Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"DIRGELWCH IECHYDJJJ Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cludiad, i LEVER BROTHERS, Limited, Port Sunlight, near BirkOynnwysiadY Bag Colledig: Stori gyflawn—Arweiniad i Ddirgelwch Iechyd Oyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon Heintus—Ein DyJedswydd tuagat ein Cymydog—Y Colera: Y modd i'w attal— Pennod Arbenig-Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Olaf-Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. —, n Sebon carbolaidd iechydol ydyw LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddio at attal afiechyd Rnodair JjlytrSill a cjia(jw iechyd, a gwarentir e £ i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyffyriau niweidiol. Awdwyr Poblo^&ldd Q-all holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y gyda 'Sebon Lifebuoy.' jirynasant y cyfryw am LYFRAU. I Mae LEVER BROS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches Institut, Hamburg. ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i'w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o Lifebuoy Royal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-gynrhon(bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. LIFEBUOY r LIF LA.1 ISINFE iif"ORS u opu P GIVEN EE, To PURC ERS 0 zirr.j3uo 0 Fel hyn yr oedd y canlyniadau:— 1.—Yr oedd Man-cynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. 2 yr oedd gweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn nodedig lawn, a dangosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd y cynrhon hyn oddiar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod:- Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr redd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y cyfryw mewn 5 mynyd. 3. Lladdwyd Man-gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. i—Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- gynrhon aifechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien. lnst., Hamburg.