Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

LLYTHYR ANFARWOLFARDD.

LLYTHYR WIL SIORS.

News
Cite
Share

LLYTHYR WIL SIORS. Mr Gol.,—Mae pawb yn fy nabod i, ac mi rydw i am roid yr hogyn ena 'i hun yn y fasged, ne miawn cawall, pan gaf fi hyd iddo fo. Mae nhw wedi dechra chwara'r hen dries eto yn v cwm yma. Lot o lafna direol a chwiw denynod yn dwad ar gefna, mulod yn y nos miawn cynfasa gwnion, a chapia nos, i ddychryn yr ieir, a gwneyd i'r own udo, a'1' cathod mewian yn anaele las. Mi ddctli tri ohonvn nhw i miawn drw'r liuarlh yma, ae mi redodd Milan y forwyn yma, drw ddrws y cefn na welodd neb byth moni hi. Mi rodd na un ohonyn nhw'n siarad Sasnag, ac mi rydan ni'n ofni fod un gair wedi glynu yn ngwddwg y ei yma, a'i fod o ar y ffordd i fynd yn gynddeiriog. Ma'r mulod wedi difa pobpeth gwyrdd o gwmpas y ty yma, ac wedi dychrynu buwch. Mi ddoth ma blisman yn y bora, pan oedcla. nhw wedi myn'd ddigon pell, ac mae o'n deyd ma plant Rybeca ydyn nhw, a bod geno fo lond i bocad o warants i'w dal nhw. Ond ma'n haws gin i gredu ma'r ffenians ydy llhw, a bod eisio gosod llawar o drapia llygod o gwmpas y tai yma. Rydw i'n ofni cawn ni glwad am lawar o lanast cyn bydd y papur na wedi dwad allan. O.Y.—Ma eisio i'r! bechgin yna gymud mwy o ofol wrth spelio fy llvthyra fi, ne mi fydd pobol yn meddwl ma speliwr drwg ydw i. [Tydi Wil Siorsi ddim yn cynsidro fod y bechgin yma wedi bod yn hir iawn yn yr ysgol, ac miawn prantisiath am saith mlyn- add, wedi hyny, ac felly ddim wedi cael chance i ddysgu spelio na dim bvd.—Y PRRWrIS. ]

SIMON JONES Y SIOP.

BWYTA'R Cia, BWYTA'R ESCYRN

DIM LLE I GROGI CATH