Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"DIRGELWCH IECHYD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y c!udiad, i LEVER BKuTHFJiS, Limited, Port Sunlight, near Cynnwysiad Y Bag Colledig Stori gyflawn—Arweiniad i Ddirgelwch lechyd Cyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon Heintus—Ein DyJedswydd tuagat ein Cjmydog—Y Colera Y modd i'w attal— Pennod Arbenig Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Ulaf-Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. Rhoddir Llyfrau gan Awdwyr Poblogaidd gyda Sabon Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddio at attal afiechyd a chadw iechyd, a gwarentir ef i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyffyriau niweidiol. Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y prynasant y cyfryw am LTFEAU. Mae LEVEE BEOS., Cy £ Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar "LIFEBUOY ROYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches Institut, Hamburg. ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyft, Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i'w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o "Lifebuoy Royal Dism- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-gynrhon(&ciaZfo(s) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu. y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. LIFEBUOY ISINF ci A. G)yr p put.ft Gl, PURC ERS OF Fel hyn yr oedd y canlyniadau:- 1 Yr oedd Man-gynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. 2 Yr oedd gweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn nodedig lawn, a dangosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd y cynrhon hyn oddiar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod :— Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr cedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y c) fryw mewn 5 mynyd. 3.-Lladdwyd Man gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.-Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan" gynrhon afiechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien. Inst., Hamburg. Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PERCHBNOG gan DANIEL RBeS yn Swyddfa'r herald, Caernarfon.-Mawrth 23,18S5.