Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

EIN CYSTADLEUON

[No title]

News
Cite
Share

"Yn mha Ee?" e'ba.i.r arwerth.wr, wrth an-. erch cynnulleidfa oedd wedi dyfod i'r ar- werthfa, "yn m'ha 1e arall ar wynet) y belen ddaearol yma y gellwcli chwi gael mewn un He goipor, alcan, liaiarn. hen agoviadau, hoel- ion, earth, grawn, a phob init-h o geriach ') A daeth llais o blitli y gynnulleidfa^ aj atebiad, "Yn m'hoced fy mab ieuengaf i." -.JittJ • D'ywedir fod un QI swyddogion y London and iNorth-Western Railway, yn byw rhwng Bangor a, Chaerlleon, un no son, tra yn cysgu mewn cadair wrth y tan, wedi dychrynu ei wraig a'i blant yn tfawr drwy neidio i fvny o'i gada-ir yn sydyn, ac ymaflyd yn y gath oedd yn cysgu ar y inatras, a'i bwndlo i mewn i'r cwpbwrdd, a chau ami yn glep, a bloeddio, "Any more for Carnar- Von Meddyg (wrtlhi oil \gwsmer Gwyddelig) yg Fydd wch chwi yn, cysgu a'oh safn yn agored 1 Gwyddel Yn siwr. i chi, dydw i ddim yn gwylbod, doctor. Ddaru mi rioed gaeH gclwg arnaif fy hun paai yn cysgu, ond mi rydw i am ga.el' golwg hen*. „' $$$ Vferyilydd: Ie, madam, rydw i'n cofio'n iawn i chwi foid yma'n prynu stamp. Y Foaxeddiges Wel, mi rhoV i o ar lytfhyir post. Ond ni dderibtylliwyd d. Mae arna)f fi eisieu i chwi ddeaill, syr, y byddaf fi'n myird i le arall i bryrm fy stamps^ os digwyd-d hyn eto. Guto Glywaist ti anx Jao iRiobinsi? Mi aeth i bysgoltai'r dydd dr bllaen, ac yn mhen awr wedi hyny, gwelwyd ci het yn nofio i lawr yr afon yn union, islaw y lIe yr oedd o wedi bod. 'Die: Dwyt ti ddim yn deyd Bobotl fach Lie 'medd Jac Roibins? Guto*: Rioedd 6'n treio pysgofca het. ### Gwawl-'lunydd Dinesig: Ond paham y mYllwdr gael tynu eÏøhnlun gyda'ch oriawr yn un Haw a'ch pwrs1 yn y lla-1. Dyn o'r Wlad Rydw i'n myn'd i anfon y pictiwr yma i fy ngwraig, ddyn ifanc. Pan oeddwn t'n cycihwyn oddicartref, mi roedd hi'n deyd j daliai ihi unrhyw beth y cawn i fy rdhiq o bobpeth yn fy meddiaint cyn y byddwn i wedi bod ddwy. awr yn y ddinas. INI# Mr Miliwn Oherwch ciiwi byth briodi fy merch i, syr. Carwr Brwd: Nidi yivlchi, bygychion yn fy nychryn i. Miii pfiodal fi ba neu fairw1, utai 0'11 ddau Unwaitth y byddaf fi weidi dieiohreiiu caru'n iawn, isyf, ndd oes yT un gallu na dy- lanwad dan y ne,f Mr Miliwn 0, dydw i; ddim yn meddwl axfer gorfodaeth o gwbl. Pai faint o arian a gvmer hi i'ch pryniu chwi ifwrdd,? Ca,rwr Brwd Hyml—li«—faint rowch chi, eyr, "v f Mae dyn yn byw yn Lianw'chymedd a chan- ddo set o ddannedd giOtRIO(l, Y mae yn ca,el ei gyfrif yn ddiy.n da, pad y mae ganddo dyniher pur gjuhyrfus, yr hyo, er ci o'M, sy'n ei orfodi i ddefnyddjw iaith bur dramgwydldlun. Fodd bynag, cyn iddo Avnoyd hyny, y mae yn tynu jmaith ei ddaaneid goscd YJJa, ni fydd nob yn gwybod pa both fydd yn ddy- wcyd, alo y mae hyny yn gysur jnawr ublo. cQjp tOto tQfip 'iRydiw i'n (methu'n lan a deall y peth, ebai yr athrfmydd Cyinreig. "!Be'th i¡:y'neidl blino chwi rwan?" ebai'r llaTl. "Os Ib'ydd dyn ddwy awr yn ddiweddar yn cyrhaedd: adref,-y mae ei wradg yn codi row a helynt, tra, os bydd o wedi myn'd i ffwrdd a ipheidio dyehwei-iyd am ddwy flynedd, caitl' giroesaw tywysogaidd pan ddaw adref. Mao rhyiwbeth yn od iawn yn y gwragedd yma." Yr oedd Ifan Dafydd, o Gwmdafad, yn ceisio gwneyd ei fFordd allan o safle'r gerbyd- res. Swyddbg; Ydjoh chwi'ri gwybod eich bod wedj bod1; yn trafaelio yn yr ail ddosparth g-y,ciL,, tliocyn y trydydd dosparrh ? Rhaid i clivvi dalu'r gwahatmactt)." Iftiffi Dafydd: Hy? Mi dalas i ddwy geniog am fy rhocyn, ac mi cs i gerbyd a ffigiwr dlaiU arno fo. Gadanvyd iddo fyned. Mae gaai ffermwr yn Xyffry'ni Olwyd, yr hwn sydd yn nodedig am ei annhel;ygrwydd i un o'r duwiau, Ifruh saith mlwydd Üiûtd" gan yr hwn y ma.e mwy o ffraetjiinelly nac achau. Un d'iwiuiod diaieth dyn dyeitlhr i'r ifenn, aiO wrth, Aveied y bachgeai, gofvnedd "Machgen i, p'le mae, dy dad 1" "Yn iig'hytiiau'r -nioah)," oedd yr atebiad1. "Yn nghytiau'r moch ? Dioleh Ac fel yr oedd y dpi, yn ymsymud tuafr eyfeiriaid h wn w, gailwodid y bacligen ar ei ol: "Welwch chi, syr. Mi fydd yn ddigon hawdd i chi naibod ot, mae- gyno fod bet am ci bcui,"