Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ANTURIAETH GYDA LLEW

LLYGAID SYMUDOL

SEFYLLFA ANNYMUNOL

News
Cite
Share

SEFYLLFA ANNYMUNOL Yr oedui swyddog milwrol Seisnig wtedi C, penderfynu myned i mewn i Tibet Ohineaidd drwy ddiclhell. Bu ai gywreinrwydd, pa fodd bynag, yn aidhos o ofid ymoisitymgoi iddo wedi hymy. Yn ol yr hanes, Hwyddodd i groeisi'r eyffiniau yn y nios, ale felly diangodd aihag y gwyliedydd. Y diwrnod oanlynoi, pa fodd bynag, tra yr oedd yn ieithio ddyfimclh ddyfnaah i mewn i'r wllad, goddi- Weddwyd ef gan finltai fechan o filwycr Tibet, y nliai a ddywedodld wi^tlio, gan fod yn iddo dimfaelioi ei hunan felly mewn gwiaii oedd mor lawn o yspeilwyr, y byddad iddynt fyneid gydag ef i'w amddliiffyn, a'r hyn y aytunodd y swyddog, er yn erbyn ei eiwyllys. Mewn ydiydfig oriau daethaut at afon yr iron oedd i'w dhroesi dros bont raffau. Aleth y Tibetiaid dnosodd yn gyntaf, er mwyn dang:os iddo fed y biont yn ddyogel, ac yna aeitlh y swydidog i mewtn i'r fasged, a thynwyd ef yn mllalen gan y brodorion oeddi yr ocfhr draw i'r afon. Ond yn ddisymwth, fodd bynag, rhoisant i fyny dynu, a gadawsant y Sais i hongian yn yr awyr uwch- ben y Hifeiriant llhuadwy. Yn ofer yr ym- biliai y teiithiwir am iddynt dynu nid oedd yr un olhonynt yn syrnud, ond yr oedd pob un olhonynt yn smocio yn hamddenol, heb wneyd un sylw o'i ymbilliau. Aeth yr oriau heiblio, a'r swyddog yn pairlnau i lnonglian uwdh y llifeiriant. O'r dliwedd, oytunodd y brodorion i'w dynu, yn oil os addawai yntau ymadael a Trilbert, yn uniongyrdhiol. ^Wrth gwrs, yr oedd yntau yn giweled fod yn rhaid iddo iTOey^l hyny, ac ymadlaWodd a'r wlad waharddedig yn y fan. I

[No title]

Advertising

- DR EDWARD TAYLOR JOKES.