Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Efe Pa niter o gatntorion ayddi genyoh yn eich cor yn yr eglwys acw? Hi Tua saith. Eife Saith, diar mi, ro'eddwn; i''n meddwl fod arav o ddieugailn i banner cant o aelodau yn perthyn i'r cor. Hi: Oesl, y mae, ond lioli faint o leisiau roeddaeh. chi. cSS* ww MJynyohwr y Ohwareudy Y ranffa,wdJ fwya:f allwii i feddwl allai ddigwydd i actiwr fyddai colli ei la is F I'r hyn yr aicebodd YI1 actiwr "Nage, syr. Mo hanffawd fwyaf ni ydyw pan ydym yn actio rhan y brenhin neu yr ymherawdwr ar y stage, a myned i't gwely lieb yr un swper." "Ydwyf," ebai'r :ien foneddwr, wrth an- erch yr ymweiydd ieuane, "yr wvf jn falch. I iawn p'm genethod, a b.iaswn yn mawr hcffi eu gweled wedi pri'odi yn gysxirua, a chan fy mod wedi gwiieyd yehydig arian, nid a;L ïr ystad btriodasol yn wagiatw. Dyna, Mary, mae M'n bump ar hugain oed, a'c yn eneth dda ibur. Caiiif hi :bum' miL o bunnau pan bnoda. Yna y daw Betei, yr hon sydd yn bymtheg ar hugain ar ben, rhoddaf iddi hi ddengmil o tmumiU; a ichaiff y dyn a ibrioda E lisa, yr hon sydd yn ddeugain, bymtheg mil o bunnau gyda hi." CJymerodd y dyn, jeuanc y peth o dan ei ystyriaeth am foment neu ddwy, ac yna gof- ynodd: "Oes gynocb chwi'r un tua banner oant, ai oes?" Yr oedd arnlygwr YsgoJ. Sul Ougybabell, ar ddiwedd ei araeith/ ar y Greadiilgpseth, yn yr llion yr oedd yn sior et fed wedi yingadw o fewn cylcli ditnadaeth y mwyaf anneallus o'r ysgdllieigion, yn gwaihodd cwesltiynau ar yr araeth gyda. gwen siriol. Cododd ibaoliqen byalian, atwyddus, ar ei draed, a dailiodd ei law i fyny "Begio'cht pardtwn, syr, palhalffinad oedd Adda erioedi yn f abaci fel pobl ereill ?" Peisyohodd yr arfygwr mewtni rhywt am.- heuaeth pa ateb I'W roddi, ond daeth. geneth fecham naiw oed1, yn mlaie,n, yr horn oeiddi yr henaf o ainiyw frodyr a diwlorydd, i'W gyn- northwyo'. "Begfo'ch pardwn, syi1," e/bai hi, "achoa nad oedd yna neb i'w nursio fo." "Ydaeh chi'n chwaire HaWea? ar y pia'no'r ,qyddíau.- yma:, Mfesi Mary ?" ebai'r gwr ieuano, fel yr eii^teddeiit i lar.vr yn y Pa-vilioii. "Dim ondl ambell dro," eibai hitihau. £ rRyd\v i wedii. esigeulusio fy mhvsig: yn gywii- ydd'us yn ddiweddar yma, ac yn myn'd' alkn o braais "Roeddiwnt j'n myn'd hedbio'ch ty chi iiieith- i.wlf," ebai ef, "ac mi slefalisl with y porth am ychydig fynydau i wrando artioch yn ohware. Yn lie myn'd all'an io bracitisi, fel y dywiedwteli, rydw i'n medJd wlleibh bod yngwollla,og ydyw gwell iant yn bo&ibl," ebai ef, ytni foesgar a bioneddigaidd. •. <rN"eitihiwT ?" gofynai Mis^ Mary. "Ie—<tua niiw o'r glcch." "Hydych yn oaimgymeiryd. Rooddhm 1 711 y concert