Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Ilane o Lanerehymedd oedd yn gofyn i'r llall a oedd efe wedi clywed am y d'damwaiin oedd wedi digwydd i dren Amlwch. "Ohlvwais i ddim gair o son," ebai'r Hall. "Do," meddai'r ilanc, "mi ddoth y tren tri i mewn i'r station yn brydlon. heddyw." Wrth ddyfod adref o'r ddarlith y noson o'r blaen, a chlywed y bobl yn siarad am ddirfawr bellder y ser sefydlog, a bod y geryddwyr, drwy gymhorth eu sylll-ddrychau, yn gallll gwneyd allan ddefnydd pob seren, y pet.h oedd yn peri mwyaf o syndod i William Ffowc oedd "pa fodd yr oedd y servddwrs wedi cael allan beth oeddi eu lieiiwau." ■ Y bwytawr mwyaf drwy lioll Bwllygro ydyw Timothy Tapp, gwr y Bedol. Pan ofynwycV iddo, y diwrnodi o'r blaen, pa, fath gjgyddes oedd y forwyn newydd, dywed- odd: "Cogyddes ardderchog ydyw. Rydw in credu pe buasai ganddi ddarparu hoelion i estrys, y basa hi'n eu berwi nhw'n rhy galed." "0, Avelwch chi, mam," ebai geneth fechan oedd yn eistedd wrth y bwrdd cinia.w yn Ngwesty'r Air y. dydldl o'r blaen, "mae gain y dyn yna glustiau mawr." "Hust, hogan be dae o'n dy glywad di," ebai v fam. "Ciilywith o byth eiria. mor fychan hefo chlustia mor fawr," ,eooi'r eneth, "mae nhw fel eyfrwy $$$ Yr oedd Roli bach yn odrycJi dros ddal- enau ei lyfr darluiiiau, a daeth ar draws Hun cvAvioti ieir newydd ddyfod allan o'r pilisgyn. Wedi edrych yn synfyfyriol ar y darlun Invnw" am beth amser, codbdd1 ei olwg dos- turiol at yr hon oedd yn cistodd wroli ei ochr, a dywedodd "Mi ddoeson allan achos bo,d nh w' n ofni cael eu berwi." Yr Athraw: Ydynt, fy mhlant i, y mae hyd yn nod gAVallt eich p,eni o dan rif. Bachgen clyfar (yn tynu jblew<yn di wall t) Wel, pa rif ydyav hwnyna? Yr Athraw: Rhif un, Robin, a (yn tynu ainrvAA' yn yclnvaneg) dyma'r ail, trydydd, pedweryddl, y pummed, a'r chweched. Oes yna xyA\7beth arall fwasech ohwi'n leicio wybod ? Y Bachgen Clyfar: N-ny-nagoes, syr. Yr oedd Secharia Puw newydd gael ei benodi yn arolygwr, A chan ddechreu ar ei alwedigaeth ..o d'difrif, anerchodd yr ys- gollieigion fel y canlyn :— "GAATaindewch, ddynion ieuainc. Rydw i rwan yn myn'd i alw!r enwau ond gan fod yr hen drefn yn cymeryd gormod o amser, mi awn-drosti hi- ychydig yn fAvy dirodrea, fel hyn:- "PaAvb sydd yn absennol i godi eu dwy law Gwilym: A glywaist ti erioed ffajsiAVtn storom o fellt a tharanau? Roeddwn i'n medldiAvi fod y creigiau'n rhwygo. Rhys: Chlywais i ddim ohoni hi nes oedd hi dirosodd. Roeddwn i miawn oonsart yn gwrando ar Llew, Owmscwt yn myn'd drwy ei solos. Bob Ffow!c (yn grynedig) Wel, wel, un braf i fyn'd i bysgota, ydw i. Dyma. fi rwan wedi anghofio'r peth mwyaf pwysig. Rabin y Potiwr (mor grynedig ag yntau) B—by—bybeth ydi lwnAv ? Bob Ffowc Yr albwyd. Robin y Potiwr (yn lloni yn fawr) 0, roeddAvn i'n meddwl mai'r botel. 4" Yr oedd Gwendolen fechan, wrth geidded gyda'i mam, yn stAvmiblo yn lied ami wrth fyned dros y palmant anwastad, a gofynodd ei maimi: "Beth ydi'r mater, ngeneth i?" "Does dim byd y mater hefo fi," ebai Gwendolen, "ond y llawr sy'n rhy dew mewn. rhai manau." Bydd yn llawenydd i filoedd o ddarllen- wyr "Papur Pawb" glywed. fod) bardd newydd wedi ei ddarganfod yn hen dref Caernarfon, yr hwn sydd yn debyg o wneyd ei ol ar y byd yma, a gyru beirdd cadeiriol, a man griticyddion y colegau i'r cysigodion. Y mae yn penderfynu cadw ei olwg ar Twrci, ond ei brif fa,es llafur fydd y cae cicio. Rhag i'r beirdd ddigaloni, y mae yn dy- muno hyslbysu nad ydyw yn bwriadu cystadlu o gwbl yn Eisteddfod Llaavdudno. $$$ Yr oedd