Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYDYMGEISYDD MRS LEWIS

News
Cite
Share

CYDYMGEISYDD MRS LEWIS "Does unman yn debyg i gartref." 'Fel yr oedd Johu Lewis yn sibrwd y geiriau yr oedd gclwg siriol ariio. Yr oedd wedi gorphen ei waith yn y chwarel, a'r fam a phlentyn. yn disgwyl am dano yn y Nenestr uwcliben. Gan larnu i fyny'r gris- iau, cusanodd y baban a/i, fam drachefn a thradhe'fn. Yn mhen ychydig wedi hyny, aeth ei gal o n yn drom (lIC yn drist. Yr oedd y tywydd fel pe wedi newid yn sydyn. "Bedivr mater, f'anwylyd ebai ef, yn addfwyn. "Does—does Yllla. d'dim byd yn y mater," ebai IMns Lewis, mewn iaith doredig. Ond yr oedd ei; llais yn cadarnhau ei ddrwgdybiaeth. "Oes, y mae," ebai ef. "Dydw i ddim yn gwybod am ddim wnes i ——" \D|yn|a Ifel- y mae idyinjion pbob amser. Dydyn nhw'n gneyd dim, wrth gwrs. Nyni bob arnser sydd i'n beio!" ebai Mrs Lewis, gan dori allan i wyld'n hidl. "lEr mwyn y nefoedd, dywedwch wrthyf beth ydwyf wedi ei wneyd." '"Mi—mi ddaru ch gusanu'r baban bedair- bedair gwaith ar ddeg." "'Wel, beth am1 hyny ? (Paham riad allwn ei gusanu bedwar cant o weithiau 1" "Ondi ddaru chi ddim fy nghusanu i ond—■ ond—Itair—tair gwaith ar ddeg, ac mi fasa'n dda. gin i taswn i wedi mafrw "Wedi marw, 'f'anwylyd, wedi marw ?v "ie, pe baswn. i wedi nghladdu. Ddaru ohi ddim fy nghusanu i ond tair gwaith ar ddeg." Ydi limy'11 wir?'' "Y cli." "Ddaru mi ddim meddwH gneyd dim gwa.- haniaeth mewn gwirioiiedd, ddaru mi ddim ch waith." "Do, mi wnaethoch. tEr pan mae'r baban yma wedi dwad, dyda chi ddim wedi caru dim ar eicli gwraig. 'Ryda, chi'n caird'r baban o hyd, a minna fel rhyw ail beth yn y ty yma, ac mi—mi fase'ii dda gin i pe baswn i wedi marw." "Ond ddaru mi erioed feddwl dim yn ei gy-ch—dydw—i ddim bob amser yn ei alw y peth bach tlysaf yn y byd yma, oddigerth ei fam fach anwyl V '1Mi fyddech arfer a dyweyd hyny, ond dydach chi byth yn dyweyd hyny rwan." "Nongjense! (yi gymharu a ohi, dydi'r balban yn ddim i mi." "Peidi,well aig ydiwianegu gweniaeth at eich pechodau ereiil, John." "Dydw i ddim, Tanwylyd. Y IffaitJh am dani ydyw, ddatru mi hidio dim llawer am y baban er pan aned ef,1 ebai John Lewis. "Pa beth Ddim yn caru'r baban ?" "■Nid rhyw lawer; mae o'n ein cadw ni'n effro drwy'r nos, ac yn sgrechian :Pa beth bynag oedd ar fedr ddyweyd, fe dorodd Mrs Lewis ar ei da-aws gydag un o'r dulefau mwyaf torcalonus dorodd allan drds ei gwëfusau eri'oed. "'Beth yw'r mater yrwan gofynai ef, yn ddiniwed. "iAdyn Yr Adyn Greadur annaturiol, ddlim yn Ihoffilr ai-iw t y«a, Aeth allan o'r ystMd gan wylo n chwerw dost. Am foment, safodd John Lewis yn syn- fyfyriol fel pe yn ceisio esponio rhyw ddir- gelwoh. "Wei,—myn sebon i!" ebai ef, o'r diwedd. "Ai ffcybed y galksai iSiolomon gyd'a:'i, holl wragedd, a'i holl ddoethineb, wybod beth a Wllai. dynes y fynyd nesaf 1"

DYN LLAWN 0 FUSNES

- TRAFAELIO YN Y TREN YN NEHEUDIR…

[No title]

Advertising