Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Mcs hg Juctiott By Messrs Henry Parry & Sons, SALEYARD, CARNARVON. CHRISTMAS SHOW and SALE, MON- DAY, NOVEMBER 30th, 1908. Pre- pare your Stock early. Poo manylion gan yr Arwerthwyr, Glan- 'rafon. Pont Rug. y292 By Mr Robeit G. Jones EWBOROUGH ARMS, BONTNEWYDD. —DYDD SADWRN NESAF. v270 By Mr William Hugh Owen FREEBOLD INVESTMENTS R HA G 0 R 0 L mewn TAI A THIROEDD, YN GROESLON A PENYGROES. Maa MR WM. HUGH OWEN wedi ei gyfar- wyddo i WERTHU yn GYERINACH- OL yr Eidrio a ganiyn: — PEDWAR 0 ANEDD-DAI, YN NGHYDA GERDDI HELAETH, adnabyddus wrth yr enwaai "BRYN FFYNON" a "BRYN lAGO." Groeslon, yn awr yn meddiant Mri D. W. Lewis, John Williams, Llewelyn Wil- liams, a Mrs Mary Owen, fel tenantiaid blyn- yddol, yn ol JB16 o ardrethion. DAU 0 GAEAU cysylltiedig, ac yn cael eu dal yn a.wr gan Mr R. Griffith, Shop Crugan, GToeslon, fel tenant blynyddol. ANNEDD-DY, Rhif 39, High Street, Peny- groes. Tenant, Mr John Owen Jones. Rhent, JB6. DAU ETO. Rhif 20 a 22, Llwyndu Road, Fenygroes. Tenantiaid, Mri Evan Williams a John Samuel Jones, yn ol JE15 LIt; yn flynyddol. ELefyd, ANNEDD-DY LEASEHOLD !<de- tacbed), adnabyddua wrth yr enw MOUNT PLEASANT, 18. Llwyndu Road, Penvg,roes. Tenant, Mr Thomas Roberts, yn ol ardreth o £9, Am ragor o fanylion, ac i fargeinio. ym- ofyner a T. W. HENWOOD, Ysw., Cyfreith- iwr, neu ynte a Mr. WM. HUGH OWEN, AUCTIONEER and VALUER, CAERNARFON. Hydref lOfed, 1508. y701 BY ORDER OF THE MORTGAGEE. CARNARVON. TO BE SOLD BY AUCTION BY MR. WM. HUGH OWEN, on SATURDAY, 14th NOVEMBER, 1908, at 3 p.m., at the Prince of Wales Hotel, all those TWO FREEHOLD COTTAGES and PREMISES, known aa NOS. 30 and 32, MOUNTAIN STREET. Gross Rental, about JB12. Sinoe the recent improvements in this part of the Town, the property is considerably en- hanced in value. Further particulars on application to Mr W. H. Owen, the Auctioneer, or to Mr ChaB. A. Jones, Solicitor. High Street, Nov. 2, 1908. y By Mr Robert Parry BONTNEWYDD. ARWERTHIA NT PWYSIG AR ANIFEILIAID. Mae MR R0BEE.T PARRY wedi o: gyfarwyddo gan Mr Ellis W. Owen. Hafodty, Llan- beris. i WERTHI: ar AUCTION, yn Bont- newydd. DYDD SADWRN, Taohwedd ifed. 1908 (sef DiwrnrJd y Ffair), yr HOLL STOC RAGOROL a ganlyn. yn cynnwys 25 o Fuchod Godro ieuainc, rhai a Uoi wrth eu traed. ac ereill yn min dropio; amryw o Gvwion Sugno pob sizes; 180 o FYLLT ARDDERCHOG, s-ef goreuon cymvdogaet'p.au Llanberis. Hefyd gwerthir Soring Cart Cryt at wasanaeth Grocer ne-u 0\:r:.vr. Dymuna yr Arv.crth\7r a; w syI w neillduol at y Sloe ardderchog uchod gan na cheir cyfle ar ei thebyg ond anfynvch iawn. Coel fel yr hyt-bysir ar y pryd. Yr Auction i ddechreu am Uu o'r gloch. y424a BODEILANISAF, LLANNOR Mae MR ROBERT PARRY wedi ei gyfarwyddo gan Mr William Rowlands, yr hvrn sydd yn ymadael, i WERTHU ar AUCTION, yn y He uchod, DYDD IAU, Tachwedd 12, 1908, yr HOLL STOC, yn cvnnwys 4 o Fuchod Godno Cyfloion, un i ddod a llo at ddechreu'r flwyddyn, a'r lleiLl yn y gwanwyn; Heffer yn min lio; Heffer i ddod a 110 at Calanmai; Oaseg mewn