Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

HUNANGOFIANT SILLY BILLY

News
Cite
Share

HUNANGOFIANT SILLY BILLY YH.—YN Y FFMR ETO. BILI FBL DOCTOR. Gyda'r .inos fo weliCdd Billy grot-en yn dod ma's o'r Ffalt Oes. 'Roedd tua dwsin o foys yn hongiaai withi fol rhaff winwns. Ond yr oedd hi yn eu liysigwyd tohwi off fel tato; 00 'roedidi hi yn pallu myn'd gyda un o nhw. 'Roedd Billy yn hoffi golwig y feroh. Mereh berfc ryfeddol oedd hi; end roedd, yna ryw* wine yn «i llygad yui diangos yn eglur mae orotdUi ddireidus, oedd hi. ''Roedd oh want air Billy ei threio hi, ondl cinati maiel gwneyd sport o William a wiieOai. "Ond," meddai Billy, "sport lieu beddio, fef i itreiaf hi, 4-o ifeint ,ha.rt nefer vrmt ifeir ledi' Yn mlaeai a Billy at y ferch ae fe gydiodd yn ei llaw, a gwaeddodd ar y boys, "Nawr, feohgyn, rhowch cbwaireu teg i'r ferch;, gadewch lonydd iddi i fyn'd gydlai pwy a ddeiwisa." "Reit, reit, reit," medde'r boysi, o bob oyfeiriad; a chredai pob un ohonynt y bu- asiad'r feroh yn siwir o'i "Nalwr 'tel, Mlisis, medde Billy, "gyjla phwy yr ydiych chwi yn miyn'dl adre ?" "Gyda chi," ateiba'T ferch. "O'r goreu," øba Billy, a< oh an droi yn fygythdol at y "rhilliff winwns," dywedloidd mewn llacss garw, eras, irwiff, "Logo, boys; a'r cynt31 ohionoch ai gteisiai mhrwysitroi ini, fe gaifF ergyd a'i hebryngaj :i; ganoi yr wyth- noia nesa. a phoerodd Billy fflaitsfaen fawt o boeri tybaoeo air ei law, eir dangoisi ei fod a in ernest. Fe giliodd "y rhaff winwns," ag fe gadd Billy a'r ferch lonydd i fyn'd adr'e. Oroten felldigedig wdd hi. Jen Jamjam oedd •ei toetaw, ac wir roedd 'hi cystati a'i honw bob tipyn; ond foci Job o dries yn petftihyn idldi. Wel, fe hebryngodd Billy hi adre yn islaff; ond yr oedd hi yn gwrthod yui bendanb i Billy gael dod i fewn gaiel1 tshat facih wrbli y tan. Bu Billy yn- ed hebrwng drtnon otnd nti clielaii fyn'd yn mheillaeh, ria-'r' drws. Un nofiwaitih fe gadld Billy beirswad ami, y celai fe "ddod i fewn" y tars Iau ganlynol. Roedd Billy yn faloh ar y promis; o!nd fe streicodd i feddwl Billy ffordd, gallai fe nabod y ty ireit. Nawr, er mwyn i chwi. ddeall yr iuihawsder, rhlaid rhoi tipyn o ddesgrifiad o dy Jen a/r aixigyloboedld, fell. na bod neb oihonoch yn rneddwl mai twpdr'a Billy oedd yr achos ei fcdl yn ofni na adaialbyddai y ty. Roedd Jen yn byw arewii sstirydl o bump ar hn,gain o dai, ac yr oedd y tai hyn -b0h un yr un faith yn egsa.ct.. Doedd dim gWahian- ilaleth i wei'd) o gw<bl ynddyntt tiuallan stryd un ochor oedd y stryd niteu y rhestr, a gyf- erbyn a,'r tai a.r yr ochor aiial-I roedd clawdd, ac ar y clawdd y tyfai1 ambell! i goeden,. "Wei," meddai Billy wrtho ei bun, ar ol i Jen fyn'd i'r ty, "pwy faro TO i ar y ty or bod yn siwr mod i yn csnocio yn ffeuiestr y ty reit ?" G-yda hyn, fe welodd Billy hen s ten Jieb un gwaelod ar oeihr yr lieol; aic fe ddaelth i'w feddwl y gwneilaii. bono y try i roi yn fare, ond b'le i'w rhoi hi er iddi gael llonydd oedd y pwnc. Pe rliccldid hi ai'ljen y clawdd ten tw wan na fuasai rhen blant