Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

'Effie: Weilalis i eriioed ifasiwra tcbil: maa'r ci yimia. yn gwybdd ejmaant; a jmimau bob (Ir-ih!. Hiii: Ydiadh cflxi ddim ra med'dwl fod sofren vu ton's rhy ueliel am: dnno fo ? Person Pwllygro (ar ymweliad a'i blwyf- olion) Mae hwiia'n fochyn braf, Simon Llwyd, braf anghyffredin iawn Pentrefwr ys-tyrioli: 0, ydi, syr, braf iawn, syr, pe buasai pawb ohonon ni mor ffit i farw a hwna, syr! MJrls Anfdlrawis: Ac feffiy, Mrs M'a'Jjatpi'op, mi gaiwfefoidli dywiyfdid1 ard|d!eirdhlO!g ar hyU y dhKlbh drloisi y Wievydid ? Ma's maOiaprop Do; ond dioiedid diim byd modeldtijg ilaiwin yn hyny, «tbelrwyid|di yr oedd! y eapfcen yn myif'd i ban rhw bant oedd yno bob bone i sgubo'rr awyr a',i delegoope. Wed1, Motdinyib Ann aniwyl, rhadd i mil net. ffiaxiwteil hiir i dhiwdi yrw|ajn," meddilli y foniedd- igies1 rename drwsiiadtas yinia sydid yn oeidiian wii^h di.l'nvs y liren. Os' ydlycih: ynlmynled i ff wrdd gytda'r tren yanci,' meidjdiaiil y iSiwylcMiolg, an y pGiaftfotiim, gan chwyfio'r arwiydid1 i'r peiMainmy'dd, "rhaiid i clhfwi a; dbri; o'n fyr." Dafyidd.: Sut y mae hiyn yn bod rwasri, Rhys, dy fod di mor hoff o alw arnaf fi, a phan fydliM fi yn. gtllw aiiiav, n, fyJdi di bytli i mtwn. Rhys: vVel, Dafydd. fol ymo'n union. Baui fydidlai i'n, ga:]w imat ti fel hyn, ac i mi flino arnat fli, gaiHiaf gymtxyd fy leT, a fTwrdd a mL tea, pe bawn i g.ar/oef, pan fyddi di'n galw, a minnau'n blino ar dy gwmni, wnai hi lllJo'r tiro i mi dy droi .1.1 t.1 ,111, wyddost. Tr oeldid y botnedldwr llyfbd'eiw yn eibtedld i llawir i dldiairOlfon papur newydd1, a'r crwydryn Mwimigyimiaillqg yn djyifioid heilbio. Qrwytdlriyin: Fydldtwch. ehi mor garediig, syr, a glajdbell i mi gajei un gqjolwg air Elioh papur, aim fytnyldi, syr 1 Mae- arnaf aiisie gw'eled rhagfynegiadau y tywydd. B(oin/dcKd!"vvir Wtftlh gAvrs; ac feffiy yir ydlych yn tedimlo dlyti!dioir!d;ab yn y tywydld ? 'CrhvlyUiyn: Ydwyf, syr; yr wyf yn byw yn benatf air y gwynlt, ac yn afwydidtas* aim wybod beith ydw i'n myn'd i gaal i giiniaw hedfdyw. Yr oedd dau foneddwr, un yn hen ac yn ddigon plaen yr olwg arno, a'r Hall yn ieu- ano ac yn hardd, yn cydymgeisio am law1 a chalon boneddiges ieuanc swynol ddennaw mlwydd oed. Daeth yr eneth ieuane i'r penderfyniad1 yn ffafr yr henaf. Yn ei or" lawenyck1 wrth ddychwelyd o'r eglwys1 ddydd y briodas, gofynodd yr hen foneddwr i'r briodasferch ieuanc "Pa,ham y dewisasoch fi 1" "Oherwydd mi ddywedodd gipsy wrtha. i y tyddai raid i mi briodi ddwywaith, ac yr ydw i'n ca,dW'f Hall dan y tro nesaf," Jones: Welais i mo honoch chwi yn y capel y Sul diweddaf. Evans Ddeuais i ddim i mewn nes oedd- ech chwi wedi myned i gysgu. "Mae yna ddigon o le yn y top yna, mhobol i," meddai yr hen Asariah Shadrach, "ondl dim hanner digon i bawb sydd yn meddwl y dylent fod yno." "Y gwahaniaeth mawr," meddai y Bardd Criafol, "rhwng fy mhryddest i a fy ymbarelo i, ydyw, fod fy mhryddest bob amser yn cael ei dychwelyd gyda diolchgarwch, ond fy yliibat elo-iia, dim perygl." W" Ai tybed y gwnai Miss Edwards fy mhriodi i pe y gofynwn iddi ?" oedd ymholiad dyn ieuane yn Chicago. "Wn i ddim, yn siwr," atebai y cydymaith "y inao Miss Edwards yn eneth synwyrol; ar yr un pryd, diohon y gwnai." "Y peth olaf y byddai arnaf eisieu ei wneyd fyddai marw," meddai geneth wrth ei char- wr. "Wel, fy anwylyd," atebai ynta-u "yr wyf yn addaw i chwi yn sicr mai dyna y peth olaf y rhaid i chwi ei wneyd a theimlai hithau