Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

PARCH J. RHYS MORGAN, D.D.…

Y PfAIRdHi D. ¡S'TAJNIL'EY…

News
Cite
Share

Y PfAIRdHi D. ¡S'TAJNIL'EY JONES. GWiEINlIDOlG SA;LJ];)M, CAERNARFON. EMlai nad annyddordl gan ein darllenwyr fydd ychydig o hanes y gwr parchedi? uchod, yr h:wn etfbyn hyn sydd wedi dechrcu ar ei weiiiidogaelth yn Eglwys Gynnulleidfa ol Salem, Caernarfon, fel ollynydd y Priiathraw E. Herber Evans, D.D. Mab ydyw y Parch D. Stanley Jones i Abraham ac Elizabeth Jones, LIanarjh, sir Aberteifi. Ganiwyd ef yn y flwyddyn 1861. 0 ochr ei fain, yr oedd y diweddar Broffes- wr Lewlis, Oct eg. Ann^byliol Bangor, |yn ewythr iddo. Treuliodd ei ran 'foreuol o'i oes yn Y-sgot y liwrdd, Llanavth. ac yn mlien yspaill aeth i ysgo'l 'breifatt a gedwid yn Talgareg, gan y Parch J. Thomas, Lllanbedr Pontstephan. Wedd bod yn yr ysgol hon am betli amser, siymudoddl i Ysgal Ramadegoi y Ceinewydd; ar ba un yr oedd Mr Charles Huw". B.A., yn brifaithraw. Treuliodd1 yspaid o amsor yn yr ysgol hon, a symudodd odlliyno Goleg AnnSibynoil Bristol, lie y bu am bedair b-ynedd; ac aeth am ddwy flynedd wedi hyny i Brifysgol Caerdydld. Declhreuodd bregefihu yn Derri, sir For- ganwg, yn y flwyddyn 1880. Ordeiniwyd ef J; yn weinidog yn Porth, fel olynydd i'1' Parch W. James, yn awr o Ebenezer, Abertawe, yn niwedd 1887. lie y bu yn dra Iwyddian- nus am bedair blynodd. Yn ystod ei aros- iadyn Porth, sef yn 1891, ymunodd mewn gllian briodas a FloffeTice, ail ferch y diweddar Mr Idris Williams, Brynglas, Porth, un o wyr mwyaf dylanwadol ei enwad yn y De- heudir,'v»c yn dal ainryw swyddau cyhoeddiis. Efe, heifyd, oedd perchenog yr ystad ar yr hon y saif Glofa y Cymmer, Porth. Y mae iddlynlt ddau o blant. Yn ystod 1891, der- bvniodd wahodklia'l'au oddiwrth amryw eg- lwysi, ac yn eu. pUh un o Betbesdi, Penfro, ao wedi ystyriaeth ddwys penderfymdl dder- byn yr a/bvad hon. Yma, eto, bu yr neilb duol o lwyddiannuis, a chynnyddodd eglwysi ei ofal dros hanner cant mewn aelodau. Pan dderbyniodd yr ailwid i ddod i Gaernarfon, nid oedd ond un yn mysg ei gynjulleidj'a beb ymuno a'i egl'wys. Fel arwydd o'r teiimkdlau da a ifynani cydrhynddo ef ag e'gliwysi ei ofal, cynnaliwyd cyfarfod i ffarwelioyn Bethesda a Llandy- silio, Penfro, a chyflwynwyd oriawr a chacl-