Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

AWQRYMIADAU MEDDYQOL

News
Cite
Share

AWQRYMIADAU MEDDYQOL OODI'N FOBEU.—Er tea bod o bwys i'r ilesg a'r gwan !fyned i orphwys yn gynnar, doesi oijd yclhydtig, (bethaai imwy ;ii wa.ici nag aros yn y gwely'n rihy lur. Mrte codi ftyny awr yn gyn'c yn ami yn rhoi niwy o yni ynom, nag altwn gael mewn okm araUl. I'r rhai n'atd. ydynt yn rhy wan, ac yn galu cysgu yn dda, y rhecl oraf ydyw codi or gwiely iyn tf'i^an fwedii dedfuo yn y! boreu. Gall ihyn ar y cynltaJf ymddaingos yn rhy foreu, oherwydd y mae y ilesg yn gofyn nwy o gw.s.g na'r Qlach; ond gwna codi n foreu i gwsg y notson, didtlynol fod, yn hwy, nes y bydldJ y dtioddeifydid wedti. dyfod a gael yr hyn fydd wir .anigeiirbetdtoi. Y mae gor- wedd yn hwyr, nid yn unig yn mweidiol ynddb i ihun, oncl ihefyd yn yspeilio'r dyn 0'11' iaunser goreu i gymeryd ymarferiad aa £ h- us yn yr lawyr-agored. CERDDED.—I gerdded yn deMd ac yn naituiiioll, dlyYai y coirph fod yn syth, ond nid yn anystwyth, gan ddai y pen i fyny fel ag i'r liygaid gael* eu cyfeirio'n syth yn inlaen. Tuedd y nhai na thalasaiiit sylw er- Joedi a jg.Krdded ytru Jlawn ydyw >edirych lawr !tiua'I' traed; ac y mae rhai yn ym. ddangos fel pe yn edtmygu bodiau eu traed bob amser. Nil ddyfei y lilygaid edrych i laivr, nalr ifrest blygu yn mhen, er tailur cefn adlian, & beri ysgwyddau crynion; 1 r giwrthwyneb, d'yllai y corpli fod yn syth,, fel pe na 'baa ar ei berehenog of 11 edrych y by a yn myw lei llyg&id, a rhoddi pob manbsis i'x Ifreelb ylml-edii ac jyrnddadblyigu. Air y; lllaw arall, dyXd gochel pob math- o faich- rodio'n chwyddedig. Dull esmwybh, hawdd, a naturiiol sydd i'w edmygu, a'r symudiad yn oael ei wneyd yn gyfaingwbl gan y eoels- au. Y mae, rliai pybIL lanhylaw yn siglo eu hunai'H q IOchr i oolir wrbh gerdded, ac y mae'r ferclv a gerdda ifeLLy yn gwneyd' osgo tebyg i chwiaden. 'OANU YIN. fuLW.—Y ma.e medltiytgon yn edn isicnhau fodi oanu, fel arfeiKid cymedr- ol, yn iNæ i'r ysgyfainb. Dynm fel y dywecl! un melddygeniwog: Anaml y maie yr AI. ina-enwyr yn cael eu Mino gaji y darfodedig- aeth, al'r achos o hynyi ydyw, y nerth y maenlfc yn gael i'w hyegyfatnt drwy hir arfer canu, oherwycK-t y mae lleisio yn cynnwys rhan bwysig o'u haddysg. Y mae medscr ooieg loerddbno'l yn fy sicrhau iddo wetetl perlsonau oeddl yn clueddoll i'r oiarifodedi gaeth wedi en iliaidfetyd i iechyd Œrwy ymiarfer a chanu." DYLAN WAil) /GLANWI<ITHDEA.—Y, mae ty gtan a threfnus yn meddai dy anwad ar y rhai sydd yn byw ynddo, ac y mae ganddo lawer a wnelo a gwneyd a chadw aelodau y ty yn eobr ac yn heddychol, ac 1 gydymdeiimlo a'r natJl y liaE. Y mae ei ddylanwad yn myned yn Hawer peillach 11a gwisgoedd cosfctls. MOELNI.—Y mae trwyibh pren bocs wedi bod bob amser yn Xwyddiamius rhag moel- ni. Cymerwcii o'r pren bocs cyfiredin sydd yn tyfu yn y gerddi bedlnir Honaid Haw, a berwch mewn trt. pheint o ddwfr, mewn berwedydd a chaiiad1 clos arno, am chwarter awr, a gadewch iddo sefyl mewn llestr pridd ago red, neu jar, am ddeng awr neiu ragor, yna. slbreiniwch, ac ycliwanegVcli ato owns a hanner o ieau-de-Codogne, neu layender water, a wineyd iddo gadw. Dyilid golchi'r pen gyda'r dirwyifch yma bob boreu. CAETHDRA A DIFFYG ANADL.-Cy- merwcii ddwy owns o'r ,meil goreu, ac un owns o ctalsioer oil, a chymy-sgwch. Llonaltd Klwy cle, bob nois a boreu. GWISGOEDD.—Y mae gwfegoedd pac yn gynhesach na rliai iyr.icm, oherwydd eu bod yn cynnwys imwy o awyr oer, tra y mae y 'wisg den yn ei gadw al'ian. Am yr un rheswan y mae dffiadi giwlanen, .er nad yn gyneisiach ynddynb eu hunain, yn ym- ddangos felly, drwy eu bod yn eadw awyr dlwyrnn yn agos at y corph. GOLOHI'E. GWALLT.—Oymerwch owns o borax, a hanner owns o camphor; mal- iveh y 1"hrai hyui yn fail, a rhoddwcit hrwynt mewn chiwarfc o ddwlfr berweclig. Pan fyddo wedii oeri, ibydd, yt golciidrwytli ynbairod i'w ddleifnycùdlio, igwlychwcli y gwallt yn fyn- ych ag elf. Y mae yn glanhau ac yn hardd- u'r gwiall't, ac rhefiYd yn ei gryfihau yn flawr, ac yn dda rhag morfjni. Bydd, y camphor yn ymrffuwo yn dalprau wedi iddo doddi, ond bydld dl!gon d'i eifaith ar y dwfr. TY IAOH.—Y mae ty wedi. ei adeiladai ar y grafefl yn- iaichach na'r ty adfeiladir air g'.ai, aim nad ydyw yn dal y ctWDr cyhyd, pan Ifydd^o'r tywyddt yn wlawog. Godleli" wch agosrwydd i fymwenlbydd, a gweithdai isydcl (711 bwrw eijllan larogl lanhrylfryd. Y; mae ty yn isefyn jair lethr yn debycaich i fodi yn isych ac iach. Yanldrechwch gaell ty a'r haul yn pelydru arno, oherwydd y mae gan oleuni hau'l lawer a wnelo ag -i-achyd. DewtseT ty, Jiefyd:, a'i ddrysam yn cael eu cysgod rhag giwyniboedd y gogledd a r d wy- rain.

--...-CAMRAU BYDDINOEDD EWROP

RHYBUDD I RAI AR FIN PRIODI

[No title]

[No title]

[No title]