Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYFANSODDWYR CERDDOROL

[No title]

Advertising

CONGLY CYHOEDDWR

CELL Y GOLYGYDD

- Gormes Gwareiddiad:

News
Cite
Share

Rhagluniafeth holl-ddoeth yn gweithio, er dadlenu troseddwyr—yno yr oedd dyn a fu gynt yn y transport ar yr un adeg a, Herbert Humphreys, ac adwaenodd ef Herbertson ar amrantiad, a dywedodd wrth yr awdurdodau mai Herbert Humphreys oedd efe. Gwnaed ymholiadau, a chaed nad oedd ond dau ddyn yn fyw yn awr oeddynt yn adnabod Herbert Humphreys yn y transport heblaw fy hunan. Yr oedd y ddau hyny yn y transport ar un- waith ag ef, ac yr oeddwn innau yno lei swyddog i ofalu am danynt. Anfonwyd am y ddau ac am dauaf finnau yn ddioed; ey- merwyd ni i weled Herbertson; tystiodd y ddau mai Herbert Humphreys oedd efe, ac yr wyf finnau yn sicr yn awr mai efe yw y dyn, er ei fed wedi lieneiddio a thori mwy o ran ei ymddangosiad nag a fuaswn yn dis- gwyl i ddyn. o'i oed ef wneyd. Eto i gyd, yr wyf yn siwr mai Herbert Humphreys yw efe." "Sut yr ydych yn siwr?" gofynodd y maer, mewn llais isel a chyffro eglur. "H'm, siwr; toes dim sy'n fwy siwr," ebai Jolmson; "ac yn awr ar ol gweled y gwir Herbert Humphreys yr wyf yn synu ataf fy hun fy mod: ericed wedi bod mor ddwl a'eh camgymeryd chwi, syr, am y fatli ddyn. Yr wyf yn erfyn eich pardwn, gan ar yr un pryd ail-ddyweyd v dvlwn gael fy nhroi o'r heddlu." ''Pa bryd y mae'r dyn hwn i gael eibrofi ?" gofynai y maer, wedi cryn dipyn 0: fyfyrdod dwys a synedig. "Yfory, syr, yn York. Y mae nid yn unig am gael ei gyhuddo o'r trosedd—bychan mewn cymhariaeth—o ladrata afalau, ond o'r hen drosedd o ladrata swllt oddiar was fferm flynyddau yn ol, ac o'r trosedd mwyaf o wneyd hyny tra mai alltud ar ticket of leave ydoedd, ac lieb reportio ei hunan i'r awdur- dodau byth er hyny fel y dylasai wneyd bob mis. Caiff ei anfan yn ei ol i'r carchar, syr, am ei oes y tro yma,-am ei oes Yr wyf fi i fod yno i dystiolaethu. Ond yn y cyf- amser beth yw eich barn chwi, Mr Maer, yn nghylch fy nhroi fi ymaith o'r heddlu f "Nid oes a wnelwyf fi ddim a hyny; y prif-gwnstabl yw'r awdurdod. Ond yn sicr nis gallaf weled unrhyw aohos dros eich troi ymaith. Arhoswch yn yr heddlu. Cawn wel'd beth ddaw o betihau eto." Aeth Johnson allan ar ol rhoddi un arall o'i gyfarchiadau ifurRol. Yfory Yfory! Dyn arall yn myn'd i gael ei anfon i'r transport am ei oes am dro- seddau y maer! Yr oedd y syniad yn anni- oddefol iddo. Methodd a myn'd drwy ei waith arferol y diwrnod hwnw yr oedd ei gydwybod yn gymysgfa credai weithiau mai ei ddvledswydd oedd myn'd i'r frawdlys y diwrnod dilynol a hysbysu pwy oedd efe; ond wed'yn dywedai rhyw lais o'i fewn mai ynfyttyn fuasai pe gwnaethai hyny. "Gad i'r dyn fyn'd i'r carchar yn dy le," ebai'r llais, "yr wyt ti yn awr mewn sefyllfa i wneyd lies i dy gyd-ddynion, ac yr wyt yn gwneyd hyny i raddau mwy na neb fu yn y dref -vita erioed o dy flaen. Byddai yn bechod arnat fyn'd i roddi dy hun i fyny yfory tra nad oes neb yn dy amheu. Paid myn'd; paid bod yn ffwl." Ni fu y fath ystorm erioed, yn enaid Greg- ory ag a fu y noson hono; ni chysgodd wine drwy'r 110s; :10 erbyn y boreu yr oedd ei wallt wedi gIVynu llawer, a'r olwg boenus' oedd ar ei wyneb yn ddigon i enyn cydym- deimlad y mwyaf calongaledl tuagato. Ond erbyn y boreu yr oedd wedi gwneyd ei feddwl i fyny. (I'w barhau.)