oed, yn weithretg hwylus Merlen hwylua; Ebo es Ragorol, yn codi'n 3 oed; 14 o Ddefaid, yn cynrewys Mamogiaid ac Wyn Hwch Dorrog, Hwch eto, hanner bhvydd oed; i gario 10 o ber&onau; Car; Harness, yn nghyda'T Holl Offerynau AmaethyddoL y425a. By Air John Dayies # GARREG, LLANFROTHEX. SALE AR ANIFEILIAID, Etc. Mae MR. JOHN DAVIES wedi ei gyfarwyddo i WERTHU ar AUCTION, yn y 11« uCKod. DYDD SADWRN NESAF, TACH- WEDD 7fed, 1908, niter o WARTHEG RHAGOPvOL. CEFFYLAU Etc. DerbynLr Entries i fvnv i ddiwrrvod y Sale. Rhoddir cool hyd Ffair Mai, 1909, am £ 3 ac uchod. gvda meichiafon boddhaol. Ruction am 1.30 o'r gloch. 36, Church Street, Blaenau Ffestiniog. y704 By .8"818 .John Parry Jones & Son GLYN HALL, TALSARNAU, MERIONETH. SALE OF HIGH-CLASS PEDIGREE BLACK CATTLE. MESSRS JOHN PARRY JONES and 'tjL SONS have been favoured with in- structions, to SELL by PUBLIC AUCTION, at the above place, on TUESDAY, November 10th, 1908, about 30 PF.MG-RSJR BLACK CATTLE, comprising 15 Milching Cows, all served except two; Fat Brills; Stock Bulls; Bull Calves BuilocLs and Heifers. Sale to commence 12.30 p.m. Lunch served at the Yard at 12 o'clock. Four Months' Credit will be given on ap- proved Security or 2 £ per cent. discount for Cash. The Auctioneers beg to call attention to the above Stock, being the property of the Right Hon. Lord Harlech, whose cattle have won prizes at all the leading Shows. Breeders and others should not miss thi* opportunity of securing cattle from this Strain. For furthar particulars apply to the Auc- tioneers. Penlan, Fenrhyndeudraeth. y542a PENYBONT, LLANBEDR, MERIONETH. Mae MRI J. PARRY JONES a'i FEIBION weii eu cyfarwyddo gan Mr F. E. Francis, i WERTHU ar AUCTION, yn y He uchod, DDYDD SADWRN, Tachwedd 7fed, 1908, yr OLL o'r STOC a'r CELFI, yn cynnwys: — GW ARTHEG: 5 o Fuchod Godro. 2 yn min lloi, a'r lleill yn y gwanwyn; 5 o Loiau Gwr- ryw. hynod addawol. CEFFYLAU. 1 Gaseg yn codi'n 3, hwylu.s yn mhob g-waith; 1 Ebol blwydd a hanner rhagorol Co 11 ior. MOCH 2 o Stores Cryfion. yn nghyda'r oil 0'(' Geld Amaethyddol a'r Ger Hwsmonaeth. Oddeutu j aoer o Swedes, Mangles, Moron, Pytatoes, etc., a lluaws o bethau eraill rhy i^.o.-vg i''w henwi. Manylion llawn ar y Posters. I ddechreu ajn 1 o'r gLoch. Am \"chwaneg o fany!ion, ymofyner a'r Ar- iwarthwyr, yn Mhenlan. Penrhyndeudraeth, aeu'r FarchnacLfa Newydd, Pwllheli. y481a TO SECURE THE GREATEST PUBLI- CITY, ADVERTISE in the "HERALD." i #alts hJl Ruction. By Mr H. Parry Jones I TY WRIDIN DAIRY FARM, RHOSCOLYN. Distance about Two and a Half Miles from Valley Station, Anglesey. IMPORTANT TO FARMERS, DAIRY MEN, HORSE DEALERS, POTATOE DEALERS, Etc. MR. H. PARRY JONES has been favoured with instructions by Mr Garside (who is leaving the farm), to SELL BY PUBLIC AUCTION, on the Premises, as above, ON WEDNESDAY, NOVEMBER 11th, 1908, the Whole of the Valuable LIVE AND DEAD FARMING STOCK, and a Large Portion of the Valuable HOUSEHOLD FURNITURE, comprising — LIVE STOCK. 