth Gymraeg y (;anrif Bresenol Pa nn ai (Iwella ai (iwaethygu y rnae" "Yr Eis- tetdfod A yw yn werth y draul o'i chynal 7" "EuwarJau Crefyddol Cymru Eu Nodweddion (Iwahaniaethol." (Y mae llenorion o fri, Eglwysig ac Ymneillduol, wedi ymgymeryd a thraethu eu lien, bob un ar ei eglwys a'i enwad ei hun). Hefyd, yn y rhifynau dyfodol fe barheir yr erthvglau ar Fywyd ac Athrylith Euwogion Ymadawedig, megis yr Hybarch Archddiacon Griffiths, B.D., S. R., 0. Thomas, D. D., Elis Wyn o Wyrfai, Thomas Aubrey, Monwyson, Ap Vychan, Mathetes, Syr G. Osborne Morgan. A.S., David Roberts, D.D. (Dewi Ogwen), loan Emlyn, Y Deon Vaughan, Vulcan, Cynddelw, J. Thomas, D.D., Tudno, Glan Alun, Aled o Fon, Glasyuys, Uwenynen Gwent, Taliesiu o Eifion, Glanmor Rhisiart Ddu o Wynedd, W. Nicholson, Creuddyn- fab, Giraldus, Scorpion, lorwerth Glan Aled, W. B. Joseph (Y Myfyr), John Phillips, Bangor; T. Stephens, Dewi Wyn o Essyllt, Nathan Dyfed, Dewi Glan Dulas, Llallawg, Idris Vychan, Gwr- gant, Owen Gethin Jones, Trebor Mai, Y Thes- biad, lolo Trefaldwyn, J. Evans (Eglwysbach), Elias Owen, M.A.. Michael D. Jones, R. H. Morgan, M.A.. Thomas Gee, Yr Esgob Llwyd, Ceulanydd, T. E. Ellis, A.S., Gaerwenydd, Myfyr Emlyn, Meigant, Eos Bradwen, Eos Llechyd, Charles Ashton, &c. Yn y Rhifyn nesaf (Ionawr, 1900), ymddengys erthyglau atbenig o eiddo'r awduron hyglod a gan- lyn ;-Y Prifathraw .John Rhys, M.A., LL.D., y Prifathraw T. F. Roberta, M.A., y Parchn Griffith Parry, D.D., Lleurwg, Hugh Jones (W), Elfed, y Prifathraw Rowlands, B.A. (Dewi Mon), Gwyn- eddon, R. Camber-Williams, M.A., H. Cernyw Williams, Pedr Hir, D. Stanley Jones, Cadvan, Tecwyn, Dyfed, Emrys ap Iwan, Berw, Rhys J. Huws, Elphin, Y Protfeswr J. Young Evans, M.A., W. Hugh Evans, Druisyn, D. Griffith, W. P. Williams, Gurnos, Alafon, yn ngyda'r llenyddion ymadewrdig Vulcan, Nicander, Cynddelw, 1. D. Ffraid, Ap Vychan, &c. Hefyd, yn ystod y tiwyddyn ymddengys cyfres o erthyglau ar Ragoriaethau a Diffygion y Pwlpud yn ghymru, 8C ar Berthynas y Gwahanol En- wadau Crefyddol a Lltnyddiaeth Gymreig,—y rhai a ysgrifenir gan Lenorion Profedig, perthynol i bob un o'r cyrff crefyddol, Eglwysig yn gpstal ag Ymneillduol, sydd yn allu yn ein gwlad.

Why Some Men Excuse Their…

----------The Proposed Water…

THEFT OF TIMBER.

[No title]

Advertising