Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Y CELWYDD GWYN

BARNU ODDIWRTH YR OLWG

UN 0 BLWYFOLION PWLLYGRO

Advertising

CARNARVON AND DENBIGH HERALD.;

Y GWDDFWCH

News
Cite
Share

"Felly, 'rych chi yn credu y stori, Mr Morgan 1" Ydwyf, ma'am. Rwy'n teimlo fel pe buaswn yn ei gwel'd yn awr." Wel, 'rwy'n dymuno noswaith dda i chwi. Nid oes unrhyw un a gredo beth fel yna vn deilvnig i gael Emma yn wraig." Aeth George, druan, allan o'r ystafell yn araf a mud. Gwyliodd y weddw ef yn myned drwy yr ardd yna, fel pe yn cael ei chyiv liyrfu gan rier'mlad cariadus, aeth ar ei ol i'r drws. George Morgan," meddai, "dewch yn ol am foment." Trodd George yn ol yn frysiog, gyda gwen gobaith ar ei wyneb. "Ie, ma'am," meddai. Dim ond hyn Gofahtch beidio dod yma i garu Emma mwy; a pheidiwch bod mor ffol a chredu pob stori gelwyddog ac afresymol a glywch am eich cymydogion." lffs:t F I P