20 capital Young Mile1, Cows (majority of them in-calf, others in full profit, some on point of calving), 3 strong Shire Mares (bwo aged and one 7 .) :ar old), 2 Mares iu Fcal to Anglesey Lad, useful Pony Harness, Ma e (7 ye? ■ old), strong Shire Yearling Colt, do. light, a very useful 3 year old Harness Gelding, a smart 3 year old Hackney Mare (quiet to ride and drive), 2 in pig Breeding Sows (one a pure bred Pedigree Middle Ðreed. bought last year from Sir Gilbert Greenhall), 2 Young Breeding Sows, 16 Small Pigs, 150 Head of Poultry, Etc. IMPLEMENTS. 2 excellent Scotch Carts complete (now a short time ago), Blackstone Hay Tedder, Single Ridge Seed Drill, Corn Drill, Digger Plough, Ridging Plough, Chain Harrow, 2 Zig Zag Harrow. Scuffler, Patent Rick Boarer, Large Horse Rake, Heel Rakes, Small Spring Cart, Milk Float, a capital Light Running Ralli Car with Rubber Tyres, Albion Mowing Machine with Reaping Accessories, Grinding Stone, 3 sets Shaft Gears, 3 sets Leading Gears, Ploughing Gears, 3 seta Good Car Har- ness, Pig Skin Saddle and Bridle, Bamford's Corn Crusher, Chafi Cutter by Powell Bros. and Whitaker, Root Scraper, 2 Poultry Houses, 2 Wheel Barrows, 3 1 •, Galvan- ized Water Tanks, Large Quantity o* Small Tools, Large Churn and Accessories, 1\1 èllottes I Cream Separator (capacity 28 gallons per hour), Patent Milk Cooler (capacity 175 gallona per hour), Sundry Dairy Utensils, M''k Churns, and various other Sundry Lots. PRODUCE. About 10 Tons of Capital Up-to-date Pota- toes in Sacks, several Tons of good Feeding Carrots. Also, a Proportion of the Valuable HOUSEHOLD FURNITURE. Sale to commence prompt at 10.30 a.m. For further particulars apply to the Auction- eer, Exchange Buildings, Holyhead. h52 By Messrs Frank Lloyd and Sons FINAL WEEK FOR MAKING ENTRIES. 800 HORSES. J350 PRIZES. LAST QUARTERLY SALES FOR 1908. NORTH WALES REPOSITORY, WREXHAM. FRANK LLOYD and SONS invite Entries JL for November 17th Hunters and Harness Horses, including the Wy.nnstay Cub Hunters. November 18th Hackneys. Cobs and Ponies. November 19th: Heavy Town, Van and Young Horses. Entries close Tuesday Next, November 10th. c218 By Messrs Blackwall, Hayes & Co. THURSDAY, NOVEMBER 12th, 1908. DYFFRYN AUR, LLANRWST. IMPORTANT SALE of about 30 Choice JL Dairy Cattle, 12 In-Calf Heifers, 12 two-year-old Bullocks and Heifers, 300 Grand Breeding Ewes, 50 Fat Cross-bred Lambs, 7 Sows, 9 Heavy and Light Horses, about 40 tons of Prime Hay, 2 Stacks Oats, 2 Cones Barley (by instructions of Mr David Pierce). Sale at 11 o'clock a.m. L'sual Credit. Co fa Jd H' OLYHEAD.—Modern, Complete SHOP, suitable for starting Boot, Drapery or other Business. Populous district. Moderate Rent.—Appiv, 20, London .Road, Hoivhearl. h.56 rp YDDYNHEILYN, RHOSTRYFAN, ar JL Osod, gyda meddiant ar y 12fed cyfisol, y Fferm dra dymunol a chyfleus uchod.—Pob manylion gan Mr Richard Roberts, Cyfreith- iwr, Caernarfon. c555 AR Osod, TY CAPEL, BETHEL, Ger Pen- morfa. Am fanylion, ymofyner a Simon R. Jones, Llwyn-y-Mafon, Criocieth. y674a CORNER HOUSE and SHOP in Pool Street, Carnarvon (principal thorough- fare), to Let.