y felldith yn ei thaflu lawr, ac os gad- ewid hi ar ochr yr hewl, tebyg iawii y bu- asai'r whilgrwts yn phwaTefU. ifwibol a hi. Ar ol pwelo tipyn, fe ddabbh eidia i ben Wil- liaimi, a dyina fe yn cydio yn yr hen sten, a Ian ag ef a'r steal i ben y goeden oedd o flaen ty Jamjam, ac fe'i c'lymodd yn ffasb with un o r canghenau. Wei, fe ddlaeth y nosoni hdr-ddisigwyliedig, af JiGSwaiith iawin oledd ihi. Roedd y lloer yn hiwylio fel ladi wen yn y ffurfafen, a'r ser ym blinco ao yn winco ar eu. gilydd fel pe baenlij yn deailil. migesi Billy i'r wan-eitith of an insih. Ar oil entro i mewm. i'r sttrydt, eadwai Bilily ei lygad tar y coed wtrth baisio. Whap, daiebh aits y goeden lie yr oedd! y 9fen din Wedi ei chylymu. "Dyma'r dtws," meddai Billy, alCI yn miaien ag ef a churodd yn ysga-fn Wfth. y diws; gan ei fod yn gweied llewyrdh golieu yn ffenestr y parlwr, ac roedd hyny yn brawf fod y teulti heh fyn'd i orphwys drosl y ncs, felly doeddi dim angen i gnoieo yn y ffene-str. Gyda fod Billy yn euro, dyna'r drwa yn oael ei agor, a menyw hollol ddiethr i Billy yrielli waihodd imewn, gan ddyweyd, "Dewch i fewn, syr, mae foil yn eioh dis- gwyl yn arw, mae hi wtedi holi sawl gwaith a ydyeh W!edIi dod." "D;ier mi," meddair sBifillyf, "mae hi yn wlyllo O'fnadwy henoi. Betihi yw'r gwylltio sydd ami 1" Edryohodd y fenyw (mor sur a. finega* ar Billy, a dywedodd yn lied gwtai: "Ewcli lan i'r llofft ati, a trowicih i'r ystafell m' yr oclir ddehau y gri»iau, a.o fe gewch wel'd be sy' ami." Wrt^h glywed' y fenyw yn si,Pad morodl, troedd Billy wedi bainner liurto, ac roedd e'n ffaiel'u dyfalu both oedd ward] dod drosi Jam, jam, gan ei bod yn gwrneyd y rfaijh flPws, wrth "droi igwtr earn i fewn." Slei a distaw mae> y merc-lied,fel rheol wrfch "dlroi un i fewn," ond yma, roedd yn hollol wahanol. Doedd gan Billy ddim ges beth a'lai fod wedi dodt dros .Ten. Roedd y gwahoddiad a'1' croesaw a'r dis- gwyliad oedd am Billy wiedi ei gapso oltw- geddei ond ibeltih, bynag;, kn yr aetli Billy dres y gfisian i'r lloffb, a phan yn yr act o agor di-wsi y rwmJ oedd1 ar yr oclir ddehau, yn 01 yr instfucsihcaia a gafodd ar waelod v grisiau, pwy ddaeth ma'si howl dwp i'w er- byn o'r rwm, wel mob- Jlai na Mari'r Drws Nfesa, gwidwith. (bydwt..ug) y pentref; aphan welodd hi Billy, jumping Jeremi! fe neidiodd Mari at pwr Billy, fel milgasfc at gath. Cydiodd yn mwng William yn rwff ofnadwy, ac fe'u l'lusgodd i- ben y grisiau; ac fel rows yr hen filan/es Ibwsh i Billy, net? ei fod e lawir fel mil o fries drosl y steire. With glywed y mwstwr, riiedodd y fenyw a agorodd, y drws ait waelod y star, 'ar gweied beth oedd yn cadw y faitfo ffaibri yno; ond-gyda ei bod yn dod I olwg Mari, fei Waeddodd 'M:ald' arrni mewn tymher ofnadwy, "R elbsi, does dim cywilydd airiuloeh chwi adaelyrhen labwst yoo, i ddod lain i'r llofft, a gwybodi beth sydid Air gymeirid1 He lan YmaJ 1" "Pa'mj?" gqfynaiil Betsi, "ai nid y doctor yw a?" '"Dwdtoir .lyi-blanlg1," meddle IMblri, "nlagle!, rhen Silly Billy yw e; paoiwisfo y blagftrd ma's a'r