Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

BUPPUGOLIAETH Y TEILIWR

News
Cite
Share

BUPPUGOLIAETH Y TEILIWR RHAMANTUS, OND GWIR. Yr o>edd tailMwir admJayddus, ::ld yr bwn o'i fbiein oerl¡d! yin de&liiwir yn Lluxlam, yn teimb ei hun m'ewtn hwyll y dydd or blaen, i ddy- wiejdi hlamlasynj bychain, siydJd ynddo dtdiigan o ddleifinylclld i wlnieiyldl ffiigibianas. Pain; oedid ef yn Haroeyn, yn ohwwou o gwjm- pas siiop (fed, alo yui oeisao' afetiudHio d'ffllakJau, yn g(yisltialli xiiatoiir" iddyinial, daieiib rhyw fatlh o dldtyn bocslfcfeiwr -i meiwn, gan ymddwyn, fel y gwnia diyn heib giael dtygiiad dJa. i fyny, pan, yn srydlytn y dia/w i fedtdu arnwy o arJan ma ddlylM gael. fir oacUdi wedii ainfeac a dytfold i fksnadhjdjy fy nthaidi aim ei dldillad or's blynyHldbed!d," meddiai. ef "a 'idoodd fo djdiiim yn, un o'r talwvr goreu mown gwMbnledd, did; oedd ganlcMio byth airtian pailoid. Ham wellioldld eil Ihum wedi, dyfod yn gyf- oeitftiiag ar unwIaJStlh, dlaefc'h yn anlbaiwldid ei bles- io, yn medMuioll MDiy, fal yr yimidldangotefcut mewn angen am esgus dros gymeryd ei gws- 11 y merfkeltlh i'r miaislnia|dMc|y (file yr oadld dill ad Ty- wyslog Cymru yn caidll eu gwnleyd, ill-elll ryw Ie ffasilyinbil! aimM. "Un bareu, dlaeltlb i rwewn gydia gwasgod oeidldi fy nbadl IV, dLii* eii gwnieyd iiddo>, aic mi dMlyiwedtodd nla wnai lit 'mo"r tilo o gwbl. Y, oedld ihiyiiny yn, Dydt o ddim dybem oajsito pdiesito1 men srilwHifio dyn pan fy'did o weiclfi gwmeiyld; e6 f!e'd)diw!l « fyiny ma fyn o mbi bjelsrio. Dyweidlddld fy rifaad writibo am a da el y wiaisgscad, a tlhireiib rlhyw Ie. aniaM. Dyna, iiija,e!)n; dbbyg, oeldld1 alffruo eiisiileu gfllywed, dher- wyWa aielclh alani, ac nl: wdlwyld mlolhoinio yn ein mia|sln<aidhld|v ni aim yn agos i. dldwy dynecM. Yr nttitadi wleidlli diilgi» tiiipyn 0 achos y -vvalsglcldi, ab mi iiaflddld hi i ryw dtor oeldd o tlian y oowMbr; ai diyna lIlie y bu hi, heb ei giwiertlhu, a-c wiedlJ ei anlglhofio. illl y cyfiaimtsieu yr oeclid y gwr bonieddig nie'wiydd yimla. weidt bod yini mvagno ae eihiedeg vn ndhe1!, glaln: wiairuo (i, bries geisab Cladw i fvmiv a ifei oeldld ganddynt fwy o gyfoetili nlag ef, nes otedldl weld'ii hanneir peinidroni, a mymed i 1,a,wr yr ailitt. 'Doiedd; dflm coefi Mdlo gael gan y teiliivvr- icid ffaajwiniol; ac un boren, da.etih i'n miaS- ma-clhdy mi, yn edlryidh yn ddiajLtisitiyngol a gcs- tiylng-eldl^ iiaiwn, ac yn ^aJwyddus i adnieiAvydldu yr hen gyidlnialbydldlibeltih Dywedloldd wirtthym fod a-rno aisueu gwas- gold' i'w allTuiogi i fynieidi gwlmpeilni p«,rcihus a plhlwvslijg yn y dldtinlais. A osdd gain fy nhiaid un wrtlh law yn r!h;wki yn y siiap, a fuasai yn ei niti.o. ef ? Dywed'cdld1 fy nhaid nad oledd ganddo yr un nJatl: oedld yn y sfop ondl ddHlladlau wedb eu givnteiv-d-, i r; i codid weicli eu hlelrdhu. "Ym oafiais kijau aim y wiasigod, bono, ddwy flyimidld yn ol, a sibiydais wiMi fy mhad am diani. Ag:OtIOiCltd. fy nihiald y diror, a dynla 'de r oodtl y wasgoid oiedd wedi aii gwtneyd i ffitŒo'I' dyn, n ^cifvniodld fy nhald iddio ei tJhirJeiohi am dlanio. Yr cieddl hi'ii ffiitTib tflIli beirffiaibh, a'<r dyn wirfih e: fodd. le,' mieidda'i ef, 'a dyma'r booed gyfrin tidklfiinewn, fel fyidd mrm i eisieu boib arnster yn fy nigwasgod^u.' i WeT, I mleddlaii fy nlhaid:, 'd chwi eilcib hun- am y gwnlaledl y wtasgbd y m and 'dJoedld hi. ddiini yn ealdh ffiltfflo dhi pan oedd'yob yn gyf- oeftlbog; y meje i cihwi gi'oeisaw oihioina yin aiwr, pan y malel aiittoidh angen am daini., ac yn eaicib ffiiliiio.' Yr aadld air y dlyn gywilyidld obono ei hun, ac mor ddiolohgar ag yr oedd moddl i'r un dyn fod; and iiid dyna Y'w'[' cWlbil o,r IhlalllieaylI1 nbyifledld. D'o)d)od)d! y owsmJer ei laiw yn y boiced gyf- ailn 0'11'1 tu fielwn Hr wiaisgwd, ac wrtJh diaiimlo ilby/wlbiefflh yai y fan boirto, aieitih yn wiellw ei wlaclldiruc ytni gyffnous iaiwn ar unwaMi. fTIyn- odid -aJlialn bajpur cam' punt, a dywedjodd Y neifbedld fawir Yr ydlw i wedti bod yn aidhiOB i greaiduir tlliawd, dtruan, dWeullijo mfeoeldld yn y oaircihar, olhiarfwy^dld fy miod i'n credu mai ef oedld ,wied!il ladlmita y nioidyn yma oddiaxnaf "Taltwyld a,m y waagtod, a cibyohiwynlodld; y dyn i fEwnidld air ffrys gwyltt i wneyd a alia: i didjoid o byd i'r djyfn, tllaiwd, ac i wnieiyd yr hyn a 41LIbi tuagiaitl waslbadhaii y oamlwtrii a gawsiai .od)dBair ei liaw, arl bemyd yn y carchar. Gidbeiltlhiio fcod cyflarwnd;e>it Wleldiieill wneyd, ac Da/wia dBgionoil am yr andhyfiwwnder, a bod gjwlaie&iodlau y owisinuer bwnw bob amisetr yn ei siwtio fo o hyny allan. A dyna ddiweddl ar y stori."

SIARADWYR CYHOEDDUS A'U CYFLOGAU

PUBLISHER'S NOTICE

CONGLY CYHOEDDWR

CELL V GOLYGYDD --