Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

EI NCYST AJ)LEU{)J

TELERA TJ.'

News
Cite
Share

TELERA TJ. -•1< iDyfarniad Golygydd "Papur Paw'b" i fod yn derfynol.—2. Sawl gan y Gall. i gyhoeddi'r oyfansoddiadau os dewisa, — y buddugol yn rlja(l; P,*r lleill drwy dalu yr hyn a farno yn rliesviiaol.-3. Ysgrifener mewn inc du ar 1mpur gwyn, un oclir -i',r ddaten yn unig.—4.. Y eyfansoddiadau i fod mewn liaw, wedi talil'r cludiad, ar y dydd- iad a nodir yn nglyn a phob testyn.-—5. Ni ddvchwelir unrhyw ysgrif.-6. Ysgrif en eel- pob ymgeisydd ei enw air dop tudalen (Tyl-itpf ei ysgrif.—7. 'Cyfeirier pob gohebiaeth, Oyg- I ) y tadleufa, "Papur Pawb," Carnarvon. Ga cl w,T-a,dr yw y dyn mwyaf gostyngedig weCai's i erioed," -ebai cyfaill iddo. "Beth sy'n peri i dhwi ddyweyd hyny.?" "O'hlywais i erioed e'to mohono fo yn eeisio djyweyd inaii''r olwynTarch niae 0'11 farehog- aetli ydyw'r oreu yn y farohnad." Hen iFoneddwr iCoegddysgedig1 (with for- myii y gweslty) fRydw i'n ireilu nad yw yn briodcl si;arad yn anmliaxchus am ein hyna,eh, onid ydyw rt Y Eorwyn iFelly'r ydw i wedi clywed, syr. < Yr Sen Foneddwr Felly, dd,weda i ddim byd am y chwiadena, gefais i i ginio genych. .(i Pan j mae dyn wedi ei gynnysgaeddu a. dychymyg g.oew a bywiol, fel. y gall eistedd yn gomffor.dd,u.sl (ylli Ingltadair y deintylfld, cau ei Ilygaid, a dychymygu mai yn ngliadair ybarlrwr y mae, yn mwynhau ei liunan, a'r bairbwr yn e'i eillio, mae'r dyn hwiiw yn no- fely(ld a,e yji fa,rdd. r:&' "Emma fach, rwyt ti wedi bod drwy'r lioll brydnaAvn yma'n ichware 'hefo'r KO'wIdijwrs teganau yma, Dydi'i" eliwareu viia, ddim yn dcllgon da i enetli fawr ifel cliwi,' 'ebil pi mam. "Ond, wehveh chi, maim, arid heJo'r £ diwrs yr ydw i'n cli,iN-,iire, rydw i wedi p alan y wyd d Üigidn, lac yn. dl^mreu J f Rhys: Mi rwyt. ti yn liofF iawn o g'anu, ciud wyt'ti, Dafydd? Dafydd Ydwyf, yn hoff iawn o ganii, oa bydd o'n ganu da. x Rhys Yr .organ fwyaJ rhyfeddo,1. a we-,a,ii iuriüed ydyw organ, gwr boneddig loeddwn iVi adnabod yn America. Roedd .gaiuldi yri agos i gant estops. •• ODjaifydd: Yr organ fW;y,af iriliyfeddol !a wcEais i erioed oedd eiddo- gwraig weddw sydd heb fod erioed yn America. Ei thafod" ydoedd, ac nid oedd iddi stop o gwbl. iS'usan Jane Pliriodwn i mohonoch pe bawn i'n byw yn gant ¡ned.. John Jones Wei, allwn i feddwl'na wnel- ech yn wir, os 'byddai genyf fi rywbetih a wnelwyf a'r jpefth. (j(i 'Dyn Xeuanc Ydi. iMim Mary i mewn? Y Forwyn SNae ydyw, syr. Dyn leuano: M'i ddoth 4 Illewn y mynyd yma, mi gwela'is i hi. Y Forwyn .Do, syr, ac mi. gwelodd hithau chwithau. @$ Yr ú,dd Z!lil)UÜ'!î Dafvdd.'wedi.' trafaelio chwe' milldir mewn tiren araif yn nghyfeiriad a, hyiiy mewn tri chvvarter awr o am- eer, a chyn myned allan o-'r cerbyd, ysgrif en- odd y rhybudd canlyrjol, a. dodo a d ef i fyiiy ar ochr y cerbyd "Mae gwarclneidwad y tiren hwn tvii ei?f'yii ar i'r teithwyr heidio ,nyn'd i mewn ac alan i hel mushrooms pan fo'r tren yn symud." Mm Y Ferch Ieuanc: Wn idclim pa reswni sydd genydh dros ddis'gwyl dim oddiwrthyf fi, end -cael e'ich gwiJt;hod. Ddaru mi erioed roi dim cefiiogae'th i, cliwi. Y Bachgen Ie.uanc (-gwrdiodedi'g) 0, Miss M ry—Jane—Mkud 1])0, do mi ddaruch, a cliefnogaieth fawr iawn hefyd. Dywedasoch eich 'bod yu wcirth deng mil o bunnau yn eich. enw eich hunan. »»» Pan fo boneddiges yn eistedd i wawl-luii- ydd yn Paiis'j 1 nid yw y llluniedydd. liwnw byth yn gofyn i'r foneddiges liono edrych yn' siriol. !Mae'lld>ywt)yd wrthi, yn y modd. mwyaf naturiol, "iMaie'n liollol ddiangienrhaid. i mi ofyn i madam edrych yn siriol a cliariadus mae'n anmihcisiiibl iddi 'beidio igwneyd hyny." 'Mae'r foneddiges, wrth pwrs, yn cyclnafbod y llongylfar'chiad, gydafc Wen fwyaf boddhaus. "Clio," dyna,'r camera wed'ic:i'pio'r pictiwr, gan^aiirddangos y foneddiges yn y dulll mwyaf deniadol.