neiltiiiwr," eibaii hitlhaiu, "mae'n rhaid inai'r dyn yn tJiwmio'r piatoio glywisiach clu." Yr oedd actiwr adnabyddus yn chwareu y pmlf gymeriadf intnvn dlraima. Ffugiai y cy- ineriad eif fod wedii gwario1 ifortiwn aio yn myfyrio am human I'addiad. Mae rhywun yn euro wiith ddrws ei grogloffc druenus. Mae yntau yn taflu ei ddryll i mewn i dror y bwrddl wrbh yr 'hwn yr oiedd ynj eisitedd. Ymll" dyma hen gyfi'ei'tihiwr yn dyfod i mewn ac yn dyweyd wu'tho fod ewytlir iddb wedi marwa gadael iddo haniier nu..wn o buinnau. "Hanner miliwn o ariani ebaiil yntau. Ac ynru y mae' yn ymattal yn sydyn. "Beth wnaf fi a nhw1 ? Beth wnaf ii a nhw?" "Wei, William," ebai bacihgen o'r oriel, "mi faisw,n ;j"n prynu par o ewgidiau yn gyntaf." fe Yr oedd boneddiges wrth fyned i'r gegin yn gynar un Iboreu yn syhvi ar hlat a ehylleli a ffore, ao yr 'oedd yn auilwg malÍi pastai own- ingen oedd wedi ibod ar y plat. Yr oedd y foneddiges yn drwgdybio (plismon neillduol ,0 fod wedi swipera a»r y bastaii, a chymerodd yr ymddyd'dan ca.nlyrof Ie — Meistres Mari, ibeth ddaeth o'r bastai oer oedd wedi ei adael ? M?.<ri: 0, doeddwn i ddi'm yn meddwl1 y byddai ei eisio wedyn, mam, felly mi rhos i o i'r ci. Me&tres (yn wawdlyd): Ydi'r ci. yn gallu iwsio cyllell a fforc 1 Mari (yn ddigywilydd): DdÍim yn dda iawn, maim, ond rydw i'n ei ddysgu 0, gore galia i. Gwraig y Llaethwr: Mae o'n ymddaiigos i I? mi nad ydio ddilm yn betlh iawn riuxldi cy- malilnt o ddwlfr am ben y llaetli. yn enwedig ar foreu Sul. Y L'aiethwr Paham, Betsaii, faaach chi ddinif yn sefyll ar ffordd iaefhawdwriaeth, fuaseeh chi ? "Wrth igwrs, na fuaswn." .1 "'Wel, ydacli Idhi ddim. yn gwybod na.d ydi I I hanner y rhai sy'n myn'd i'r Eglwys, herwvdd mlae. nhwi'in- oysgu ac yn cihwyrnu yn eu heis- teddleoedd. IMae on gywilydd." "Mae o'n siwr o fod. Ond, ddyla. iiliw ddim myn'd i 'gysgu." "AKa nhw ddim ipeidio, Betsan. Rho'wch iddyn nliiw laeth rhy drwclms, mae nh.w'n rliwyiii o fyri'd i igysgu. Mae o fel diod gwsg. Olvwjiucg o ddwr, Betsan." D'dfod' hyfoeaeddi YIll imihlith y Chineaid ydyw i un gtyfarch y IIaul yn y dull; mwyaf I'.ongyfarehiadol a a, phawib fydd yn perthyni iddo yn y model mwyaf olodlfawr, a dilbrislo etoh hunan, a phawb sydd yni perthyn i chwi, i'r eiithafion mwyaf iteraddwl. Xid yw yr ymddyddan byr can- Vn,ol,y,n orinodiaeth o gwibi, er niad ydynt yn union yr un geiiriau —1 "Beth yw .eilChl onw aiirhydeddus "Fy enw disylw i ydyw Wony. "Yn mha le mae eieh ipalasdy rgodidog 1" "Mae fy rghaban ise:wacl i yn Suolian." "Pa faint yw rhif eich plant arddercliog V "PUIllip ydyw rhifedi, fy mratiau gwael a diwerth i." "Pa fodd v ,mae iechyd eich