-Apply, No. 538, Office of this paper. c538a ril 0 Let^ "HAULFRE," rental, £ 28; JL "CAERAU," £ 35; "LAMORNA," £ 30 and No. 19, £30, All situated in Church Street, Carnaron. They are substantially built, and fitted up with modern sanitary and other arrangements. Also Rooms suitable ae Offices at Castle Hill.—For further particulars, etc.. apply to R. JEFFREYS, House and Es- tate Agent, 4, Market Street, Carnarvon. c484a Wost imir jaunh LEFT an IRISH TERRIER between Dinas JLj Dinlle and Nantlie. Reward.—W. D. Hob.-on, Nantlie. c562 VALUE FOR MONEY. THE BEST PIANO FOR 30 GUINEAS PAYABLE 10/6 MONTHLY. THE RICHMOND PIANO An Artistic new model designed to the most modern requirements. From its first introduc- tion this instrument bas achieved a marked popularity and the demand is steadily in- creasing. MADE IN A CHOICE WALNUT OR ROSEWOOD CASE. with art shaped sunk panels in top and bottom doors, etc. OUR ART CATALOGUE "E" is a beautiful illustrated guide on piano buy- ing. Can we send you one? k Eicinnond Jones & Sons. THE PIANO STORES, 11 & 13, BERRY STREET, LIVERPOOL. "Neath the Shadow of St. Lukes." "CATCH CROP'' all or BEST QUAUTte* Descriptor PrfceC Ust poa' tret on applic«a»» DJCKSONS rGFUM^S, CHESTER, QÐ Weial, Jtgal, fe. X908 RURAL DISTRICT OF CONWAY IN THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF CARNARVON. STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS OF THE RURAL DISTRICT COUNCIL FOR THE ABOVE-NAMED RURAL s DISTRICT FOR THE YEAR ENDED ON THE 31st DAY OF MARCH, 1908. RECEIPTS OTHER THAN FROM LOANS. £ s. d. £ s. d. £ s. d. Balance brought forward from Financial Statement for Year ended 31st March, 1907 3416 15 6 Contributions from Over seel s:— For General Expenses payable out of Common Fund of the District 1171 0 0 —————— 1171 0 0 For Special Exporr.es: — Llangystenin — Water a • Lighting. 524 0 0 Llysfaen—Sewerage, etc. 1781 0 0 Penrhyn—Scavengerinsj 567 0 0 —————— 2872 0 0 Total Contributions from ;— Overseers 4043 0 0 Grant under the Agricultural Rates Acts, 4896 — Amount applicable to General Expenses payable on, of the Common Fund of the District 168 15 10 168 15 10 From County Council: — In respect of Salaries of Medical Officers of Health 18 17 6 In respect of Salaries of In- sector of Nuisances 60 0 0 —————— 78 17 6 Water Supply to Engine 1 16 10 Waterworks: — From Water Rates 8 10 0 Other Rents 3 .5 0 Sale of Surplus Stock from Llysfaen Pumping Station 10 0 Other Receipts:- Income Tax refunded 350 Interest on Hospital Account 45 15 6 Over payment xefunded 0 12 6 Telephone Poles, Rental 2 5 0 Disinfectant charges. 17 0 0 —————— 68 13 5 Total Receipts other than from Loans (excluding Balanyie) 4373 18 .7 Total < JB7790 14 1 PAYMENTS OTHER THAN OUT OF LOANS. £ s. d. £ s. d. £ s. d. Payments in Respect of High- ways: Maintenance and repair of Roads other than Main Roads 949 11 2 Salaries—Highway Surveyor 55 6 8 Other Payments in Respect of Highways: 35 14 5 Total Payments in respect of Highways. 1040 12 3 Sewerage Works 24 4 8 Waterworks I: 4115 0 10 Hospitals. 