Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"PAPUR FA -WB:" OYFROL IX. feUir yn awr gjrflenwi ychydig gopiau c/fla wn o'r NAWFED GYFROL, yn cynnwy* J Milh uau am 1961. MM, wedi ei rhwymo yn ddestlus mewn lliain, 7s 6c. Os dymunir rhwymiadau gwell, ctit 1 himho, ond ymoijn. Yr elw arferol i Ddospar thwyr. d I, "P RIF MAR SON AM DANYNT (GYDA DARLUNIAU). Aberafen, Maer (Dr J. H. Williams). Afeefhoajddu, Maer (Cynghorydd David Powell). Afcefttiwe, Maer (Mr Griffith Thomas). Aborfeeifi, Maer (Mr Arthur Clougher). Abatystwyt-h, Maer (Cynghorydd R. Jenkins Jonet). Beawn^iis, Maer (Mr W. T. Williams), j CSae^dydd, Maer (Mr Frank J. Bevan). 4 ;.t)aert,Tddin, M-aer (Mr E. Colby Evans). Cynalaw. -Y Bardd-Gerddor. Davi»«, Mr D. James, "South Wales Press," Llanelli. Da vies, MT Emlyn, A.R. C.M., Llunda.in. 'Davies, Mr F. Vincent, oraranydd, Llundain. Davies-Hugbes, Mr J., Corwen. Da.viee, Miss Maggie ("Yr Eos Fach"), Llundain. -?Davies, Mr R. Ffestin, G.S.M., Llundain. p&vies, Mr W. Madt-c, A.R.C.M., Llundain. Ellis, Mr William, U.H.. Garth, Llangollen. Evans, Parch A. Pen?, Handudoo. jEvans, Dr Gwilym, Blaengarw. Evans, Miss Marion, R.A.M., Abertawe. Evans, Parch Owen, D.D., King's Crow, LIun- dain. ^Jfivans, Mr W. Trevor, R.A.M., Llundain. Tulham, Llundain, Maer (Mr Timothy Davies). Hart well-Jones, Mr W. P., Lerpwl. 3 Hughes, Mr David, Llundain. Hughes, Miss Gertrude, Llundain. JIwlffordd, Maer (M* William Henry George). -James. Mr Meurig, R.A.M., Llundain. John, Mr L. Lloyd, Corwen. John, Miss May, R.A.M., Ton, Pentre, Rhondda. Junes, Mr C. Emlyn, R.A.M., Llundain. Jones, Parch D. Rhagfyr, Treorci. Jones, Mr Hugh, Medical Hall, BImsumi Vim tiniog. Jones, Mr Richard (Asiedydd), Llangefni. Jones, Mr R., post-feigtr, Porthmadog. Jones, Mr T. Caeralaw, Caerfyrddin. Jones, Mr T. C. (Aionydd), Lerpwl. Jones, Mr Wilfrid, R.A.M., Gwrecsam. Knight, Miss Kathryn, Abertawe. Lewis, Y Cynghorydd Howell, Treforrii. Lewis, Mr J. Mansel, Llundain. Lewis, Parch Peter Hugh, A.T.S., Gwyddgrua Pencader. Llanbedr, Maer (Proffeswr Hugh Walker). Llanymddyfri, Maer (Mr Douglaa T. M. Jonci). Lloyd, Parch David, Hebron, Caergybi. Mills, Mr J<;hn, M.R.C.V.S., Caersws. Morgan, Parch W. M., Ystradgynlaw. Parry, Miss Lalla, A.R.C.M., Llundain. Parry, Mr R. P., Brynala, Mon. Penfro, Maer (Cynghorydd Daniel Daviea). Phillips, Nurse (Llandudno). Pwllheli, Maer (Mr R. 0. Jones). Richards, Mr Gwilym, Llundain. Richards. Mr T. Glvndwr, Mountain Ash. Roberts, Mr John, U.H., Froncysyllte. ^Roberts, Cynghorydd R.JlU.H., Llandudno. Roberts, Mr T. R. (Asaph), Caernarfon. Stanton, Mr Charles B., Aberdar. Thomas, Madame Eliza, R.A.M., Llundaia. Thomas, Mrs, Llanelli. Trebor Mon. Williams, Miss Greta, Llundain. Williams, Miss Kate Kelyn, R.A.M., TiftiTlliitw. Williams, Pa.ch W., Garth, Llangollen*, DARLUNIAU EREILL. Y Frenhines Alexandra. Y diweddar John Morgan, Cadnanl, j "Y ddiweddar Ymherodres Frederick. Y ddiweddar Frenhines Victoria. Y Urenhin Iorwerth. VII. Cofgolofn Daniel Owen, Wyddgrag* ? DIGRtF-LUNIAU (CARTOONS.) Yr Hen a'r Newydd. JEelynt Rhiangerdd Ardudfyl. Galw'r Gwenyn i Gwch y Penrhyn. W. 0. J. Shon Gorph mewn Paebleth. tOalar y Deyrnas. rCais Cymru. :Y "Figurehead" Newydd. Troi y Nwy mae'r Teyrn Newydd. Yfed Iechvd Dewi Sant. Y Cwmwl dros Bethesda. tGorlwytho Shon. tY Brenhin &'r Ddraig. 