Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

CRYDD CALL YN EI GENEDLAETH.

GYNGHOR Et WRAIQ

DIM RHYFEDD IDDI EI GOLLI

Advertising

CONOL Y GYHOEPDWR

CELL Y GOLYCYDP

MIRI AR Y MOR: ...set ATTODIAD…

News
Cite
Share

fydda yn lrundio adlra liiwia rhwng llMV1 ai deg, ac wedi swper mii fydda rliwing1 deg ag1 un ar ddeg ainom ni yn caiel inynd i'n gweily- au. Ganol yr wsnos mi fyddla rlieii wraig, yn fwy cymedrol o lawar. Os y bydda hi yn myn'di i'r seiait ganjol yr wTsnos mi fydda yn lied sicir o gyredd adra, eibytti tnaw, a wed'yn mi fydda Bob a finnai yn cael edn liel i'n gwlaiu, oin. deg. Olid y noswetitlhiia er-ill: mi, fydda. rakll i Bob a finnai ei chyohwyiii tual Bedford- shir Thwng gaith aic wytih, liyny ydi, pain. fyddwia i wedi digwdd dwad adira, eirbyn radag hono, ond fell xhteol gylffredin, fel bydd y stiwdants yn deydi, mi fydldia yn rhwle J'hwng paith a un ar ddieg airnaf fi yn cyfedd adra., wadig y nosiwieitihiat irheini y bydd-a giln, i lot o be than isio temdio iddyn nliw, a mi fydda gin i lob o rheini .bot)( deisitl iawn. Ond, i ddwad att yr lianas yma. Y n rhwle tia'r liafiinasrifiss!, lie hwrach halnnar awi wedi liyny, dynia Robin yn. codi ei ibeax a dechral gwiuhian fel y darfu o wneyd y 't'ra o'r blaen. Roedd BOIhin a fintnia wedi goisoicl elin liiuneii af ben. craig wrfcli ben y ddau. dy oedd, yn peirthyn i'r eriw a'r boss, ac er fed y 1108 yn dy.wyll miÆlJIsenwerdJ cryn belkler, achoisi fod y noson yn reit glir, a ohiiini pen hir iiaiwai dyma Robin, fel rydw i wedi deyd1, yn dech ra ar ei acitics, a wed'yn ani wyddwn. miawn mynyd fod rhwibeth ar ddigwddd. Rol spio tipin dir'osb oohor y ctlagwyn, mi welKvn rw- bethi fel haid fechain o ddefaid yn dwad i fyny'r cwm, a chyn pen liir dyma'r petha oeddwn i yn feddwll mai haid IÜI ddefaid odid- an nhw, 37ti ymddadblygu megiisi, yn liaid o ddrynion, a pihbb un ohoaiyin nliw yn carlo gyna, ne bafiifryiia, ore rw befchia angeuol erill. A dyma'r liaidl yn myn'd yn syth am y ddau dy—foeddl yn yr un o'r ddaiu dy ddim iddyiii nhw galel blaw yr rheai ddwy wraig oeddi yn arfar eistla fel delwa o Mair a, Martiha wrth oolior y tan. (I'w barhau.)