Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

MR EZRA ROBERTS, MAER RHUTHYN

News
Cite
Share

MR EZRA ROBERTS, MAER RHUTHYN vranwyd gwrbhddrych y danlun yn Llan- 1-1 erchymor, ,ger Mostyn, yn y flwyddyn 1841. Efe a dreultodd y ihan flaenaf o'i oes yn FSInt, "Gwrecsam, Ooeclllsi, Myinydd Isa', a Rhuthyn. Yna bu yn Ninbych bum' mlyn- edd, wedi iliyiiy efe a ymsefydilodd yn Rhulth- yn, ac yma y mae -efe wedi treulio yr un mlynedd ar ddeg ar liugain divveddaf. D'ei^byiMa pob SlymudÓad, qr daioni, yn grefyddol, llenyddoil, drefol, ac addysgol, ei gefnogaeltih wresiocaf. Ar hyd ei oes, mae Henyd.'irae!tih we dir.' cael sylw manwl ganddo. Ysgiifenodd lawer o erthyglau i'r "FraneI' ac i'r "Gwyddomaldur Cymreig." Oyfkith- odd "Dduwinyddiiae'th Knapp," ar gyfrol ddiwieddiaf o "Esboir..a,d Barnes," a chyfan- sod/dodd "Parhad i Ferbhyrdmeth y Parch Thomas Jones, o Bdinbydh." RImHfrvdwr trw^adfl. ydyw, lac wedi, gwneuthur eir. oreu bob amser o Ixaid ei, eg- wyddoiiotn yn gydwybofdol. Y mae y swvddau canlynod yn cael eu llenwi ganddp :—Ysgrifenydd i ddau fwrdd ysgol er 1870, aelod o fwrdd llywodraethol yr Yisgol Ramadegol er 1881, ac o'r byrddau lleoi a siro.l yn iiglyn a'r ysgolion canoJraddol, aelod o'r cynghor trefdl er's 15 mlynedd, ac yn henuriad y tair blyn,edd d:weddaf, ao eleni dewiswyd ef yn faer gydag unfrydedd, ac ni cliamgymereim wrtih ddywedyd na bu neb eiioied mwy cymihwys i lanw y swydd hon. Y mae efe yn flaenor gyda'r Method- tSifatd Oalfinaiddyn y Taberamcl er's deng mlymedd ar hugain, ac ni raid petruso dy- wedyd fod ynddo gymhwysderiau eitlir:adol i lanw y swydd Ihon, fed y swyddiau ereiE sydd wedi eu llenwi ganddo o bryd i bryd. Mae Mr Roberts yn feddyiliwr cyflym a threfnus, yn un o'r M araklwyr goreu yn y ddwy iaitli, yn hynod o Miiig, ac yn rfhoi ar ddeall bob amser writih aatfad ei fod YIlI ddar- llenwr illlanwlac eang, ac efe ydyw y rnedr- ulsalf a (adwaenom am roddr'. adroddida ilV rywbeth fyddo wedi digwydd. Mae ei gyf- lawndiT y cyfryw fel y gall efe inewn cylch crefydidol neu unrhyw gylch aralll siarad yn faith a meistrodgar ar unrfhyw bwne a ddi- ohon gyfodi yn ddiisymwth, ac y mae ei ar- titilii.au mor onihenodig o ran cynillun ac iaith fei y gielldd eu cyhoeddi heb wneuthur unrhyw gyfnewidiakl arnynt, a phan yn sianad y mae efe bob amser yn wresog ac adeiladdl, ac ni raid i'r Methodistiaid rnewn unrhyw gy^c'li beidio a bod yn falch ohono. Fel blaenor, mae ei ofaJl, é. gywirdeb, a'i ffydldlondeb chyfriifon yr egfrwys J1\ hynod tiiawn bob amser; efe a gyll lawer o amser ac a gymiera bob trafferth er sicrhau llwyddiant yr achos; hyn ydoedd ei hanes yn yr hen gapel, a Siyn hefyd ydyw ei hanes yn y oapeil newydd—y Tabernael-ac e£tt ydoedd cadeirydd y jnyyllgor cyffredknol yn ng'yn a'd adtilad, yr hWIIl ni a gredwn sydd yn un o'r capelau harddaf yn Nghym- ru. Er ti fed wedt 92enwi cynnr.fer o swyddau mewn cylchoectd gwiahanol, nid yw hyn wedi dylanwadu yn niweidiol ar ei deiamliad cref- yddol, oanys y mae efe yn bur ddiwyd yn mod .ion gras_^ ''yn wresog yn yr yspryd, yn gwasanaeitiiu yr Arglwydd." I syrcio i fyriv. dyma'r rhagoriaetihau am- lyoa-f yn Mr Roberto: —E:. wybodaebhi ,a'i fedrusrwydd mewn pethau tra gwahanol i'w gilydd; eangder lei isyniaidlau; tynerwch a bywiogrwydd ei deimlad ei ffyddlondeb i'w gyfeiEion; a'i ewyNys da t bawib. Yn wir, fe fyddai yn anhawdd cael hyd E Ileb rhydl ach nag ef oddi wrtili genfigen a rhagfarn a. diajlgarwch. ° Y mae id do wraig hynod oddirodres- merdh ydyw i Mr W. Wigley, Hedl y Bont, Caerfyrddin—ac yn niyned, yn fwy hoffus yn barhaus fel y ^oae yr adnfibydcliiaeth ohani. yn cynjnyddu ac er nad oes ganddi y darwn ymadrodd isydd gan ei gwr, credwn y byddai bron yn lainmhosibl :ddo ef ragori arni mewn arMiad, oherwydd ei bo-d agos bob amser y byddai hi yn ceis,io, yn sefyll yn uchaf yn yr laDhdliad yisgrythyrol perthynoil i'r fir. Eiddunwn If Mr Roberts a"i briod hir oes i barhau i wasanaethu eu gWll,ad a'u Duw.

MR J. JONES-MORRIS, PORTHMADOG.

MR THOMAS EVANS MORRIS, B.A.,…