Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Y TY A'R TEULU

News
Cite
Share

Y TY A'R TEULU TWLL MEWN HOSAN.—I attal esgidiau rhag tyllu sodlau hosanau, gwniwch ddernyn bychan o wash-leather o'r tu mewn i sodlau yr esgidiau. Gwma hyn hefyd: rwystro i'r esgidiau rwbio y traecl, a byddant yn ffitio yn well. POEN YN Y PEN.—Ager camphor llosgedig ar unwaith liniata been yn y pen. Dodwch ddam o camphor tua maint wy fluown hen soser. Dodwch dan arno, ac wedi iJdo losgi am ychydig eiliadau, chwythwch y fflam allan, ac araglwch yr ager. YS'TAEIN INC.—Dy lid .ei rwibio a sudd lemon a thaenu halen dros y llecyn hwnw, wedi hyhy ei daenu than belydlri haul. Os naatehá y driiiiaoth hon y dyben i symud yr ystaen, ac 11a ellir gwneyd, a sudd lemon, dylidl defnyddio oxalid acid, fel ag y gwneir i ddileu ystaen sudd hen ffrwythau. GLANHAU PISERI.—Ni raid i'r rhai a ymfoddlonant ar ysgwydJ ychydig ddwfr a sebon yn y piseri a'u dystryllio a idwfr oer glan synu ilawer os try y llaeth yn sur yn lied fuan, gan y bydd i'r mymryn lleiaf o olion y llaetih Maenorol gyfnewid bias y liewydd. Dylid defnyddio dwfr berwedig a carbonate of soda bob aniser i lanhau piseri llaeth. GWYNU LLIAN.—<Sgleisi well bwys o seibon gwyn i alwyn o la.eth, a lnmgiamveh .ef uwchben y tan yn y wash-kettle. Pan fo'-t isabon, wedi todldli yn llwyr, dodwch > y llian. ynddo, a herWich am hanner awr; yna eymerweh ef allan; bydded fod genych yn barod drochion o sebon a dwfr cynhes; golchwoh y llian yn hwnw, ywa dystrylliwch efdlrwy dklau ddwfr oer, gydag ychydig liw glas yn yr olaf. ID Y L ED SWYDDAU CYFEREDIN OL iMEEiCH IEUANO.—tDy'lai jniarch wybod pa fodd i goginio, ysgubo, sychu a glanhau llwch, a thacluso yr ysbafell. Pa fodd i roddi urdd'as ar wisg nad ydyw gcstus. Pa fodd i ddyvveyd "na." a'i feddwl. Pa fodd i ddyweyd "ie" a sefyll ato. Pa, fodd i wario arian yn ofalus. Pa fodd i wneyd mwy o gylw, ac i Toddi mwy o bwys ar gymeriad aiC arferion nac ar arian ei chydnabod. Pa fodd i roddi ei le i bobpeith, a pliobpeth yn ei ie. Fod dedwyddwch yn deilliarv* o wneyd cymwynasau i ereill. Dylai goiio os bydlJ yn un o (loulu n-Lawr a Huosog, ei lbodl yn fraint iddi gael rhywbeth i'w wneyd a,e y bydd trwsio 'sana a phob goroh- wyleyffelyb yn bleser ac yn ddefnyddiol iddi gyferbyn a dyd'diau dedwydd bywyd priodasol. Ni ddylai icyfarfodydd carwriaeth- ol all un cyfrif ymyryd a rhwymau cartreiol, a d^ledswyddlau teuiuaiidd. Y mae am6er- oedd pan ddymuna tadau a mamau gael eu meibion a'u merched o u cwmpas, gyu- nifer byniag o garata:d:0H sydd yn dyheu am gwinni eu gilydd. OOfiWIOih erch tad ach maim, a rhoddweh iddynt gymaint ag sy(M bosibl o'ch cwinni pan fy-Mont yn hiraetmi am, dano. LLAETH. Mae llaetth pur, wedi ei drill yn iftwn, wedi ei odro oddiwa*tli fuwch iaoh, ac mewn cyf- lwr da, fyddo yn cael bwyd maeithlawn, yn cynruwys yn agos yr iholl elfenau angenrheid- tol i gynntiil bywyd, yr hyn ni. oheiir miewn iBirlmv dd'efnydd uuigol arall o'r hyn a fwytlw. Pati yn bwyfca bara a llaotii, yr ydvm yn bwyta bam, ymenyn, caws, ac yn yfed dwfr. Dywwir mai, Haelth da. ydyw y bwyd rhafeaf sydd genym, a bod tri ptheint o laeith, gwer,th pedatr cedniiog a dimaii, yn pwyso tri a thri ohiwarier pwys, ac yn oynnwys yw un cy- maint o faetlh a phwys o gig erdion, gwertSi wyth gieiniog. Mae^ IJiaietth yn wailianol i'r rhan fwyaf o betihiau ereill a f wytcir—mid oes un oolled wirtlh rei driin a'i goginio; a phan gymerir i ysttyra&eitih. faeitlhlondel> llaeth, ac nadl oes dim mor iadh,, ac mor ddymunol ar bob cyfrif i'w gymeryd, mae yn beth i'w ryfeddu yn fswr na buasai Ilawer mwy o ddefnyddio arno yn mliliiSi y dosparth gw'eitlikol. Mae yn wir ei fod yn cael derbyniad i'r rlran amlaf o anneddaiu y dosp irtb uc'ioct ar raddfa fechan, a bod masniadh Ihelaeltlh mewn Uaebh yn cael ei wtaieyd yn y blynyddau dinveddar, oimI nid i'r gradloau y dylai fod a chredwn pe buasai gweiithiwvir Cymru, a phOlb gwlad, o ran hyny, yni gwaito yr arian a wasltreffir gianddyint ar didiodydd, sydd yn eu ruiweidi*, giyrpfh ac remiaidjilau air la,eth pur iddynt eu luuinain a'u t-euluoedd, byddlai gwell graeo i'w weELed armynlt a'u !kieiddo yn fuan iawn. Gresyn na eHid argyhoed(j y miloedd penlau tteuluoedd sydd hiedldyw yn Nghyaaru, gymaint mwy o foddhadl—heb son am y da- iioni a ddcilmi' o hyny—a gawsent pe gwnaient ifynu chwart o laeth dia i'r teullu yn llle pob irieimt o gwrw imaedt yn ei yfed: mor dderbyuiol lyddai gan y plant; a pha beth ellir gael sydd nwr biriodol? Gyda golwg ar werthu llaeth, dywed y rfeasi sydd iwieidil gwneyd1 prafwf o hyny, yn hytrach na gwneyd caws ac ymenyn ohono, ei foti yn talu ya wdll ai werithu ana wyth geii]ipg y gadwyn o biiw'r fuwch na dim arall eliir wneyd.1 ohono, laebliaw ibod liaii o draft'erth i'r rhai fyddo yn ei drib. Mae ffermwyr sydd yn byiw yn ymyl treii ac aidaloedd byddo gweifchiau yn awr yn gwneyd masaaach hel- aeibh mewn gwerthu Iselth. Mae mastiadt mewn i'laeta yn cael sylw miawr drwy y wlad, a oheisdr dod o hyd i'r du" perffe«(th:ialf gyda golwg ar ei gludo i betlder tfordd, yn gys/tal a chael oyfleusdra a oMudead rhad 1O'lr naiM le i'r laall fvda'r rkeiTtfyrdd. Tennlir cryn anlhawsidra gyda goilwg ar re- dleikldi. y cynnyrchiad a'r gofyn obiliegid yn misoedd yr lial y mae gorlawnder ohooo yn y xarohnad, ac mate trhai ardaloedd sydd weit inyned i fewn i gyninyjrehiiad llaeth wedi ffurfio eu ihunain yn giwmniau; a plhan nja byddo gallw am yr cdl fydd yn cael ei gyn- nyrchu, eu Wod yn ei droi i'r ffurf nesaf i wnilyd y goreu olhono, sef caws, yme^iKyn, neu ei. dawychu /condense). Dywedir, hefyA, fod yn bresennol beiifi an- fertih o Beth ",11 cael wawtratfu oherwydd anw/bodaeltllr dyniion gyda grYllwg ar ei baratei gogiytfer a ,i amfon i tfwrdd gyd'a'r rheilffyrdd, &c., ya gysltall ag wi'th (wneyd caw» etc ym- enyn ohono. Mae y rhai syd'd wedi Wu lIylw dyledms i'r gwaSltmff yma ya dyweyd ei bod yn golled arHtilmd1. i'r dayrnjaB bob bhryd.lyn, a dyma ainoan yr holll gTffxleJtb.as'au a ffmrfir yn in hob sir braiHd drwy yr holl ynys mewn oy- syHtiad ag aaaaetliwyr, ac amaefchyd^ia^'ti, sef dod o hyd i'r modd goreu i gyimyrcku a gwitt«f«f yr .eilw mswyaf o'r ^jnri'jrdh lipvnw. yn lol oyfrifiadl riiiatnwl, arctS 1,000,000,000 o alwyr* o loeth. yn eaeil ea agrnnyrdhu yn y deyrnas hoR yn flynydtol tua 2,250,000 o wartheg. Dy- wediir bod y ddeofed ran o'r llaetth yn cael ei ddefnyddio yn aitiongyrehed, ac, ar gyfartal- ecId, rhy w chwarlter peænib i bob dyn, dynee, a phlentyn, drwy y wlad. iBerniir, hefyd, fod dfwy ran o rfair yn cael ei ddefnyddk) i wnieyd cawis, ae un Tham. o dair i wneyd ym- eayft.

[No title]