Hide Articles List

9 articles on this Page

Hyn ac Arall, Draw ac Yma.

News
Cite
Share

Hyn ac Arall, Draw ac Yma. Y FALANTIYRS. Mi dybiwn bod ni i gael falamtiyrs: eto ar y -Morfa nar ba ne,sa:f. Be'm, y byd: ddoth o'r petitiwn y buo bobl yn gofyn am i seinio fo. Mi ddyiisi i ma, seinio yn erbyn falantiyrs 'r oeddeo: nhw. Roeson, nhw fo i'r Cownsil, sgwn i? Chlywais. i ddimam danü fo, ystalwm. Glywsioch chi rwbeth, Mr Gol.? Ydi o wedi mynd i'r lie dlistaw? Ydi o wedi mynd i fas gled fawr y Cownsil? Fydda i'n meddwl fod gan y Cownsil fasged fawr fel pwll diwaelod' yn hwylus' yn i ymul bob amsier, ac yn y gored: o hyd. Mae, llawer iawn, 0 be'the 'n mynd i rwle o. ddwylo y byddigdons. elne. Sgwn i faint sy wedi mynd ys dleligen mlynedd, Mi fedira i gofio cymin a hyny. Wedi iddyn nhw fynd yno ddaw un,abo, ohonym nhw i'r golwg byth wedy'n, na gair am dianyn nhw i'r "Eco" dime na phapur newydd y dire ehwaitb. Ma, pyrtitiwn y falan- tiyrs wedi mynd i'r pwll hwnw mama i ofn, a dwn, i ddim am un udgorn gan i godi dim- odd- yno byth,—dwn z' ddim. Tydw i 'n hiddo, dim- am; y falantiyrs yma,-y fi. Ond dyma m.a. pobol yn i ddeyd yn slab,-Ma nbw 'n talu yn gampus. Mi daru'n dalu arian yn dda, reiol Felly clywds i. 'Blaw hyny, yn todd i tyluoedd nhw hefyd yn talu am i lie yn nhai y dre yn amal. Felly wir. Arian pia, hi. Dowch ag arian, dyna: bopeith yn iawn. 1M,a, rhwbeth 'blaw arian i feddwl am dano yn y byd yma; ond mi ddaw 'r trethi i lawr efo, arian fel hyn glen, y falantiyrs:? Mi gawni weld. Mi neiff arian. i tyluoedd nhw 'n helpio nli dalu 'r trethi, a tbalu am fwyd a, dillad? Dowch a'r siopwr yn witnes. Ddaw o ? Mi. wn i am un na. ddaw o- ddim, mi 'dh gwranta chi. Ac- ma rihwhefh mwy ma threthi, a mwy na bara, a memyn. a llaeth, a the, i fedd- wl am dano. Ydi'r dre 'n well allan o riwfaint y lemi, ar ol ,i ni gael yr holl garsiwn o'n cwm- pas: ar hyd, yr ha? Ond mi ddeuddth. rhwfun i bod nhw 'n bobol neis iawn,—y falantiyrs'. IVel yr oedd llawer iawn o honyn nhw yn hobol! neis dros ben. Ond oes. rwfun tentra ddte-yd i bod' nhw i gidl felly? Mi neutha haner cant o bob mil o, honyn, nhw beth dddgownt o ddryge. Toedde: nhw ddim, yn bobol neis i gid, yn ddi- ddowt, ne fyise, ddim. cymin 01 dwrw yn y ty- farne. 'na. "C'ofia 'r dydd Sabboth," medde Arglwyddi y lluoedd. Ddlaru y falantiyrs i gofio fo yr ha dwaetha? Naddb nhw. Ddaru ni, pobol y d're, i gofio fo? Naddo ni. Faint o'n trolie ni oedd yn y Morfa bob Sul? Faint 0 bobol y cypeli a'r eglwys oedidi yno yn i rafio hi, yn lie: bod yn i corlane yn gwrando i bugeilied1? Faint o'n becbgyn a'n genod ni oedd yn i sleifio hi yno heb i ni wbod? Faint o bogie 'r Diwyg- iad ddaru dori titotal yn y, Morfa ar y Sul yr ha dwaetha? Faint o'n genod clysion, anwyl, ni fuo'r falaintiyrsi yma yn i hudo i'r ffor newydd, i fynydd y dlrie, i goed' y Benarth, a mane erill, ac yn arosi allan; i gefn tryrnydd y nos:? Chtes i fawr o draffeth yrioed efo"r genod yma, ag i mi ddeyd y gwir; and ma'n. nhw 'n scut am, fynd i'r Morfa i "weld" y falantiyrs, py caen nhw, a hyny am fod genod y tai nes'a 'n cael mynd. Neiff neb ynghrc-du i, mi wn; ond mi fydda "ii well iln tre bach ni heb y bobol ddiarth yma. Taen ni yn peidlio gosodl y Morfai dynu y siOrt yna i gadw twrw efo. 'i gyne a'i tyfode, mi gaen na bobol ddiarth neisiach, o lawer i gymyd rwms gyno'n ni yn yr ha, coeliwch chi. A toes, dim ha wedI myndt heibio o gwbwl niad ydi 'r falantiyrs' yma yn, gadel rwbeth cas ar i hole. Os cafod1 byddigions y Cownisil ene y pyrtitiwn y sionies i am dano, mi fase 'n dda gen i iddyn nhw fod wedi gynisidro fo yn dida cin i dawlu 0 i'r fasged' ddi waulod. 'Rydw i 'n dieyd! eto, m,a nid arian ydi popeth. Tydi mil o bune gen y falantiyrs i bwrs y dre ddim, yn ddigon i dalu am y blotie duon ma nhw 'n adel ar i hole ar garitor am,al ifachgenl a geneth yden ni In geisio fagu. !M riw son am rwbeth ecstra yr ha nesa. Wil, 1 ddim, fydd y brenin i bun r111 dwad i'r Morfa ae beidio. "Royal" ma nhw n ddieyd fydd y peth, ac i'r brenin: ma, "Royal" yn perthyn." ynte ■ Bobol bach, be, ddaw; o honom ni? r YSPRYD BRON c tíf--

Advertising

Advertising

I---------IHanes yr Adfywiad…

Advertising

LLWYN-Y-GWAEW.

Cyfarfod Misol Dyffryn Conwy.

Ymweliad Mr. Evan Roberts…

I---------IHanes yr Adfywiad…