hen nlwr Ysgotaidd yn myn'd oamgylch ei A\-yliadwriaetli yn y nos i weled 11 3T fod pob goleuni wedi ei roddi allan yn yiStafeliloedd y barracks. Wedi dyfod at ystafell lie y tybiai weTed goleuni, gAvaedd- odd yn groch "Rhowch y goleuni yna allan." Bloeddiodd un o'r dynion yn ol 'Goleuni'r lloer ydyw, capten." y Yntau ddim yn clywed yn dda, a noeddr- iodd alian "Waeth gin i yn y byd be di o! Di- ffoddAvdi .0." Ill Os bydd1 ar eneth eisieu bod yn hardd, rhaid iddi: — Fwyta ifrwythau i free wast. Bwyta ffrwythau i luncheon. Yuigadw rhag pasteiod. Gochel teisenau poethion. Rhedeg am ei hoedl rhag biacuita poethion. Bwyta tost o. hen fara gwledig. Peidio bwyta sosegis i free wast. Cymeryd omelettes neu chops yn eu lie. Ymgadw rhag pwdingau melus. Llwyr ymwrtihiod a phytlaltAvte fwy nag unwaith yn y dydd. Peidio a bod yn rhy hoff o de a ohoffi. Cerdded pedair milldir bob dydd. Cymeryd baddon bob dydd. Golchi'r gwyneb bob nos a, dfwfr cynhea. Cysgu naw! awr bob nos, a pheidio a gadael i Dicl Jones flino ei hyspryd. Bachgen Bychan: Mami, fyddwch chi gystal a. rhoid Imiwp arall o siwgr i roid yn fy nghoffi. Mi llyngas i'r Iwmp y ges i gynooh chi. Y Fam: Dyna fel yr wyt ti! I b'le llyngaist ti o? Bachgen Byehan I'r coffi. mm Mae cariad weithiau fel yr oen, Aceto fel y llew; Mae weithiau'n gynhes fel y tan, Brydi arall fel y rhew. Bob amser gwelir ef yn glaf, Ac eto byth yn marw; Miae weithia'n gwenu fel yr haf, Er bod mewn tywydd garw. Mae weithiau- fel y Rhagfyr oer, Ac eto'n fflam na ddofir; Anwadal ywt fel llun y Hoer, Ac eto nid angholir. Yn siwr, oes oleu ydyw hon, Ond pwy er gwneyd ei oreu A ddywed beth yw'r gwendid hwn Sydd eto!n darnio dorau. Beth mor angerddol, beth mor fwyn a serch ? Rhyw filam na ddofir, ond yn mynwes meroh. çttJ(j Mewn palasdy bychan cysurus u wchlben pentref Glanydon y maent yn byw. "Charlie," ebai hi mewn llais tyner, eto gydag ychydig o swn cerydd1 ynddo, "yr ydach chi'n cofio i mi roddi amryw lythyrau i'w; poistio yr wythn«^ ^^XA^eddjaf, onid ydych 1" "Y dwyf; yn wir, yr wyf yn cofio." "Ond dyma'r waith gyntaf i ohwi eu cofio er pan. roddais hwy i chwi, onide?" "M!a,e"ma,e'n rhaid i mi gyfaddef mai gwir ydyw hyny. Sut yr ydych chwi yn gwybod, fy aiiAvylyd?" "Wel, mi rois postal card yn mhlith y lleill Avedi ei gyfeirio ataf fi fy hun, ao nid ydi o ddim wedi fy nghyrhaedd i eto. Doedd. o'n costio dim ond dime, ao yr ydw i'n gAvel'd i fod o'n ddull effeithiol iawn i gael hanes fy llythyrau eteill." "Yn awr, fy anwylyd, os byddAATch chwi gystal ag estyn y llythyrau i mi, mi redaf allan i'w postio fy hunan." mm Y chydig wythnosau yn ol, gAArelodd mar- siandwr heib fod yn mhell o Gaerlleon fod ei wraig wedi gadael ei dy gyda'u hunig fab, bachgen bychan chAvech oed, o'r hWll yr oedd yn hynod o hoff. Wedi ymholi, clywodd fod bachgenyn, boneddiges a boneddwr wedi codi tooynau am Lundain, a chychwynodd yntau, a chyfaill gydag ef, ar eu holau. Wedi cyrhaedd Diundain, clywsant fod y tri wedi myned i Southampton. Cychwyn- wyd ar eu holau ar unAvaith, a phenderfynas- ant aroa mewn gwesty yn ymyl yr orsaf a'r dociau, ,el1 gallu gwneyd ymholiad.au llawn. Archwyd ciniaAV yn y coffee-room, lie yr oedd cAVmni lluosog yn bresennol, ac fel yr oedd ef a'i gyfaill yn myned i mewn clywent lais llawen yn 'bloedwo: "Dyma dada." Neidiodd y bachgen o ben y gadair a rhuthrodd at y marsiandwr, yr hwn a ym- aflodd ynddo, ao a'i cusanodd, gan ei gy- meryd i ffwrddJ gydag ef, a, gadael ei wraig anffyddlon gyda'i ohalfwl1 i fwynhau eu cilliaw blasus,