Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ANGHOFIO El OWR

News
Cite
Share

ANGHOFIO El OWR Yr oedd Mr William Jones- a't. wriaig,, Ell-en Jones, me win anngyilchiadau bydd digom eysuirus, and nad oedd ganddynt blanit, ac yr oedd rhyw si ar fed nad oedd- ynt yn oyd-dynu yn dda. Byddai gan Will Jones ei ffordd Ieli hun. A'i i'r eglwys, ac a'i Ellen i'r caipeil. Yr oiedd Wil Jones yn PW-Jtigo dipyn yn gynnetl a hen ffasfiwn, ac ElJien Jones yn Ibyrw up-to-date mewn gwisgo; a dyiwedir y byddenlfc heb a'.arad yn ami am fis. Ond cafodd Wil Jones af- iecliyd, a bu yn gysituddiol am ychydig ddyddiau, a bti flarw yn ddisyimwth, niewn oedran cynnardl. Yr oedd, Mrs Jones lnewn gallar dwfn mid oedd un oysur iddi—rwylo oedd ei bwyd a't. diod, aldegei. gladdediigaeitdi. Gresynai 11a fuaisad yn cael ei chUaddu yr un diwrnoid a Wilviam Jones; a gwaeddai, "Eyt yu^ichgen atiwytl d."I Mfeddyliodfd am roddr terfyn ar ft bywyd, ond yn mefhu a pfoenderfflnu pa fodd—medd.wl yn fynjyeh am ymgrosd weO'. hyny f-odici é hun in; ac yna, ail feddiwil, am gymeiryd rhYlw gytfyr gwenwynig. Aeifcli at y meddiyg dan alar a thrisbwcli i ofyii am rhyw gyffyr er anwyn bwyta a chysigu, a chafodd goistrekid, a eicrhaodd y meddyg y byddai wedii gweflia yn gwbl cyn pen y mis ond cymeryd >ei gyttfurtau ef. Ond Iteamlai iEUksn Jones ei hunan yn unig iawn ac mai gwag ia-wn oedd yr Erw Gron (dy-na eniw ei chattre;f). Ond aii unrhyw gysur na son am neb ond- am Will Jones. Nid oedd yn y f- unrhyw ddairlun 10 WfTi Jonas''—'uinrliiyw jpihioibo. Buia<s:ai yn ,Yl ddla gancldi. pe buasai ei ddarlun mew.n painting, ond nidi oedd. 11 I^ndieirfynodd EJEen Jones gae:l Fouislfc:— darlun cerfiedig, a'i osod ar y gadaiir wrth v tan, mewn trefn iddo fod yn ei gol'wg yn barhaus, ac anfonodd am saor coed. Aeth John Hughes, y saer, i'r Emy Gron. ('W!gl ,Mr Huissbes," ehel ETjlein Jones; "llo gwag sydd yma." "Ie, te, Mrs Jones,ebe'r saer. "Jdhn Hughes, yr ooddech cliwi yn ad- wa,eiii WiEiam bach yn dda ilawn." "0, oeddwn," dbo Jolin Hughes. "A fuasecli chwi ddim yn gallu gwneya llun Wiiiiaim, a'i osod ar y gadair yma, imewn trefn i mi gae>l golwg fynych arno ?" "0, buaiswn, Mrs Jones, pe cawn i fy aigljfyiM'Hn !,gw.na)wn irhyw !lun llaittaen a hyd, o ffawydd meilyn da, yr un EAw a Mr Jo nets." "Wel, ie, John Hughes, chwl yw y dyn. Gwnewch lun Wiliam anwyl, a dewch ag ef yma yn fuan." Aelbh y siaer adreif, a dechreuodd. adtiladu delw o Wi L'I am Jones, yr Erw; a chyn r.'e-mlarwn o ddjyddia)u, yr oedd y Hun yn barod, wedi rhoddi palish go dda, arno, a fchipyn o wcid ar ei ruddiau, a nItwi,) ei lygadd, ac aelth ag ef i'r Einv, daeth Ellen Jones i'w gyfairfod, a gwen a dagrau ar ei hwyneb. "0, Will Jones anwyl; dyma fo," meddai hi. "Yr un flafch a Wil Jones yn union, fy machgen Ibach i. 0 m's anghofiaf bytli Wil bach." Bu raid rhoddi hen got i Wil Jones am dano, a iien het liefyd; a dyna ddywedaii Ellen Jones, "Y mae o yr un fciotiwr a Wil Jones. 0 fy imheth gwiirion i Bydd yn gysur mawr i mi, ac Dis. anghofiaf ef byth." "Rlhed," ebe hi, wrifch y forwyn, "i ahv Siani Sionelt, o B-eudy. Bodo, a Mrs Griffith, i weled William Joneis." Diaeith lluaiwis li edrych. ar ddarlun William Jones, a Mrs Jones yn fallch ohono, gan ei ganmawl, a dyweyd nad anghofiai lii byth Wil})i,am Jones. Ond yn mhen yr wythnüs, yr oedd Ellen Ann, y forwyn, yn dlywed rhyw swn yn ¥ ge £ Pn,, a'r drysau yn agor; ac yn teimlo rhyw iasau o ofn, ac heb ewylllysio gwaed-di, ac yn cofio mai gweddw oedd ei meisifcres. Clywai Ellen Ann gerdded o gylch y ty nos dranoeth, a rhyw chwerthin yn y gei £ t:n, a meddy) tjai rnal i?d* menstrets oedd, yno, ond cadiwdd y owibl idài rEii hunan. Ond yn mhien diiwrnod neu ddau, dy- wediai Eilleii Ann: "MEistres, yr wyf yn mettihu yn gKr a, chael dim pren i ddechreu tan. B-eibh a wnaf, dyrwedwch 1" "Wei," elbe Mrs Jones, "cym-er Ewyetl alt Wil Jones ffawvdd. I be aniae ffwll1 fel hyn yn dda? iNid^oea gair I'w ga'eil gandido o gwbfl. Miall'a Wil Jones, a llosga fo." Yn mhen tair wiythnos wedi hyn, yr oedd gwr newydd yn yr Erw Gron.

[No title]

Advertising

MR H. TOBIT EVANS, U.H., ABER-AERON.