1 A Oes Heddwch? jCymry ar Wasgar (Cyfres). iToll ar Lo. iEisieu a Dim Eisieu. -ICofadail Victoria. Tfwlbri Bethesda ?3?ant y Gynffon. Gwersylloedd U- Op'sishiwn! Interliwd y Tywydd Yr Hen a'r Newydd (Cyfres) i Siwrne Seithug Bethesda. Seneddwyr ar ei Gwyliau. Penglog Howel Harris. ,y Gauaf yn Agoshau! Cydymdeimlo. Cymraeg yn Llundain. Drychiolaeth y "Motor Car." Tipyn o Wahaniaeth. Yn lie Dy' Llun Mabon. Helynt y Glowyr. Y Tywysog a'r Dywysoges. Sigarets i 'Hogiau. Y Car Marchnad. Tymhor Hela. Ystelcwyr a'r LlyfrgeYl. NOFELA.U A BRASLUNIAU. CLEDD AC YSTRYW: LVIII. — LX. (Diwedd). HELYNTION DIC Y WAEN IX —XXXTT. (Diweddi. MERCH SIMON Y S 4EH I.-L. (Diwedd). GWION AC OLIN EN I. -XX (Diweddi. RHWNG RHAJD A RHYDDID: I.-LIV. (Diwedd). Pobl a Gyfarfyddais (XX.-XXXI.). Lloffion Chwarelwr (Gan Dafydd Jos.): V11.—X. Oliver Huws yn Cam (Gan Deiaiol FycEan). Sy-niadau Peansyhrania Jones (Gan ei Gefnder). 'Rhen Ferch a'r Capten. Gwronesau Cymru Fu (Gan Cadwgan 01eddyl« ruidd) I.—IV. Triciau Sami (Gan "Hen Law"): I.—X. Cyfres o liythyrau Caru. Hanesion ^Wythnos o Wyliau," gan Amiyir« MiliMa. sir Gaer: I.-IV. BETH WNEIB YN NGHYMRU. •Beddgelert. i Llandderfe!. Caerfyrddin. Llaorug. I CHWEDLAU A DRAMODAU. LIeidr Cyfrwys. Maglu Mab y Teiliwr. Dadl sir Ysnjocio. Trefor a'i Wraig. Yspryd y Plas. BMi Bar Od Ei Bregeth GynUf Cywreinfa. Cymru DadL Cyfiea Merch. Shwt Dath Dafi'n Rhydd. Y Fasgedaid Flrwythau. |l)afydd Ty Frv. fKewid Byd. iN,,& J<Jnes, Minafon. Yr Hen Robyn. (Merch Dennis Perkins. 1Profiad Poenus. -!Be.gw« Ifan Daniel •Pa le mae'r Gyfres? iProfiad Ben Lane. ;Y Bardd &'r Cerddo'. \"na^om. jPrwdan Fanny. ICosp Kerris. Yr Oedran Geren T^vio-ri Ymgom. -irhitmaini Bywyd \faeior H-.b-rts. "Un o'r Tealu," nsu y "Forwyn Wewyddk1* Perthynas Diawd. Esgusawd John Jones. "Oddiuchod. Ot Y Carwyr Anffyddlawn. Morris William Dafydd. Hen-Lygotwr Pencader. Cenadwri Modryb Sali. Y Portbmon a'r Foneddiges Glaf. Profedigaeth Gwyliau Hugh Lewis. Nedw wedi'i^DdaL Noson yn Uwyada. Yr Ymj-lau Gleision. Llyfr Cofnodian Joseph Haws y PlismaA. Teulu Rhyfedd. Lewis Owen. v Llofrudd. v Y Twyllwr. Cosp Pechod Y Ddau Frawd a'r Hen Wraig. "Tameidiau Bach." Y stori Fer Arthur Owen. Pwy Fydd yr Etifedd ? Eisteddfod Pwllygro. Dirgelwch Maesyronen. Caria.d ynte Dyledswydd ? HeV.«^'yr uchod, cvrnnvysa r Gyfrol dcraeth o ysgrifau addys^iadol a difyr; Dyfyrton; Qyt tvnrjddiadMt XeuiaAKid- etc.. B 'O M O M 5C? THOUSANDS IN Brilliants, Emeralds, Pearls, Rubies, Sapphires, Opals, &c., of the purest Quality. At MAKER'S CASH PRICES. Size Cards Post Free. & Sapphires, £ 2.10s. Brilliants, £ 3.15s. Pearls A Rubies, 28/- Brilliants' 10s. LARGEST STOCK OF RINGS IN THE WORLD. GCW.g ,BENS-ONYS i IME-ER-IAL'PLATE_ )I I .Cmrl AND. CUTLERY, TEA SETS, CRUETS, WAITERS, TEA and TABLE SPOONS and FORKS, &o. IMPERIAL PLATE equals Silver, at one-quarter the —————?"* cost. CANTEENS of "Imperial Plate," &o., in Cases or Cabinets, from 95 10si OLD WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IN EXCHANGE. BENSON'S BOOK of WATCHES, £ 5°0- B CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINQ^ BROOCHES, IMPERIAL •• and SILVER PLATE and CUTLERY. Post free. J. W. BENSON, Ltd., THE STEAM FACTORY- 62 & 64, LUDGATE HILL, E.C., LONDON. KOTE.—Order Form and full particulars of "The Times "system of purchase Post Free. I.

LLANDUDNO AND DISTRICT NOTES.

VALE OF CONWAYHORTI-CULTURAL…

LLANRWST BOARD OF GUARDIANS.

LLANDUDNO "HOSPITAL .SATCRDAY."I

'ITHE PRICHARD JONES I INSTITUTE.j…

THE PUBLIC CEREMONY.

MR J. PRICHARD JONES.

SUICIDE IN RUTHIN PRISON.…

[No title]