Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"DIRGELWCH IECHTD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia "SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cSudiad, i LEVER BEOTHEES, Limited, Port Sunlight, near ^kpvnnwvsiad —Y Bag Colledig Stori gyflawn—Arweiniad i Ddirgelwch lechyd "—Cyfarwyddiadau iNursio Gartref—- Cyfamy^diadau i' Nursio mewn Alechydon^intus-Ein Dyleds.ydd; tuagat ein Oymydog-Y Coera Y modd fw attal- PennodArbenig—Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Olaf—Awgrymiadau Buddiol i Bqnau reuluoedd. Rhoddir Lly frau gan Awdwyr Poblogaidd gyda4 Sebon Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw s" LIFEBUOY SOAP," iw ddefnyddio at attal afiechyd a chadw iechyd, a gwarentir ef i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyffyriau niweidiol. Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdd hyny He y prynasant y cyfryw am LYFEAU. Mae LEYEE. BEOS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar "LIFEBUOY EOYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches Institut, Hamburg. ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sample" Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i'w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o Lifebuoy Royal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-gynrhon (bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. LIFEBUOY IFZ' I SINR tk" I put.As GIVEN FREE AN TO PURC BERS OF- Fel hyn yr oedd y canlj niadau j _Yr oedd Man-gynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. a yr oedd eweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn nodeiig lawn, a dangosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd y cynrhon hyn oddiar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr cedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant ba farw y cjfryw mewn 5 mynyd. 3.-Lladdwyd Man-gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.-Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan" gynrhon aifechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Uhem. Hygion. Inst, Hamburg. i——m —— L- Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PBRCHBNOG gan DANiai. RBBs yn Swyddfa'r'lLeraZa, Caernarfon.—Ebrill 6,1895.