Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y TY A'R TEULU

News
Cite
Share

Y TY A'R TEULU Y ddynes all ahwiertihin yn iacthus ydyw, yr angyles deuluaidd ydym yn liotf o'i ohwmni bob dydd. Ef!aHai nad ydyw, ei pihasitedod ddim llawn mor ysgafn ag y dlyient fod, a,c efallai y bydd ainbell dro yn anghofio gwnio botwm; ond am gysur sylweddol drwy'r dydd goleu glan, a pbob dyidd, y mae hi yn anghymharol. Nidi maes y gad ydyw cartiref i fod, ac nid un fiordd gul a diderfyn ydyw bywyd. Y male y gailu I Y 11 i ,weYd! yr odlur oleu, iieu os 11a bydd ocirr oleu i'.r mater, golemo a disglci'itiio yr oclhr dywyll, yn dalenfc bwysig, un o'r; pethau na ddylaii. yr unddycnes fod hebddo. Nid ydym oil wedi ein geni a heulwen, yn ein cialonau, f.el y mae'r Gwyddell yn dyweyd, ond gailwn ol'l ddiwyllio sirioldeb mewn rhyw ffordd neu gilydd. GWEPTH EI WYBOD. — GelltLr cadw moron oodhion a moron gwynion yn ffres am lidr amsie,r drwy eu gorcihuddio a thywod dtostynt mewn seler sych. DWFR MEDDAL.—Nid oess yr un ffoTdd well i feddalu dwfr na diotdi ydliydig borax yndfdo. Y male boirax, nid yn unig yn meddalu y dwfr, ond hefyd yn Ueihiau y swm o sebon fydid yn angenriheidioil i olchi. EEUG^YXXILDEP.. —CymniHieb oamar- weiniol ydyw cadw hen bofceli cyffurdau, a man hoieJion, a tacs wedi eu cymeryd o gar- peda/u, ;nel\1 weithio drwiy gydol y dydd i ambed neu, wweyd yr hyti a eillir brynu am ychydig ddimeiau. ELLIN WEDI MELYNY.—Nid oes yr un ffordd wieilil i gamnu man a, fo wedi colli ei liw neu wedi melyim, na'i dynu drwy amryw oldhiadia/u ,0 ddwfr, a'i bongian i sydhu lie bo'r haul yn twilulli wresog. Wedi iddo sycihu, gwllyuher ief dradhefn, a hiungiw'cli i fyny .unwaitih yn ychwaneg. Gwmewoh liyny drosodd a throsodcl, nes y bvddio wedi liollol gannu. KSGIDIAU A IIOTA)SATT.-I fladw esgidiau a botasau mown oyilwr da, diylid eu glaiilhau yn ami pa un byna.g fyddaiit yn .aael eu gwi'sgo ai peidio. Dylid gofailu liefyd na byddonit yn Cialel eu cadw mewrn lie ilaith, na'u dodi yn rhy agos i'r tan i sychu. Wrtih eu g'lanhafu, cymerwcili ofal am f-rwsio, ac nid araffu y baw ymaitli usldiar y gwniad- waitli, a gadewdli i'r brws called wney'tl ed waitili yn drwyatdll, a bydd y disigleiriad yn Hawser gwell o gaiilyiiiad. GLANHAU Ml IM 5 A PI It. — Torwidh cltwarier ,torth ddaJu didliwirniod oed yn wytih o ranau ni ddylai fed yn fwiy newiydd nac yn heniadli 11a hyny. Gydag un o'r darimu iiyii, wedi dliwythu ymaMi y Jlwoli od'diair y paput sydd i'w laaihau, gydii miegin, giaii didechreu yn mhen u.\vd!h.af yr ys/bafe'l, a dhan ddal y ciystyn yn y Haw, tyaiwdh y darn bara i lawu' yn ysgafn diras; wyneb y papur tuia hanner llatlh boib tro, nasi bo itban uwclhaf y papur wedi ei lariba/11 yn drwyadl oam- gyloflii yr y&taifiell. Yma ewwh | oamgylcih ),o 11 diracJiefn, gyda'r un duill o ysgubo tuag i bJ lawr, gan gymeiyd gofal i gyaliAvyn ydliydig yn uiwclli nag oedd y sbroc uwclhaf W'ek:l\l c-yrliaedd, nes y gwrjilienir liyd y gwaelod. DydiCÙ i'r dull "hwn o laiiiiliau, os gwneir eif yn ofalus, wneyd hen bapur i ymddangos yn liollol newiydd. Dylid cymeryd gofal mawr iliag rliwbio'i' papur yn rhy gaiud, na cheisdo ei lanhau ef drwy dynu'r orysfbyii yn groes yn y dull ljlorwieddbl. Elliaid toiri ymaitfh yn liwyr arwyneb y dernya bana cyn gynted ag y daiw yn fudr, ,a cihymeiryd dairn newyidd, cyn gymteid ag y bo'n angen- xfhieidiol. LIjESTRI GWYDR,—Gk'lto glauhau llestiri gwyd:r a'u puro, yn. dda drwy eu distreulio' yn dda ,oddimewn a sdaircol wedi ei bowdiro. GWYD'R.—iDylid goiclii gwydr inewn dwfr o-er, yr hyn a'i gwma i ediydh yn llawer oliriadh nag y byck] wedi ei lanhau meWll dwfr cynihes. GLAXHATT jMARMOR.—^Cymerwdh un rhan o soda, oyffrledin, un Than o pumice shone, ao un irihaii o sialic wedi ei falu; gogrynwch ef a gogr fan, a, cliymysgrwch ef a dwfr. RlhwbiiWclh y mairmoir yi-i dda drosto a'r gymysgedd, ac fe symuda yr ystaen; yna golchwclli y,matimor gyda stebon a dwfr, a bvdd morr Ian ag oedd ar y dechreu. GLiANHAU POTELI. —^Nid oes yr un fi'ordd IiawddJaioh i lanhau poteli gwydr na dodliynddynlt ludw glo man, a'u 'hysgwyd yn dda, naill ad gydla dwfr ai lieibddo, yn ol y sylwedd a fu yn y botel. Os oedwir siaircofl. mewn port'el neu jar am ychydig amser, oymer ymaith bob airogl anliyfryd. Y BADELL D'WYMiNO.—Yr oedd y badeiil gopr, at clwymno'r gwie'ly, yr lion, yohydig oeeoedd yn Oil a gymemi ran bwysig yn mhildtlh -dodrefn oeciii pob. teulu oedd yn oad'w eu ty mewn iawn drefn, yn un o'r addurniadau peniaf ar wahan oddi.AV'rth ei defnyddioidleib. Ond y mae wedi ei diar- ddel bellaidh. er's blynyddiau (oilnerwydd cael ei charnddefiiyddiio) am ddinyisitrlio dilladau gwely. Brias, a pfhiotieli o bob math yn oyn- nwys dwfr potetih ddaetdi i'r ffasiwn wedi hyny, a clhynauaf. toaieditlhdog o losg eira sydd yn dilyn y defnydd a wneir ohonymt. Hal y defnyddiwr olhonynt- ydyw hyny, yr lnvn sydd yn gadae'l y tAvymnydd yn y gwefy. Ond yn y dyddiau hyn eto, y mae gogwydd- iad yr oes tuagait grueil yr hen ffasiwn yn ol, Wedi ei hail gynllhiiiio. Yr oilwg nemf a gaiwn ai ni fydirl air ffurf liirigrwn, ond o'r un defnydd, ac yr ydym yn eddduno iddi ddeilbyniad gwresog.

HI RHOEDLEDD BLWYDD-DAL DDALWYR

[No title]