Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

DONIOLDEB GWLEDIG

Fi''' CHWYLDROAD

News
Cite
Share

Fi CHWYLDROAD Fell hyn yr ymdldyddanai gyriedydd "peir- fen," a chiwmnE o wCadwyr, yn Ngwesty'r Beidlol :—i "FyddJ ar eidh meiatr ddim o'ch e>i?ieu dhwi ar ol hyn," ebai ef wrtii un ohonynt. "Mae oam gael1. oerbyd newydd spoil, d'anli, graii yn ei icoach-lhouse, :a barillau o elew He mae'r ceffylau yriwan. Effallai y dyru swilt neu ddau yn ychwaneg iVir bachgen sydd yn gllanhiau ei eisgtiduau am lanhau ei gerbyd, a thywallt aCOan yr olew, fel na ddtwyno ei ddillad. Pan fydd, arno eisieu myned af.lan, yr umigbeth a wna ydyw edrych fydd gan-' dido ddigon o oIlelw yn. ai beiriant o'r tu •eefn ¡¡w georbyd. taro marts en, neidio ar y bocs, tynu'ir It'lfar, ac ymiaith ag ef, yn gynt na'r un ceffyl ddaru dhi yru eiioei, ac ar W na banner y gost o gadw ceffylau. "Aim danodli chi, fechgyn. ifanc, sydd am fyn'd i Lundiaiiri i didreino fans relwe, bwsis, cafes, a cheirwiynr masnach, cymerwch chi gynghor giin i fel, lien betriannwr profiadol, y 'bydd cyn y owyna eich, gwalllt, cyn lleied 0 igeffyilau yn lieollydd Llundain ag o gorilles yn y fil'odlfa. 'Miae-r bohol newydd yma am neiyd busnes dhoni hi. Miae'r ceffyl yn ali- ifaill digon defnyddiol.. ond dydi, o ddim byd 1 beiriant. Mae o'n bwyta gormod; mae o'n ibYno"'ii riiy* fuian; ac mae o'n myn'd i'r ysipylfcty'n rhy fynych. Yn mhen yehydig fiynydidoed-d, fydld yna'r un. Idyn yn gaillu fforddio cadw ceffyl, ac heb beiriant. Mi fydd y person yn. ym w eled a'i. blwyfolton mown gig, gyda Iheffyl na fydd o ddlim yn geffyl o dan ei set. Mi fydd y pobydd yn myn'd o gwmpas gyda bar.a mown fan ya" myn'd ei hunan, cyn belled ag y bydd o'n gofalu rhoddi ambell ddiaclit 0 beitrtt euin yn awracctlwatth. Bydid i ysiwann y phvy" fyn'd o gwmpas y wlad lieb ei goitsmon Ji hun naï. gytfyla. Ac am Lundan, mi fydd gan bawb fydd ganddo hanner can' punt ar at. elw, gerlbyd' ei hun, yr llwnalll rowlio allan o'i (iff lac i mewn yn ei oil, fell y myna, fel tasa fo ddim ondt per- ambiwlator, cyn belled ag v gofalu am gadw gwerth ychydtg geiniogau o petroleum. Bydd yn weirth gwetled y Mansion House ganol dydd-pöb math o gerbydau, a dim un ceffyll yn y gollwg yn un man. Ond am Rotten-row, yn yr haf, wel "Nonsans feMigedig ydi.'r cwbwl," medid- ai Rhoibat, gyda gwen wawdlyd. "Beth yda chi'n feddwl ddaw ohonom ni 1 Beth a ddaw o'r 'ffyla? Beitli ddaw o'r ffarmwrs sy'n magu 'ffylla? Beth ddaw o'r sadlars? Belth ddaw o'r ffarirs? A bfeth ddaw o'r bolbol ISY''ll. gwerthu gwair a gweillt ? Ydach chi'n meddwl y gwnaiiff y Palmanit adal i. Dobol neydl fefl. y myna nhw, a gnieyd I i. ffwrdld a'r 'ffyla a plwjbpetli Be sy'n rliwstro t bebriant ,gadl ei chwthu i fyny i'r f

"--PRIF, DDINASRWSIA

TAD DIALGAR

YMOYMERIAD PWYSIO

---;r Y MODD Y DAETH 0 HYD…

Advertising