Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TMANAO PAPDR SONUGHT; | W A RODDIR i brynwyr ■ I Sebon Sunlight a I [ Sebon Lifebuoy. 1 iCYFRES l-DOLIS: Cynnwysa'r gyfres hon dair doli, chwe' modfedd o daldra, gyda thair het yn cyfateb. Eu henwau ydynt Daisy Bell, Annie Laurie, a Kate O'Connor. CYFRES 2—DODREFN DOLIS: Cynnwysa'r gyfres hon ddwy gad air esmwyth, pedair cadair fechan, bwrdd, mainc, ystlysfwrdd, a pherdoneg. M Cynnwysa'r gyfres hon ddwy gad air esmwyth, pedair cadair fechan, bwrdd, mainc, ystlysfwrdd, a pherdoneg. r CYFRES 3 SHOW PWNSH A JUDY: Cynnwysir yn y gyfres hon y Show, Pwnsh, Judy, y V Baban, Toby, y Plismon, y Digrifwas, y Clochwr, y M Crogwr, a'r Orogbren, u CYFRES 4-FFAIR WLEDIG J Cynnwysa'rgyfreshon Circus, Round-a.bouti.Milodfa, mr Marionettes, Olwyn Fawr, Oriel Saethu, &c. M fit rMae yr holl gyfresi wedi eu lithographio mewn lliwiau hardd, ac wedi eu boglymu ar bapur trwchus. Ni raid ond dodi'r darnau with eu gilydd. CYFARWYDDIADAU LLAWN gyda phob cyfres. ■ I SUT r Y I a- ELLIE, I EU I ) CAEL. i A -&, it Gan ddechreu Chwefror laf, 1896, gall umiiyw breswylydd yn y Deyrnas Gyfunol a ddy- « muno feddu un neu fwy o'r cyfresi uchod gael y cyfryw drwy anfon (wedi talu'r cludiad) Amleni Sebon Lifebuoy neu Sunlight fel y canlyn i "LEVER BROS., Port Sunlight near 1 Birkenhead." Gyda'r Amleni rhaid amgau lien o bapur gydag enw Ilawn a chyfeiriad yr un J fo'n ceisio, a rhif y gyfres y dymunir ei chael. Gwrthodir pob sypyn na fyddis wedi talu v cludiad yn llawn am dano. ■ Am unrhyw un or Cyfresi, "12 o A mleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy Am unrhyw ddauo'r Cyfresi, 24 o Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy I Yfl, Am unrhyw dri o'r -Cyltesi, 36 o Amleni Sebon Sunliqht neu Litebuoy Am yr oll 0'1' (yfresi 48 o Amieni Sebon Sunlight neu Lifebuoy j) Cbyhoedd-yad™ y kalLuA;imr4oo gau D.LhLmL hags, Heol Fawr, 'ill8culcfou.-I)ublibbor; D.uiel BM, WboleSlle 01 Sallsbury Sq.