Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

EIN CYSTADLEUON

[No title]

News
Cite
Share

"Mae'r pysgod yma, Mrs; Anwyl fach," ebai'r gweinidog, yr hwn oedldi yn traifod ciiiiaw iSul gyda.'r teulu Ue'r oedd yn aros, "yn ogoneddus o rydw i wedi eu rnwynhau yn lieillduol." "Mi ddylan fod yn ffres, beth bynag," ebai Boihi Bach, yr hwn hefyd oedd yn eu mwynhau gystal a neb. '"Bore heddlywi, y daliodd uliad nhw." Y diwrnod o'r blaen yr oedd liewyddiadur nad oedd gan neb air i'w ddvweyu yn ei erbyn yn gofyn y cwestiwn oanlynol — "Pa fodd y gall pump o bersonau ranu. pump o wyau, pob un i gael wy ac eto un wy yn parhau yn y ddysgi ?'' Wedi i gannoedd lawer fyned yn banner gwallgof wrthi geisio aibeb y CivestiNvil, y mae'r newydd mor -ddsinnved1 a. gadael iddynt wyibod1, ac yn dyweydi: "Y mae un ohonynt. yn cy-meryd y ddysgl gydar wy." Yr oiedd dasparth mewn hanesyddiaeth naturiol wedi cael ei alw gerbrnn. Iraeth- octü yr athraw yn helaetli yn nghylch per- tiliynasi y c^feiillgiainvch rhwiig dynion ac aiiufeiliaid, ale yna gofynodid i eneth fechan "A yd'yw anifeiliaid ,mewn gwirionedd yn meddu y teiinlad; o Selycrh 1" "Ydynt, bron, boib amser," meddai'r eneth. "Ac yn awr," meddai'r athraiw, gan droi at fachgenyni by chain, "dywediwdi wrtha i gan ba anifail y mae y serch imvyaf tuagat ddyn T "Gaii ddynes," meddai'r bachgen, Ptioclfab terfysglyd (yn union aroly seremoni) Sara, Sara fach, gaf—gaf i- gawn ni—gawn ni gusan ? Priodferch hunanfeddiaimol (ei thrydydd tro) Dyna f'arferiad cylfredin i, John. tJtJj) Siopwr: Mae boneddiiges yn y ffiynt yna'nlla:dmta nwyddau. Be nawn ni ? Y Mfeistr: Pa fath wisg sydd guiddi ? Siopwr Mae hi, mewn sidanau, furs, a bemau gwerthfawr. Y Aleistr: BeigÍ'\vlcheli phardwn lii, a gofynwch a gawn ni anfon y bil i'w thy hi. Zabulon Dafydd oedd yn dyweyd "pan fyddo dyn yn maI,\v'n, slydyn' heh. i'r un meddyg fod yn ymweled ag ef y bydd eisieu trengiioliadf arno •er'" cael gwybed yr aehos c'i, farwollaeth. Ond," meddai, "os bydd meddyg. wedi bod yn ymweled ag ef, bydd pawb yn gwybodi yr aclips o'i faiwolaeth, fydd dim eisiew trengholiad." Trafaeliwr (wrtb. fasnachwr yn y wlad) Sut mae pet.ha'n myn'd—sut niae busnes, Mr Samuel? "Alia i ddim cwyno; rychv i newydd eaill pymtheg swllt v mynyd yma. "Sut f1,1 hvnv 1" "Yr oedd yina d'dyn eisio cael par o fotasau ar goel, a wnawn innau ddim gadael iddo fo'u cael nhw." Ar ei ddychwfeliad o Towyn, Meirionydd1, He yr oedd wedi bod ar ymwediad am ychydig amser, pan y gwelodd y mor am y tro cyntaf yn ei oes, daeth Rliobat Jos a photel gydag ef ac ynddi fodfedd o dywod o'r' lan a. dwy fodfedd o ddwfr hallt, er mwyn galluogi ei lieni, y rhai na fuont erioed yn mhell "o olwg mwg eu bwthyn," gad rhyw syniad am y mor. Dywedir i ni fod y rhieni wedi cael bodq- lonrwydd anghyfFredin,