Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

CWN CHWEDLONIAETH

News
Cite
Share

CWN CHWEDLONIAETH Y nuae ffug-dhwedliaeitb Lloegr, Cymru, a'r WieddlcDan, yn liiaw.n o hian,cis ysprydlion own yn dlillyin. ac yn eitfyn d)vtaiom ac amijfailiiiai'd, eu eu bod yn gwdh/aniilaeitlbu yn eu hyimddainlgos- fed mewm gwalhainioil mieldjydJd, end yr oedd- yinlt oll c- faainftM". arWtibiidll, ac yn gryfton tu- ifawinlt i bob rbeswim. Yr oedd tan ffiamlliyd yin ymisaieltihu allan o'u UygaM, a'u safinau yn giwaiciJdhitoinii' tmiarwor tanflHyd, oedd yn godid- elUMo pobpeth a'u aylfaatfiydda/ er y gaJlesid eu gyru ar ffo trwy alw ar y duwdod, n,eu dl;(\vy i'r yimu%HJddl3g diroi amynt gyda chroes oeu arwyldld y groes. Yn Njglhymjru, ooisltowgwn. a fyddenit yn fiwylaif cyfFreioufn, hfab yr urn gyniFon; tra yn (DIoagr, yir oleldicllylnlt yn myneldJ o gwmpas fed pac 0' giwtll hei!fa. Yini Hollaed, y mlae dhiwedloimeg yn mymegi fiod mlairiwiolllaeltih bob aimiser yn oael ei rag- ifynlelgi gain, gd tiemeu a didiwg yn myned oaim- gyljcih a'i drwyn wnifclh y, lawr, yn ffroemii'r djdlaeiair am le i dbri beldld i'r hwn sydld aw fiarw. Y syiniiad hwm rfoldJcMd gyidhiwyn i"r CJaslueb henafol at gi gwyn yn y wlad hono, ac os gwelid un o'r ]liw hwnw yn agbs i fynwent, rhloidjilild ef i fanwoiliaieltih. gyda bwilelct ailam, dros yr hiora yr offinymii/d; gweddd. Yn y ahfw(eidliocid(ae|bh 'IXlwyivhi. yr oedd y gWYlr ieunhfne gr-tol oieidid wedi cysgu diri dhianit a naw o flyinyldldloiald, yn oaiel eu gwyldo a'u gwjairicthiod yn eu hqglof gam g'. nia fwyta- oIdld, mac yfolad, a,c na, chysgodd o gwbl yn viscid! y faiMi wyO'la/:lJwr!iiaeitlh bono, ac am ei ffyid).|3ciridlelb, calfddid1 Te yn M'I rrndwys gan Mialhlamied, yn hwin a 110100 le cyfMyb i'w gi ei hun. Y iruae daaariylcMlwyir yn gwybod am aimayw finyisicfeiJd1 weldli, ClaíeT eu henswi ar oil cwn, yn mflClbh pia rai y miae y fwyaf aidniabyddus i'w dhiaetl air y Tal^vye, Ynys y Own (The IsiJe of Diogs); Ymyso)etd)d y C'wn, yin YinYlsfor y Ma- layla; a'.r Weat Dog, yn agos i Ynyao'edid y l'orwyin, meu St TlnOtmaiS. Y miae d1. wedJl bynlod mawin ClJTlsyNilbcl ag y'nys ar gyffiinlilau Kamisidhait/ka, yr hicm. a ad nlabyd/dfir Wtfli yr emiw "Y nys! y Cwn Llefar- dg." Yn yr aimsleroadd oynbaiaeiSDol, dyna fel y dyweld- y trigioOJoin, nii fyddaii trOgdllion y cyf- andlir yrno yn deifniydcSiio own i wn.eyd un lliafur isel a. gwaisiaSdld', ond yr osddynt yn lviv gytdja. bwynit fell Clføaidludafiid cydrridrl^l, yn ll'usgo eu loeair liluisg eu buiiiailn, aic vi-i hela eu feUwiitteieiHh. Yr üeídid y own, y rhai oedd yn perdhleci ar y tlidawn o lefaru yn rieehreu myned yn ffroanfal'ch ac yn anbawdl eu trm, a'e yn cietisLO t!ayBn(iSU ar. y dyniou, nes i'r diytaf'to, wx'ilh weueicl eu perygl, gyfodd i fyny nieiwn pryd a dymdhwielyd y CYII oedd yn ceMj eu caelijhfiw'o. 'Gwnaeitlh hyn i"1' cwn ymaiiael a'r cancer, a setfiyicliju tire feIT'gaee yn yr ynyís g;yb.vy! eldtg, and. obeiriwydd fod yr hielwiriiaie'th yn yr ymys o'r ctewedl weLi' dyfod yn iuin oblegid dBglloneidd y duwiau, troisiainit oil yn gannitel- Uiar-d 10"[' -dniweldd, a buonit feirw_ orl! mamyn BiaJiftlli, y rbaal a oroetefaaanli y rliai oedd weldi glwIritlhiylfeCia, Yma bwiyiBodld y K-aml8cfhat->l;.<m i'r ynys, yr hon na feidduant ei hiaflanyddu o'r bhien, a dbe(ki!)a!Sainlt bersiwadio y owfl ddychwelyd altyirit h-wy, ond gwiiltihiddasanlt, gan ofyn 1-.L l- ytolt: Ba bdbl ydydh ahwci: 1 Sid ydym ni yn eiildh adlnalbotd." .Ac M oospeldDgaeftlh am y niaoad hmnn, cymeTodd duw y own eu gain Ii siarad oddi'wiiliiliyinlt, galll adiaed Oddyrit yn el le y cyfa)i(tMad a'r udiad, ac idJdyn'fc fod o liyiny allan yn ddarostyngedig i ddynion.

ENWOGION HUNAN-DYBIOL

[No title]

PUBLISHER'S NOTICE

CONGL V CYHOEDDWR

CELL Y GOLYGYDD