Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

MR EZRA ROBERTS, MAER RHUTHYN

MR J. JONES-MORRIS, PORTHMADOG.

News
Cite
Share

MR J. JONES-MORRIS, PORTHMADOG. Yr oedd i'r diweddlar Mr W. E. MioTiis, ntasnachydd, Porthmadog, wyth o feibion, pa rai syicld oil yn fyw ac yn llenwi swyddau o ymddiriedaeth, a clieir yma. ddarluniau o ddau ohonynt, y pedwerydd a'r chweched, a dau sydd yn llanw lieoe'dd pur amlwg ac ani'hydeddus. Gan wyd Mr John Jones-Morris air y 15fed o Fai, 1857, ac addysgwyd ef yn ysgolion el,fenol Porthmadog, ac wedi hyny yn yr High School Liverpool Institute. Ar derfyn ei efrydiaeth aet'h i swyddfa y Mri Breess, Jones, a Casson, oyfreithwyr, Poirthmadog, lie y bu dan articIes am bum' mlynedd, a thra yno eisteddlai Mr D. Liloyd-Gewge A.S., a'i frawd, Mr William George, am ran o'r amser wrth yr un ddesig ag ef. Dydd- crol ganddo feddwl am yr adcg. Ar ol myned drwy ei arholiadau cyfreithiol seth i Flaenau Ffestiniog, i ganghen swyddfa y Mri Breese, a bu gyda hwy hyd Gorphenaf, 1893, pan y penodwyd ef vn glerc yr ynadon Dospsiirtih y Penrhyn a Ffestiniog, ao male Mr Jones-Morris erbyn hyn yn bur adna- byddug yn Aifon a Meirioji fel cyfreithjwr, ( ac eT yn froddr o'r "Port," ac yn dod °|^— dref, ystyrir ef gan bob! Ffelsrtilliog fel ^Ooll ohonynt hwythau er's blynyddoedd, ac oes neb yn fwy ffyddlawn i fuddiant "Di^anr y Llechau" (y Blaenau). Bu yn aelcd o Fwrdd Ysgol Yiiysevnhai ath o Medi, 1892, hyd Medi 1895, a oil an idi (I, T gael ei ethol yn un o aelodau Oynghor Arfon dros ei dref enedigol, ymneiilduodd < bwrdd ysgol, gan mai ei gredi yw fod UllLa swydd gyhoeddus yn ddigon i unlyn ar waith, yn enwedig lie mae digon o ddyiii0! ys cymhwys i'w cael i lanw y gwahanol s^yd^1, llc Dylai mwy ei efelychu yn hyn. Fel aelod o'r Cynghor Sirol, gweithredfj 0 ar y Cyd-bwyllgor Heddgeidwadcl, a chy, gj mera MyddoTdeb mawr yn ei weithrediada11, a Cafwyd prawf o'i graffder yn y cyd-bwyllg0^ y diweddaf oil. 1 Ala-e vil Gyniro twymngalon a ohenedl- garol, ac yn bleidiwr selog i'r Eisteddfod a'r mudiadau Cymreig. Gweithiodd yn arrdder- chog gydag Eisrteddfod Dalaethol Ffestiniog. &c. Rhyddtrydwr ydyw o ran ei olygiradau gwleidyddol, ac y mae yn Ynmeilduwr cadarn, ac yn eymeryd dydcliordeb, arbenig yn hanes a materion ei en wad. Elto -y mae yn ddigon ihydd i fwynhau enwiogion pwlpudau yr enwadau erill hefyd. Mae yn hoff o gerddoriaeth, ao yn ganwr gweddol dda, ac ar y Sabbaith arweinia y I canu yn Nghapel ArJnihynol Saleim, Porth- madog, a gweithreda hefyd fel un o ddiacon- iaid yr eglwys hono 'a;i hysgrifenydd. Mae Mr J. Jones-Morris, fel bron yr oil o'i frodyr, hrairdld yn hen-lanicyddol, ac hyd yn hyn mael heb briodi. Oaffed liir oes i wasanaethu y oylchoedd y mae hyd yn hyn mor ffyddlawn a inedrus ynddynt.

MR THOMAS EVANS MORRIS, B.A.,…