Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

MR MEYRICK ROBERTS, U.H.,…

News
Cite
Share

MR MEYRICK ROBERTS, U.H., ABERGY?:(VLWYN, Y mae gwrthdchych ein hysgrif yn un o'r d'osparfch. hyny sydd wecli ymddyrchafu trwy anhawsdemu i sefyllfa o ddylanwad a phwysigrwydd. Ganwyd Mr -Roberts yn Tynewydd, 'Cae- glas, Llanfrothen, yn y flwyddyn-1844.Pan yr ydoedd yn wyth mhvydd 'c.ipd symudodd y teulu i'r Erw Fawr, amaethdy yn yr un plwyf. Pan yn 11 oed, aeth i weithio gyda'i elad i'r chwarel yn Ffestiniog; wedi aros yno am chwe' blyneeld, aetih i weithio i chwarel y Rhosydd, yr hon oedd ar y pryd 0 dan ofal yr hen gymeriad adnabyddus Thomas Jones, tad Dr Jones, Harlech. Teimla yn dra rhwymeelig i Mr Thomas Jones hyd y dydd iheddyw, oblegid bu ei gyngliorion a'i gyfarwyddiadau o fendiith an- nhraet-hol iddo, er ei weithio i ffurfio pender- fyniadau a'u cario allan—dylanwad pa ra.i sydd yn arhosol hyd y dydd heddyw. Symudodd oddiyno i chwarel Croesor i fod yn slate inspector o dan ofal Mr Thomas Williams. Bu yno am dair blynedd. Gan nad oedd wedi cael ysgol, ond wedi llafurio yn galed ei hun a chael llawer o gyfar- wyddiadau gan Mr H. T. Roberts, clerc yn swyddfa chwarel Mr Holland, a. bl-ienor ffyddlon gyda'1' Methodiatiaiel yn N ghapel y Rliiw, penderfynodd, gan ei fod wedi casglu ychydig o arian, fyned i'r ysgol i Dublin, ac arhosodd yno hyd y gallodd, nes gwario yr arian bob ceiniog. Wedi dod yn ol aeth i reittliio i chwarel Mr Holland, life yr oedd ei flawd Rees, yn oruchwyliwr. Yn mhen ychydig o dynycldoedd, ymunodel mewn glan briodn-s gyda Miss Ellen Jones, Ty'nybryn, Llanrhochwyn, ger Trefriw. O'r briodas heno y mae iddo naw o blant yn fyw, ac un wedi marw. Tra yn gweithio mewn bargen yn chwarel Mr Holland, cafodd lawer o gynnygion o fan swyddau rmewn gwahanol ciiwarelau, ond nid oedd yn ca-el ei foddloni ynddynt am na fuasai ei gyliog na'i gysuron ddirn yn fwy, ond yn hytrach yn llai. Gadawai, fel y dywedai, ar y elrefn. Yn 1875, y mae yn ymddangos i'r drefn agor y ddo-r iddo, i faes ei weitligarwch penaf, oblegid cafodd gynnyg ar y swydd o fod yn iis-oruchwyliwr i Mr Evan Evans (Cwty- bugail) yn chwarelau Bryneglwys, Abergyn- olwyn. Yn mhen pedair blynecld, oblegid maTwolaeth Mr Evansi, syrthiodd y brif oruchwvliaeth arno ef, yn nghyda'r ychwan- egiad o fod yn brif ofalwr yr etifeddiaeth. Felly, cis bydd fyw i ddiwedd y flwyddyn lion, bydd wedi gwasanaethu y cwmni o gyloh ugain mlynedd. Yn 1891, cvmerodd Mr Roberts fferm o'r enw Pall Mall, mewn od-.leutu milklir i Dowyn, gan barhau yn yr un gofalon yn Bryneglwys. Y mae yn llanw beth wmbreth o s-R-ydjdau, megis blae-nor gyda'r Methodistiaid, gwarcheidwad y tlodion, cadeirydd y Cynghor Dospart-li Gwiedig, Dolgellau; cadeirydd Cynghor Plwyf Llanfihangel y Pennant, aelocl o Fwrdcl Oladdu Towyn, aelod o bwyllgor 11ywcdraethol yr Ysgol Ganolraddol, aelod o bAvyllgor Ariddangosfa Amaethyddol Meir- ionydd, cadeirydd arddangosfa leol Abergyn- olwyn, ynad heddwch ar fainc ynadol Meir- ionydd, a llawer 0 fan swyddau heblaw hyny. I bob un sydcl yn adnabod y Cvnghorycld Roberts y mae yn eglur ei fod yn wr o dalent fawr—gallu mawr i wneyd llawer o waith, a'i wneyd yn dda, yn ddiboen iddo ei hun, ac yn dclibrofedigaeth i bawb aralL Y mae dau beth yn nodedig ynddo uwohlaw y cyffredin 0 ddynion o'i safle ef: (1) Y mae gandclo allu nodedig i foddhau pob dosparth, heb wneyd cam a'u hiawnderau. Y itiaovi-i ddyn mawr yn ngolwg y dosparth uwchaf, y canol, a'r iselraclcl. Pan gyda'r boneddigion gwnn, ei oreu i ddyrchafu y gweithwyr yn eu golwg, gan ddangos eu

- Y PROFFESWR ALFRED W. HUGHES.