yn gysurus iawn wrth glywed hyny It, "Yr wyf wedi sylwi," meddai un o'r gwa- hoddedigion mewn priodas yn ddiweddar, yr hwn a fyddai yn arferol a bod yn absennol ei feddwl weithiau, "yr wyf wedi sylwi," meddai yn ddioeth iawn., "fod llawer mwy 0 fenywod yn priodi eleni nag 0 wrywaid. Beth all fod y rheswm 1" Dywedodd y fam Yr ydych bob amser yn curo eich doli, ni ddylech wneyd; hyny. Atebodd Elsa O ydi, mam. Y mae'r.. rhaid i mi guro y ddoli, canys nid oes arnaf eisieu i'm tad ddyweyd wrthyf fi, fel y dy- wed bob amser wrthyoh chwi, fy mod yn an- dwyo fy mhlant! Twm Lowri Wel, Rhys, dyma iechyd da i ni ill dau ac os ydyn nhw ill dwy yn ein caru ni ill dau, fel yr ydym ni ill dau yn eu caru nhw ill dwy, iechyd da i ni ill pedwar: ond os nad ydyn nhw ill dwy yn ein caru ni ill dau, fel yr ydym ni ill dau yn eu caru nhw ill dwy, iechyd da i ni ill dau, a nhw ill dwy o'r naill du. Dyn anwybodus yn dymuno prynu ceffyl a ofynodd i gyfaill pa fodd y gallai wy bod ei ced. "Wrth ei ddannedd." oedd yr atebiad. Aeth y dyn dranoeth at werthwr ceffylau, yr hwn a ddangosodd iddo geffyl ardderchog. Agorodd1 y dyn ei safn, taflodd olwg1 frysiog ar ei ddannedd, a throdid yn sydyn ar ei sawdl i fyned ymaith. "Ni wna'r tro," meddai; "y mae yn ddeu- ddeg ar hugain mlwydd oed." Yr oedd wedi cyfrif ei ddannedd. Bob Ffowc: Pwy ydi'r hen ddyn acw, druan, a'i goesau meinion, a'i glos pen glin morllac? Die Nansi: Nid hen ddyn ydyw honyna, ond un o'r merched newydd ymai ydyw. Un tro gofynwyd i ddyn hynod am ei ffraethineb pa beth oedd ei gred. Atebodd yntau "Y mae arnaf ddeuddeg swllt yn siop y blawdiwr, a chrefl y siopwr ydyw na thalaf mohonynt; ac am a wn i nad dyna fy nghred innau hefyd Yn ddiweddar darllenwyd llythyr mewn llys ysgariaeth yn cynnwys yr ymadrodd canlynol: — "Fy anwyl gariad,—Mi a lyncais y stamp oedd ar eich llythyr am fy mod yn gwybod fod eich gwefusau chwi wedi cyffwrdd ag ef!" Edith Fach Does arna i ddim eisie dam o deisen. Ei thad: Bedi'r mater, ngeneth i? Edith Fach Mae mam yn deyd nad ydi'i gacen ena'n reit berffaith, a phan fo hi'n deyd hyny aim y deisen fydd hi ei hun wedi wneyd, mae'n rhaid1 ei bod hi'n ofnadwy Carwr Brwdifrydig: Wel, Morfudd anwyl, a allaf fi gan nyny obeithio y gwawria y dydd pan y byddaf yn gallu eich galw yn wraig i mi? Morfudd Gellwoh, yr wyf yn gobeithio; yr ydw i'n siwr fy mod i wedi hen ddiflasu dod a chwyn cyfraith yn erbyn bechgyn an dori ammod priodas, a hyny 0 hyd, o hyd. Y tro cyntaf i Edith fach weled neidr, oedd hi, ao fel yr oedd hi yn nydd-droi as hyd y llawr, rhedodd i mewn at ei mam, a dywedodd: — "0, mami, dowch yma mewn mynyd," meddai hi, ar golli ei gwynt. "Dyma gynffon ci byw yn ysgwyd heb yr un ci yn agos ati." Mam wyliadwrus Ydach chi wedi cyd- ymffurfio a fy ewyllys i, a dyweyd vyrth y Mr Rogers yna 11a all o ddim cael ond un cusan wrth ddyweyd "Nos dawoh V Merch ostyngedig: Do, mami. "A pha fodd y mae o'n leicio hyny V "Mae o'n dechreu dyweyd 'Nos dawch' yn gynnarach ac yn amlach o lawer rwan nag oedd o o'r blaen." Yn Mrawdlyjs Llanymoc-hod, a gynnal- iwyd yr wythnos ddiweddaf, yr oedd y Barnwr Wigwen yn anarch y rheithwys fel y oanlyn —"Foneddigion, yr ydych wedi clywed y tystiolaethau, a bod y carcharor wedi cael ei gymeryd i fyny ar y cyhuddiad o fod wedi lladrata mochyn. Mae'n ym- ddlangos i mi fod y trosedd yn dyfod yn un cyffredin. Mae yr amser yn dyfod pan y bydd raid rhoddi terfyn ar hyn, onide, foneddigion, fydd ynu\ r un ohonoch yn ddyogel."