Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

, CHWEPLONEG LLYN Y BALA

News
Cite
Share

CHWEPLONEG LLYN Y BALA Hardldl Lyn Meuilonyddi! Tydi nrlidox fcydi anllygredig fedidrod) palasau lbra,ivs,edd, a drygaoni. JMJOO brewbini y bowm gwyii yn edryoh i iarwr ar branoiau nwvfus dy donau bydhain fel ar dloiniaui <ihwydd,edig; y dyfinder mawr ei human. Mynyoh pan mae'r lloer gynhauaf yn tywynu, y ma<e'r hen fadiwr yn gweled tyrau a chanllawfhiriau i lawr yn isel YflJ dy ddyfroedd gloeiwon, mid fel cysgodiou dy fynyddoedd sydd yn dy aongyfohynu, ond sefydlog a diysgog! fell y mynyddoedd! eu huin- ain, a 11awer tro yn ysbod yr ystoiun, auafol y elywcdd lef ddistaw, fain, yn. Uefain aEan, "EdiifeiriNvh a ddawi! ediffeinvcili, a ddaw: "Pa ibryd y dlaw edifoinvch ?" ebai y ohlywid taratndwrf ofnadwy yn> rli vvyo meini'r mynydldaedld peBeuiig, y rhai a ymim- ttnto yn y floedd fygybhiol, onid chwerfchin yn *rawdlyd wnai y tywysog: yssfcyfiiig, heb falio ddan am y Uais rhyibuddiol,—heb y,sit|yided na Duw na dyn—ae alnirhiediihio a lLofniddio y gwfedWyr tjodion di amgyMti; a 11a wer gwaith y clywyd ,ef yn tori allain; i ehweirtihdn yn failch a <rwadlgofus,, wrtfti glywed adsadm yr emyn ddtwys a dtyrohafedfflg yn ohwydxlo allan o'T eglwys gerllaw. Un noson, yr oedd felynor tlawd o'r myn- yddoedd gierllaiw wedi oael ei ailw i balaisi y ItYWYSlog; ar y ffordd tnmig. yno mynegwyd idda eu bod yn lllawenhau ar eiaedtigaeifch cyn'tatf-ain.edig M-efntyn. mail* hynaf y tlywysoio1. Pam gyrhaedldodld yr h>etm delynor y pailas gwelodd y faibh nifer o arghvyddi a pheindofig- esau. a r faitlh "wledda a. gOodldasha na welsai erioed o'r blaen, Pan ddechreuoddi ohwareu y delyn, yr oedd; yr olygfa yn haikld dlrcs bem gweled y boneddiwyr uchlelfaJch hyni yn dawnsia gyda'u gtenetlhod prydjferifli, a'u gyddfau1 mor Avyni ag elwyn Hya, neu givmwl boreuol wedii ei ganinu yn y mor. Ac foliy'r oedd pethau yn myn'd yn mlaen, ac nid oedd yr hen dleilynor yr un chwicliryn Uai baiLoli ganddo ohwweu iddynt hwy, nag oeddynfe liwMiliiaai i dldawaisio i'w1 fiwisig yntiau. Yr oedd yn awr yn Bigos i hanikr nos; yr oedd yno seibianitl yn y dldlaiwns, 11.0 yr oedd yr hen delynoir wedi aidaw yn y goirigl gerllaiw AvTbhio'i hunaci, pan yn dldiisiynxwth y clywai lais egwan yn rhywl banner s;ibr>vd yn ymyl ei ghvst, "Eldifeirwcihl, edifedr^vdi." Trodd ed ohyg yn ol yn sydyn, a gwieilai, yn Ixofrali 01 g\vm|>afi, adleryn byohan yn amioeidio anio i! w dcllyn; dlilynodid1 efcyn gynbed ag y gaKai, ond paInJ oedd wedi imyned allan or palas, diechreuodd betlruiso, ollld yr oedd yr adetryn bychain yn parhau i'w wahodd yn mlaen, a ehyda ^ais galarus at ohwynfanus yn galw allan, "Edifeirwel! edifeirwoh." Yr oedid ar yr hen delynor ofn peidiib ei ddjlyn, 8iC yn mlaen a hwy, dros gorsydd a siglenydid, drwy goedydldJ a Hwyini tewdnveh, diiaan a dyrvsni, a'r adieryn bach yn pairhau i ehedeg 0'1 flaen, ac yn ei arwain air hyd y llwybrau rlnvyddaf a dyogelaf; and, osi a,rosa,i foment, clywai yr adbryn yn owynfan yn! 11Jalrus"j- goirattu daPogamcJ', "Edifeilriwohl, ediifeirwch." Erbyn 'hyn yr oeddynitj wedi cyi'liaeddiyd pen y mynydd', gryn belder oddiwrbh y palas a clvan fod yr hen detylmoT yn, tlelimldn fliniedig a. MeBg, mmtrodldl eistediil i laivy i orphwyso, ond ni ohlywoddl miwyaeh lais bycban y rhybuddiwr adeiniog yin ei brysuro yn mlaen gwm^daiwodd—olusitf^iniodd1—ond fai ehlywoddt ddim ond muTmur sisialaidd y fllrwd redegiog, islaiw t iddo. Yn awr deolirtmoddl fedd'wl moT ffol yr oeddi wedi bod gymeryd ei arwailn fel hyn mor bell o'r wledd! yn y -caisibedl; trodd o gwmpas i fyned yn ol!, gau iobeNjhWo cyrhaieddyd mefwn pryd' i'r (idawns nesaif. Wrth dlaflu ei olwg 'boo'r palas;, nil ailai weled dim, yr oedd yr holl wlad isCiaw1 iddo yn Ilyn llydan llo'nydd, a'i delyn, yntau yn nofio arwynab y dyfroedd. Yr oedd1 rhaiii ys|golorion Oymreig enwiog; yn barnu fod yr uchod, fel amtyw chwedleoion ereill cyffelyb, yn faith o feoliadi o, hanesi y diiluw. Pa ibeth bynag allai fod, eu gwreiddyn y^ maeinlfc wedi gweinyddu difyrweh ar laAvex hirnos gauaf i wlidwyr mynyddoedd Cymiu.

OWEN YSTRYDEBOL

PAHAM NA THANYSORIFIAI,

Advertising