26 4 1 Cost of Disinfectants 13 7 7 Public Lighting 31 10 10 Dust Removal or House Scaveng- ing 179 1 5 Under Infectious Diseases (Noti- fication) Acts, 1889 and 1899 1 0 0 Street improvements 6 15 0 Repayment of Loans and Interest on Loans: — Principal Repaid or. 799 18 10 Interest 670 17 7 —————— 1470 16 5 Salaries of Officers. » a 268 0 0 Establishment Charges 119 0 3 Contributions or Payments to other Local Authorities — Conway and Colwyn Day Joint Water Supply Board (Water Supply) 568 19 9 Carnarvon Joint Sanitary Com- mittee (Salaries, etc.) 2 4 6 Colwyn Bay, etc., Urban Dis- T trict Council (Llysfaen Sew- erage) 100 1 9 Ditto (Llysfaen Lighting) 28 18 0 —————— 140 4 3 Election Expenses. 16 5 6 Other Payments:- Income Tax ■ 1 11 5 Payment out of a Bequest 49 10 0 Total Payments 3331 12 0 Total Payments other than out of Loans 4372 4 3 Balances at the End of the year: In the hands of Treasurer 1069 15 4 In the hands of Surveyors 20 0 0 In the hands of Sanitary In- spector ,<t.< 500 In the hands of Treasurer Hos- pital Account 2323 14 6 ————— 3418 9 10 Total Payments other than out ——————' of Loans and Balances B7790 14 1 RECEIPTS FROM LOANS. I £ s. d. dB s. d. £ s. d. Loans raised during this year in respect of Waterworks 1751 0 0 Total. £ 1751 0 0 I ■■■■ EXPENDITURE DEFRAYED OUT OF LOANS. JB a. d. JB s. d. JB s. d. Balance brought forward. from Financial -Statement for year ended 31st March, 1907 « 84 19 7 „ In respect of Water Works, 1321 16 9 In respect of Sewerage Works 22 16 1 —————— 1429 12 5 In hands of Treasurer — Llan- gystenin 44 11 10 In hands of Treasurer — Llys- faen 1149 5 5 —————- 1193 17 3 Llyfaen Sewer Suspense Ac- count, deduct. 872 9 8 —————— 321 7 7 Total Expenditure defrayed ——————' out of Loans and Balances 1751 0 0 SUMMARY OF THE RECEIPTS AND PAYMENTS SHOWN IN THE FOREGOING STATEMENT. £ s. d. Receipts other than from Loans. 4373 18 7 Receipts from Loans „« .• •« •• 1751 0 0 Total Receipts « « •• «« •• • £ 6124 18 7 Payments other than out of Loans << ..4572 4 3 Payments out of Loans 1344 12 10 Total Payments »• • • £ 5716 17 1 Deduct Payment under Precept to Conway and Colwyn Bay Joint Water Supply Board • • 568 19 9 Net Expenditure on which Stamp Duty is payable « • £ 5147^7^4 1st day of May, 1908. T. E. PARRY, Clerk to the Rural District Council. Audited this 10th day of July, 1908, WILLIAM GRIFFITH, District Auditor. STATEMENT OF LOANS AND BALANCES. Amount Principal of Loan Amount of Amount repaid Date of original Amount Balance at repaid dur- Received Principal of Principal Name*' of Lender. borrowing. For what object. originally 3ist March ing the year during owing borrowed 1907 ended 31st the 3*st March, March, Mar., 1908 Year 1908 1908 PARISH OF LLANGYSTENIN £ s d s d £ £ s d £ s d Public Works Loan Board. 16th Mar., 1888 WaterWorks 7°° 1 6 6o 0 o <582 o o 418 o o 2nd Nov., 1888 „ „ 300) 3 „ 1st Nov., 1901 „ „ 120 54 o 0 12 0 0 42 0 0 78 0 0 „ 18th Mar., 1904 „ 160 94 o o 22 o o 72 o o 88 o o „ „ „ nth Nov., 1905 „ „ 250 237 10 o 8 6 8 229 34 20 16 8 1530 1027 10 o 102 6 8 925 3 4 604 16 8 to „ „ 7th Oct., 1898 Sewerage Works 1237 884 5 o 41 10 o 842 15 o 394 5 o Totals 2767 1911 15 o 143 16 8 17C7 18 4 999 1 8 PARISH OF LLYSFAEN —————-— —————— -1 Public Works Loan Board. 