Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Y TY A'R TEULU

News
Cite
Share

Y TY A'R TEULU CANWYLL I OLEUO DRWY'R NOS. ■—Mewn achos o afieeliyd. neu pan fyddo achos am oleuni dwl, dodwch halen wedi ei bowdro yn. dda ar y ganwyll nes y byddo yn cyrhaedd y rhaii didu o'r wig. Drwy hyny gellir oael goleuni gwan ai chyson drwy'r nos gan ddarn bychan o ganwyll. GLAN" FLA C FFKX KSTRI.—Gellir glan- hau ffenestri yn y gauaf, a, symud yinaith y, ihew fo ar y gwydr drwy ddefnyddio gill (I alcohol mewn peint o ddwfr cynhes. GLANHAU CYLLYLL. — Rhwibiwch liwynt yn dda a lialen bras a llaith a, plitolishr iwch gyda Mian main tyner. LAMP YN MYGU.—M wydweh y wio mewn gwinegr cryf a gadlewch iddo sychu cyn ei ddefnvddio. GLANHJAn A11 LA X. —1) (i ;1 w c- h ychydig sebon melyn cyfi'redin aealmmonia, ar hen frwsth dlannedd a rhwibiwch yr arian fydd wedi llychwino a hwy. ADiDUiBiNO'[R, YSTAFIELLOEDD. —_ I farnu dyn, dangaswich i mi ei gyfeillion i farnu dynes, dlangoswch i mi ei chartref. svdtd! hen ddywediad. Y mae llawer mAvy o bteser edrych air gaidlair meu couch welt ei, ehlustogi a'i gorchuddio a'n. dwylaw ein hunain na phrynu un gostus yn barod i'w defnyddio, ac iddi fod yn drethar ein pwrs; ac y mille mwy o foddionr wy dd mewn papuro ysta-fell neu osod carpet a'n dwvlaw ein hunain na gorfod gwneyd aberth er cael y gwaith wedi ei wrneyd gan grefftwyr. Anaml y dyddiau hyn y byddwn yn taro ar bastai dda, er i'r gogyddes gael ei hys- tyried yn fedrus mewn amryw bethau ereill. Dyma nn o'r dulliau diwe(ldata-f -Clymer- wcli dri-chwarter pwys o ymenyn, a gwesg- weh y dwfr allan ohono yn llwyr, mewn ilian glan; pwys 10, bdMiad, act un melynwy; llonaid llwy de o sudd lemon, ychydig ddwfr, ac un owns o siwgr castor. Rhwbiwch yr ymenyn i mewn i'r peilliad, gyda. blaenau eich bysedd, a (dbdiwdh ynddo binsiad o halen a siwgr. Cymeiwdi lwy bren i'w gymTsgu. Curwch y melynwy yn dda, gvda'r sudd lemon, a hanner gill 0. ddwfr oer. a chymysgwch gyd'a'I' peilliad, a gwnewch ef yn bastai igwydn, gan ycliwan- egu ychydig ddwfr os bydd angen. Dodwch y pastai o'r neilldu ar slab marmor neu lech- en am dair awr yna rholiwt-h ef i'r trwch, angenrheidiol. PWIHN CAWS. —Cymerwch lonaid cwp- an te o grystiau bara, a'r un faint o gaws wedi ei reselu, hanner peint o hufen, neu banner yn hanner o laeth, melyn tri wy, pupur gwyn, a, lialen i'w flasu ;> cymysgwoh yn dda; leiniwch ddysgl a phapur gwyn teneu wedi ei iro ag ymenyn, dodwch y gymysgedd mewn pobty poeth, a phobwcii am hanner awr, a bydd yn barod i'w ddodi ar y bwrdd. YMENYN PERSAWRUiS.—Mewn rhai manau yn America, y maent yn gwneyd ym- envn persawrus. Yn gyntaf, gwneir ef yn daipiau fflat, wedi ei stampio, a'i lapio. mewn muslin, yna. dodir ef ar wely o violets, a rhosynau, a blodau. ereill, a haen arall o ftoda u drosto; w@di byny, dodir ef ar rew, a gadewir ef yno am oriau. Y mae yr ym- enyn hwn vn flasus dros ben. CA.liON'LJ.JO.-Dylid ei thori ar ei hyd VR sgleisus, heb fod dros banner modfedd o drwch. Berwch hi gyldla darn o facwn am ddeng mynyd. Serfiwch hi gydag yoliydig currant jelly, ac ymenyn ar y ddysgl dan y darnau calon. SAWDI, BXJWCSHi'—Oolchwdh, ■ glan- hewch, ac ysgaldiwch sawdl buwch, a thor- wch hi yn ddarnau tua dwy fodfedd o hyd, a modfedd o led; gwlychwch y rta'1 liyn mewn melynwy wedi ei guro yn dda, gor- chuddiwoh ef a haen o grystiau bara, a chymysgwch, a parsley wedi ei falu, pupur a halen, ac ychydig cayenne. Ffriwch y cyfan mewn ymenyn berwedig. CEANC.—Wedi symud y cig o'r grageii, torwch ef yn fan, a dodwch ef mewn sospan gyda dau lonaid llwy fwrdd o winegr. Dod- wch arno bupur, halen, a nutmeg, a phupur cayenne. Gadewer iddo stiwio am ddeng mynyd. Curwch ymenyn a melyn dau wy gydag anchovy, a chymysgwch gyda'r cig, a gwnewch y cyfan yn drwchus gyda chryst- iau bara. SALAD LOB ST'ER.—Berweh bedwar wy yn galed. Wedi iddynt oeri, symudwch ym- aith y melynwy, a churwch hwy yn dda gyda fforc, ac ychwanegwch atynt ddau lon- aid 11wy de o fwstard, llonaid llwy de o halen, ac un o bupur. Cymysg-wth yn dda, a dodwch ato ychydig: winegr a hanner peint o lefrith. Torwch y lobster berwedig yn ddarnau man, a chymysgwch a wynionyxi wedi ei falu. Cymysgwch y cyfan gyda'r saws. RHOSTIO AFU LLO. -Golchwoh ef yn Ian, a sychwch ef yn hollol sycli. Torwch hollt ddofn yn ei ganol, a stwffiwch a stwffin ciy^t- iau bara, ychydig facwn, wynionyn wedi ti falu yn fan, halen, pupur, tanieidiau o fara, ac un wy wedi ei guro yn dda. Gwniwch neu rwymwch yn nghyd. Irwch a lard glan, a phobwch. Serfiwch y C'wbl gyda grafi a currant jelly. PWDIN 'LEiMON.—-Hanner pwys o ymt- enyn, un pwys o siwgr, ohwech o wyau, y gwynwv a'r melynwy! ar wahan, sudd un lemon, rhisgi d'au lemon wedi eu gratio^ :in nutmeg. Hufen, ymenyn, a siwgr wedi eit curo yn y melynwy, lemonsl a pheiiysiau a elmrwch i mewn y gwynwv yn olaf peth. Coginiwch a phobwch mewn dysgl wedi ei ieinio a phast, a bwytewch pan yn oer.

GWRANDAWYR PARMENIPUS

OWYDR LAMP AC YMENYN