gwraig nod- edigf "Mae fy hen wraig iselwael a diwerth i yn iach." iMlae pa.w'b o'r [broax wedi clywed am y finjgerHpoBt, ar yr hwn, wedi ainryw gyfar- wyddiiada/U! a chyfeiriadau amryw leoedd a fpyrdd a phellder y iceir yr olysgriif ganlynol: -"Os na. feck well ddarLen cewch. bob cyfar- wyddyd gan y gof dros y ffordd." OndJ p,ilin yr oedd h'wnyna i fyny a ffwl- bri.e,iddi,woh un arawl a godlwya i fyny ar ffordd fawr iSeiisnig yu ddiweddar:Pan fydd y post yma dan ddwfr, nis gellir croesi' r afoii drwlyi'r, bont M'ae gan Cadw-aladr diri, o blunt, John, Edith a Jane. John yw yr hynaof,aco gan- lyijiad y mwvaf v hclgair. Yr oedd wedi clywed fed balbaniod yn cael eu prynu, ac mai dootoriadd oedd yn eui gwerbhu, ac un diwrnod holodd ei ifam yn: ngh'ylch eu ,pris- iau. "(M'aimdl, (faint ddaru1 mi govstio T Gan fed yn -rhafid rhoddi rhyw atebiad, dywedodd eii lam; 20Qp. Wedi ystyried y peth am fynyd, gofynodd Jolm drachefn — "Faint ddarn chi dalu am Edith ?" "Tri chant o buneau." "Wei, mi igostioddi ifwyi na. fi." "Do, mae imerched yn oostio mwy na b&chgyn." "Faint ddwu clii daju a'm! Jane? Mae Jane yn eneth fechan benderfynol am ei ffordd ei hun." "Yr oedd Jane yn coistio pedwar cant o ,bunnh.u," ebai!r f-am,, w viia aetth John i synfyfyrdod dwlfn. Mewn ychydig fynydau, dyiwedodd: —1 "Maimi, dydw i ddato yn ineddwl i chi roid gormod aim Edith, ond rydw i'n meddwl eich bod wedi cael eich gneyd hefo Jane." Yr oedd yno bedwar neu bump o ddynion ar 'gong:' yr heol yn traifod ipynciau y dydd, pan ddaeth dynes wedi ei gwisgo'n dlawd, ac a safodd ger eu bron, a chan anereh un ohoniynt, yr hwn oedd wedi bod yn siarad yn luiohel ei olygiadau ei hun, dywedodd :— "Dynes dlawd, ond gonest a pharchus ydw i, ac yn gweithio'n galed. Aliech chwi roddi i mi diipyn oariani bryru tpar o esgidiaur' "Oes arnoch chi wir angen am danynt ? eibaii yntau yn ei drb. "Oes yn siwr, Isyr; a naf fi byth anghofio'ch 'caredigrwydd, os helpiwchi chwi fi.w "Wd, dlynia ulhw," ebai ef, fel yr estynai yr arian iddi. "Diolqb i ohwi, foneddwr tyner ga.on a cliaredig; bendithiled y, nafoeddichwi;" Wedi iddi (fyned yma-ith dywedodd un o'r cwmni "Dvna un ddiigywilydd." "Mae hi'n ddiiailheibol," etbai'r Hall, "welais i ddiim mwy o ibres ar wyneb dynes erioed, ebaJifr ail. "Wyt ti yn ei hadnabod hi, Wil?" ebai'r try dydd, wrth yr town oedd wedi agor ei bwM. ""VVe e—1 ydw. iElyda in wedi priodi er a pain' mLjynedd ar hMgaih, a phan na byddaf fi'11 rlioild rurian iddi, xiyna,'r ffordd mae hi'n gymeiyd i fv ngwnevd i. Rydw i ibraidd yn ei leicio for. (Rydw i'n cael y gaitr o fod yn elutsengar iawn, ao mae liithau'n cael yr ar- ian."