5th June, I8g1 Water Works 420 203 0 0 14 o o 189 o o I 231 o o istFeb., 1901 „ „ 1055 827 o o 38 ° ° 7»9 00 266 ° ° 22ndAprii,i9o5 „ 9°oo s534 5 ° 37o_ig ° 1751 99*4 7 ° 84613 » "10475 9564 5 0 422 18 o 1751 10892 70 1343 13 o „ „ 3rd July, 1901 Sewerage Works 1580 7^3 *3 4 52 I3 4 711 0 0 8(59 0 0 Totals 12055 10327 18 4 475 4 r75i "603 7 o 2212 13 o „ „ 3rd July, 1901 Sewerage Works 1580 763 13 4 52 I3 4 711 0 0 869 0 0 Totals 12055 10327 18 4 475 II 4 1751 11603 7 o 2212 13 o PARISH OF PENRHYN ————— ———————— — —————————————————————————— Public Works Loan Board. 20th Mar., 1896 Water and Sewerage 3500 2202 o o 118 o o 2084 o o 1416 o o The Blackburn Philanthropic Works Burial Society I nth April, 1903 660 614 17 4 77 592 19 9 67 o 3 „ 11 11 g„ nth April, 1903 Street Improvements 550 511 19 3 16 7 494 28 55 17 4 „ „ „ „ 13th May, 1904 „ „ 1149 Ic94 6 5 23 6 8 1070 19 9 78 ° 3 1- Totals..1 4895 4423 3 o 180 10 10 4252 2 2 1616 17 10 OWEN JONES' PRIVATE CLASSES, TOWER BUILDINGS, CARNARVON. SHORTHAND, BOOK-KEEPING, and AC- i COUNTANCY, TYPE-WRITING, COM- MERCIAL CORRESPONDENCE, Etc. Candidates successfully prepared for Lon- don -Chamber of Commerce, Royal Society of Arts, N.U.T., Pitman's, and other Exami- nations. Owen Jones' Pupils have gained a larger number of Certficates at the above Examina- tions during the pafolt two years than all Can- didates from North Wales put together. Shorthand Classes carefully graded. Unique method of teaching. Elementary Certificate in two months. Theory in three months, and speed of 50 words per minute in six months. No failures. ALSO POSTAL TUITION. For Prospectus and Terms apply to OWEN JONES, C.A., Tower Buildings, Carnarvon. cl60a TO SECURE THE GREATEST PUBLI- CITY, ADVERTISE in the "HERAID "• I END OF RHYL SEASON. WADSWORTH'S LEND OUT LARGE NUMBERS OF PIANOS TO VISITORS. These will shortly be for SALE AT GREAT REDUCTIONS. All the instruments are being thoroughly overhauled in our own .workshop, and in many cases cannot be distinguished from new ones. Complete printed list xeady on October 2nd. Any instrument will be sold for Cash or for Easy Payments. Instttrumenta delivered carriage pa4d iany- where. Full Warranty given with eyery in- strument. If you would like a list, please write at once to WADSWORTH'S MUSIC ROOMS, RHYL. All offers are subject to being unsold on re- ceipt of enquiry. YKINS'S, REGISTERED PLUMBERS, SANITARY, AND HOT-WATER ENGINEERS, GAS AND ELECTRIC BELL FITTERS, 8, STANLEY CRESCENT, RtOLYHEAD. .-1- t SPECIAL OFFER. NARCISSUS (DAFFODILS) A mixture of excellent varieties for "Naturalizing," Massing in grass, etc. Per Bushel, 6'13'; per half Bushel, 3s 6d. Carriage Paid. Please refer to this special offer when ordering. DICKSONS Nurseries, CHESTER LLANBEDROG, PWLLHELI. GLYNYWEDDW HALL AND GROUNDS. THIS Stately Mansion, with its famous JL Picture Galleries and delightful Grounds, is one of the prettiest places in Carnarvonshire, OPEN DAILY FROM 10 A.M. Admission, Sixpence. Combined tickets for the interesting Marine Tram ride to and from Llanbedrog and Pwll. heli and admission to Grounds and Galleriss, One Shilling. cj526 KABBITS.