ty. Yefo y fi, y fatli ddigywilydd- dra a tshik—dod lan i lorfffc dyn dyeithr, a gwraig y dlyM-yii dost." Cyn fod Mari wedi braidd! garphein, dymia Betsi yn tFafit yn ngwiaillt Billy reit air gopa ei ben ac yn irhoi dwy neu, dair wad Tben pwr Billy yn erbyn y wal, TIles y tybiodd ei tfodi yn gwel'd mdlt. Ar hyn, dyma'r drws yn cael ei agor gam Doctor Gamil, yr liwa a safodd dwp aa a edrychodd yn syn ar v tra,jedi oedd yn cymeryd lie aa" watkxl y star; ond pan gwelodd Billy y drws yn agored, fe frathodd mwSl fol madMl, ond iiii cyn i'r hen Betfcsi i roi un janeifc dieadi ar wiarthol William alr ffreinpaii. Nis gwyr Billy a lOedd y ffreiinpan wedi bod ar y tain yn ddiweddaT ai peidio; ond gallwn gasglu wrth y gwres oedd yn eisteddie William ar1 01 yr 'ergyd, fod y ffreinpan wedi bod ar y tan am wythnos yn ddistop. Ond o drugaredd, fe gafodd Billy ddiodi allan, i'r stryd, unwaith yn irhagor. Ao. wrth sycihu y chiwys oedd ar ei dalcen, a-c ar leiningsi ei hat, teimlai Wil- liam yn wir ddiolchgair ami y ddiihangfa o afal yr hen eilyllesaiu oedd tufewii. Nid lamser i loitrian a whilibawan oedd hi nawr ar Billy. Mor gyntted ag: yr elai y &i ma's fod Billy wedi myn'd laai i lodft tly dyeithr lie roedd niienyw mewn angen am ddoctor, fe fuasiai ho"l fenywod y stryd yn sici' o droi alllami fel un llaw a llabyddio Billy. Felly fe row'si Williliam ei driaedl yn y tir, a ffwrdd ag ef ar dtrot) alfHami o fangre'r fell- dith. Ar ei wadith yn trotibi fell hyn, fe glywodd Billy swn lott] o groitesi yn chweHtliin yr oolir arall i'r claiwdd, a cihiywodd UUI yn gwaeddi, "Sh'wt nosiwaitihi o garti gesifc Û, Wil ?" Ar hyn, dyma uri atrlail yn gwaeddi, "Wat- sha di, Wil, na gei d.i dy tfeiaiio all1í gymeryd arnat dy fod1 wedii pasio yn midweiffen'y." "Yn ffiîhalie mae dy surjeiry dd, Wil ?" gof- ynai'r trydydd. Adnaibyddodd Billy lads un ohonynt, set llais yr hen filanes? jen Jaimjain oedd. Ych y fi, yr hen seb, roedrd Billy yn digon craic i'w methu nhw bob copa,. Wel, fel y g'eUwch ddisigwyl, alelbh Billy byth yn agos ab yr hen Jam.jam ar ol hvn oheinvydd fe gadd Billy esboniad ar y tiybinii a ddigwyddodd y nosoai hono. Ma e'n debyg fod Jen Jamjam wedi wat&hio Billy yn hongian y sten ar fben y goeden ac fe ddeallodd beithl oedd amcan William wrth wneyd hyny. Yina fe aeth lain i ben y goeden a ihynodd y sten i lawr; ac fa grogodd y sten ar goeden aula,11 relb oi flaen ty Airs Rabit, yr hon oedd' yn bur dost y noswaith hyny. Anfonwyd am Ma,ri'r' Drws Nooa, sef y widwith ae tmor gyntied atg y cyrhaeddodd Mlarii i'r tv, alnfcaiodd Mari genad i gyroliu y meddiyg. Wrth glywed fod Mrs Rabit yn dost, fo ddMtih .ei chwaer yno, «ef y Betsi1 hono, yr hon a agorodid y drwa i Billy, ac fe gredodd Betsi bang mai' y doc- toir oedd Billy, waeitih roedd William yn Ue,t steilish y no,stoli-i honol Dyna esboncad i chwi ffordd cadd BiEyj y faitlh, rtwyddineib i fyned i mewn, a/r faltii anfoawsdeir i ddlod mas Qi dy Mrs Rabit. J' Pejnderfyncdd) Billy gael no mor A Jam jam hytih mwy. ,0 (r to barhau.) I

[No title]