—Wanted regular supply. Terms Cash.—Write, Siddons, 143, Attercliffe R-oad, Sheffield. c540a MAN and WIFE.—Wife Good Plain Cook, Man ae Butler.—Apply, Roberts, Plas ybrvn, Carnarvon. c561 BAKER a CONFECTIONER.—Lie fel IM- JD PROVER yn Eieieu gan fachgen 17 oed.—Baker, Clynnog Road, Carnarvon. y676 WANTED. MOTOR CAR, Second Hand, Yw 10 to 12 h.p., in thoroughly good con- dition must be reliable and cheap for cash.— 563, "Herald" Office, Carnarvon. c563a WANTED Shortly at LlandudIli Junction, Tw about 12 Men to load vessel with pitch. Men willing, should apply by letter to Gas Company, Holyhead. c549a WANTED, a Good PLAIN COOK in quiet place in Anglesey. Personal refer- ence required.—Apply, No. 536, Office of this paper. c.536a YN Eisdeu k*> feohan o WYN DiEFAID MAWR, neu FAMOGIAID. Pris rhes- ymol.—Ymofyner a Rhif 705, "Herald" Office, Caernarfon. y705a STATIONERY. — Wantedimmediately (Welsh) LADY ASSISTANT for Sta- tionery, etc. State experience and salary. Live out.—D. Caradog Evans, Stationer, Pwll- heli. c546a W" ANTED. — A SMALL COTTAGE, not more than Four Rooms. Good Sani- tary Arrangements, near Carnarvon. Open situation. Rent £ 8.—Apply, E.W., "Herald" Office, Carnarvon. SPARE-TIME AGENT, to devote few hours weekly taking orders; large profits easily made outside regular employment. — Write for trade terms and particulars. Mead Cycle Co., Agency Dept., 513x, Liverpool. R. STYTHE, INCORPORATED AC- COUNTANT, 39, BANGOR STREET, CARNARVON. For Money at Interest on Freehold Property, Suretyship, etc., apply to above—if by letter enclose stamped addressed enveloe. C0 bt A PIANO, Collard'e, to be Sold.—Appiy at Brynmorfa, Carnarvon. c560 ON Sale by Private Treaty, well-built 010(1 i COTTAGE, 6 Rooms and Con- veniences, 91 years unexpired lease.—Apply, Q. Griffith, 24, Castle Street, Criccieth. y711a FREEHOLD HOUSE and SHOP, known as .f ERYRI HOUSE, NEVIN, containing 4 'Bedrooms and Spacious Yard.—Apply, Thomas Wynne, Nevin. c547a LADY'S BICYCLE (New Hudson), in first- <LJ class condition. Good reasons for selling. Offer wanted.—Apply, 550, "Herald" Office, Oarnarvan, c550a TO be Sold or Let, Premises known aa the OLD "HERALD OFFICES," HIGH STREET, CARNARVON.—Apply to Evan Evans, County Surveyor, Carnarvon. c541a TO be Let or Sold, TIMBER YARD and SPLENDID WORKSHOP. Machinery, Doors, Windows. Good Bargain. — Apply, "Timber," "Herald" Office, Carnarvon. o533a HEARSES, Grand Funeral Cars, Coaches, t t Brakes, Landaus, 50, sa^e or hire, op- tion of purchase, MARSTON, 24, Bradford Street, Birmingham. cl56a A FEW of the BARGAINS to be obtained at CRANE and SONS, LTD., 156, High Street, Bangor. Full particulars and large Illustrated Catalogue cent free upon receipt of post card. FINE TONED HARMONIUM, in Solid JD Walnut Case, equal to new, usual price g Guineas, will be sent free to any address for £4 4a nett.—CRANE and SONS, LTD. HARMONIUM, in beautiful polished case, JjL 7 stops, in first claes condition, Six Guineae at 5s per month.—CRANE and SONS, LTD. WALNUT AMERICAN ORGAN, with 7 tT atope, and knee swell, 7 Guineas at 5s per month. Full value will bo allowed for this instrument, if exchanged for an higher class model within two years.—CRANE and SONS. LTD. TT) IANETTE, in Walnut case, check action, JL iron frame, and all the latest improve- ments, a decided bargain at 108 per month.— CRANE and SONS, LTD. UPRIGHT GRAND PIANOFORTE, full iron frame, check action, original price 35 Guineas, only been in use for a few months £25 nett.—CRANE and SONS, LTD. WALNUT COTTAGE PIANOFORTE, ww overstrung, full iron frame, tape ca- tion, just returned from hire, usual price 40 Guineas, will accept JB27 nett. Write for Illustrated Catalogue, containing full particulars of their easy payment system, to CRANE and SONS, LTD, 156, High Street, BANGOR. CHOCOLATES, CANDIES, SWEETS 1 All leading lines stocked. Best selection. Lowest Prices. Shops Supplied.—E. Nefydd Jones, Palace Street, Carnarvon. c675a TERILE MARRIAGE • Its Causes and Curative Treatment. By a late Senior Physician to a Hospital for Women. A New Edition. Just published. Post free, 3s 9d.— Shelley and Co. Ltd., 38, Graoedhurch Street, London. fll6 TO be Sold, unoccupied, most spacious FREEHOLD PREMISES, consisting of double fronted Shop, House and Garden, known as SHOP YR ERYR, situated in the most fav- ourable spot in Pwllheli. Rare opportunity.— Apply, W. Prys Owen, 40, Sand Street, Pwll- heli. c553 GENTS Coventry 1908-pattern CYCLE, as \JT new, not soiled fitted with ball-bearing free wheel, two roller lever brakes, best Eneumatio tyres, mud-guards, North road andle bars, plated Tims, .with coloured centres, lined frame; everything complete, and all accessories; will sacrifice for £3 128 6d. Cash wanted. Approval willingly. Great bargain. —T. Husband, 30, Alma Street, Weston-super- Mare. y283a CYCLE.—Marvellous Bargain. Gents new 1907 Coventry Machine, highest grade; fitted with Clincher Tyres, Crabbe roller lever front and back rim brakes; the very latest Perrys black ballbearing freewheel; plated rims, coloured centres; black enamelled and lined frame, mudguards, magnificent machine, not soiled, complete with ,gas lamp, bell, pump, spanner, etc., £4 9s 6d. Great bargain, worth double, will send on approval any distance before cash sent.—M. Hou&e, St. Madge, Pitman Road, Weston-super-Mare. c!82a SIGHT TESTING. WALTER M. WILUAMS, B.O.A, (Member of the British Optical Association), OPPOSITE THE RAILWAY STATION, BANGOR. BIFOCAL LENSES FOR NEAR AND DISTANT VISION. The new frameleas Spectacles, Foldwa, Clipa Etc. Telegrams: W. HUGHES & SON "THE OLD PORK SHOP," WHOLESALE & RETAIL PORK BUTCHERS BUTTER, CHEESE AND EGG MERCHANTS, BANGOR. Tel. No. 19. lib. Head Office: Castle Square. Carnarvon. London Office: 115, Fleet Street. Telegrams: Herald, Carnarvon. Nat. Tel. 83, Carnarvon. I

,. CARNARVON FINANCES